Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Limassol/Bryssel den 27 september 2012

Språkprojekt prisas på konferens om flerspråkighet

Fem projekt med enastående resultat när det gäller språkinlärning och språkundervisning fick idag pris som bästa projekt. De vinnande projekten är från Belgien, Italien, Litauen, Norge och Rumänien (läs mer nedan). Prisceremonin hölls vid konferensen ”Flerspråkighet i Europa” i Limassol på Cypern – ett av nästan 500 evenemang i samband med den europeiska språkdagen – och prisutdelare var Androulla Vassiliou, EU:s flerspråkighetskommissionär.

De 32 länder som deltar i EU:s program för livslångt lärande (de 27 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet) har nominerat sina bästa nationella språkinlärningsprojekt där alla redan har belönats med den europeiska kvalitetsutmärkelsen. En expertjury, med Europaparlamentets vice talman Miguel Angel Martinez som ordförande, har sedan valt ut de fem bästa projekten utifrån deras europeiska dimension och förmåga att förbättra målgruppernas språkkunskaper.

– Jag vill varmt gratulera vinnarna och alla de utmärkta projekt som nominerats, säger Androulla Vassiliou. Det var inte lätt för juryn att välja ut vinnarna eftersom alla projekt höll så hög klass. Kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning lyfter fram många strålande initiativ som ger människor i alla åldrar möjlighet att lära sig nya språk och ta till sig olika kulturer. De senaste tio åren har över 1 500 projekt deltagit i initiativet. Det visar hur mycket kvalitetsutmärkelsen har bidragit till flerspråkigheten.

Vinnande projekt

EuroCatering Language Training (Belgien, de franskspråkiga och nederländskspråkiga gemenskaperna): Projektet vänder sig till dem som praktiserar, studerar eller jobbar inom hotell och catering och ska förbättra kunskaperna i sju europeiska språk (engelska, franska, galiciska, nederländska, norska, spanska och slovenska). Tanken är att koppla ihop språkkunskaper och yrkeskompetens och senare i år vill man utvidga projektet till andra europeiska språk. Projektet får stöd från EU-kommissionens yrkesutbildningsprogram Leonardo Da Vinci.

CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise (Italien): Projektet omfattar sex språk (engelska, italienska, polska, portugisiska, slovakiska och spanska) och vill utveckla goda språkkunskaper i arbetslivet. Det har fått stort genomslag i hela Europa tack vare ett gott samarbete mellan europeiska universitet och företag.

Learning by moving (Litauen): Projektet omfattar nio språk (engelska, italienska, litauiska, maltesiska, polska, rumänska, spanska, turkiska och tyska) och handlar i första hand om att lära sig grannländernas språk. Man vänder sig till i princip alla: arbetstagare, studerande, pensionärer, arbetslösa, invandrare och turister.

Mitt språk – ditt språk (Norge): Projektet vänder sig i första hand till förskole- och grundskoleelever. Tanken är att kunskaper i både modersmålet och andra språk gör att man kan bidra mer till samhället och mångfalden. Språkinlärning kombineras med kulturaktiviteter som utställningar.

EuroIntegrELP (Rumänien): Projektet har en bred målgrupp med studenter, lärare, arbetstagare och arbetslösa. Femton språk omfattas (bulgariska, engelska, estniska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, litauiska, nederländska, polska, rumänska, slovakiska, spanska, baskiska och tyska).

Bakgrund

Prisceremonin för den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning sammanfaller med tioårsdagen av Europeiska rådets möte i Barcelona 2002, där stats- och regeringscheferna rekommenderade att alla ska få lära sig två främmande språk redan i tidig ålder. De efterlyste också en indikator för språkkunskaper för att mäta framstegen.

Flerspråkighet är en viktig aspekt av kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning, som började som ett pilotprojekt 1998/99 och utvecklades till ett europeiskt initiativ 2001.

Var och en av de 31 nominerade projekten får en minnesplakett och beskrivs i en särskild broschyr om kvalitetsutmärkelsen. Sverige var det enda deltagande land som inte nominerade något projekt.

Projekten bedömdes efter sin europeiska dimension och sitt genomslag. Kriteriet om en europeisk dimension tar fasta på den språkliga mångfalden i projekten och hur språkinlärningen bidrar till bättre förståelse för andra kulturer. Genomslaget gäller projektens innovativa karaktär, förmågan att öka kunskaperna i främmande språk, målgruppens storlek och ett ökande antal deltagare.

Läs mer:

Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning (se också projektdatabasen) 

Androulla Vassilious webbplats

Europeiska språkdagen: IP/12/1005 och MEMO/12/703

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar