Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Limassol/Bruselj, 27. septembra 2012

Večjezičnost v Evropi: komisarka Vassiliou podelila evropska jezikovna priznanja

Pet izjemno uspešnih projektov na področju poučevanja in učenja jezikov je danes prejelo priznanja na prvi podelitvi nagrad „European Language Label of the Labels Awards“. Zmagovalci prihajajo iz Belgije, Italije, Litve, Norveške in Romunije (glej nadaljevanje). Priznanja je predstavnikom projektov podelila evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou na konferenci „Večjezičnost v Evropi“ v Limassolu na Cipru. Konferenca je eden od skoraj 500 dogodkov, ki označujejo evropski dan jezikov.

32 držav, ki sodelujejo v programu Evropske unije za vseživljenjsko učenje (27 držav članic, 4 države EGP/EFTA in Turčija), je imelo možnost predlagati svoj najboljši nacionalni projekt učenja jezikov. Strokovna žirija, ki ji je predsedoval podpredsednik Evropskega parlamenta Miguel Angel Martinez, je nato med vsemi predlaganimi projekti izbrala pet najboljših. Pri tem je upoštevala merilo evropske razsežnosti ter merilo izboljšanja jezikovnega znanja ciljne skupine.

Komisarka Vassiliou je povedala: „Iskrene čestitke zmagovalcem in vsem drugim odličnim predlaganim projektom. Izbira zmagovalcev je bila za žirijo težka naloga, saj so bili prijavljeni projekti zelo visoke kakovosti. Evropsko jezikovno priznanje predstavlja številne čudovite pobude, ki ljudem vseh starosti omogočajo učenje različnih jezikov in spoznavanje različnih kultur. V preteklem desetletju se je pobudi pridružilo več kot 1 500 projektov, kar kaže, kako velik je prispevek evropskega jezikovnega priznanja k večjezičnosti.

Zmagovalni projekti

Projekt EuroCatering Language Training (Belgija, francosko in nizozemsko govoreči skupnosti): ta projekt, namenjen pripravnikom, študentom in delavcem v hotelirstvu in gostinstvu, se osredotoča na izboljšanje njihovih govornih spretnosti v sedmih evropskih jezikih (angleščini, francoščini, španščini, nizozemščini, norveščini, slovenščini in galicijščini). Znanje jezikov povezuje s poklicnimi potrebami, podpira pa ga program poklicnega izobraževanja in usposabljanja Evropske komisije Leonardo Da Vinci. Letošnji cilj je ta projekt razširiti na druge evropske jezike.

Projekt CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise(Italija): projekt zajema šest evropskih jezikov (angleščino, španščino, italijanščino, poljščino, portugalščino in slovaščino) in je namenjen razvijanju jezikovnih znanj na visoki ravni za poklicne potrebe. Zaradi uspešnega sodelovanja med evropskimi univerzami in podjetji je projekt doživel priznanje po celi Evropi.

Projekt Learning by moving (Litva): ta projekt, ki zajema devet jezikov (litovščino, nemščino, angleščino, španščino, italijanščino, poljščino, romunščino, turščino in malteščino), se osredotoča na učenje jezika sosednje države. Ciljna skupina so študenti, upokojenci, turisti, nezaposleni, priseljenci in delavci.

Projekt „My language – your language“ (Norveška): ta projekt je zlasti namenjen predšolskim otrokom ter otrokom v osnovni in srednji šoli. Temelji na mnenju, da znanje maternega in tujih jezikov pripomore k boljšemu vključevanju v družbo in prispeva k večji raznovrstnosti. Učenje jezikov povezuje s kulturnimi dejavnostmi, na primer razstavami.

Projekt EuroIntegrELP (Romunija): ta projekt, ki zajema 15 evropskih jezikov (EN, FR, DE, EE, EL, ES, SK, EUSK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU), zajema skoraj vse izobraževalne sektorje in ima široko ciljno skupino, med drugim študente, učitelje, delavce in nezaposlene.

Ozadje

Podelitev največjega evropskega jezikovnega priznanja namenoma sovpada z 10. obletnico vrha v Barceloni leta 2002. Voditelji držav in vlad so takrat pozvali k poučevanju dveh tujih jezikov od zgodnjega otroštva in k izdelavi kazalnika jezikovnih kompetenc za merjenje napredka pri učenju jezikov.

Večjezičnost je v središču pobude evropskih jezikovnih priznanj, ki se je kot pilotski projekt začela leta 1998–99 in nato leta 2001 razvila v vseevropsko pobudo.

Vsi predlagani projekti (31) so prejeli spominsko priznanje za sodelovanje in bodo v čast nagrajencem objavljeni v posebni brošuri (European Language Label Empowering People). Edina sodelujoča država, ki ni predlagala nobenega projekta, je bila Švedska.

Pri ocenjevanju projektov je bilo upoštevano merilo njihove evropske razsežnosti in merilo učinka. Merilo evropske razsežnosti se izraža v jezikovni raznovrstnosti zmagovalnih projektov in možnostih za razumevanje drugih kultur z učenjem jezikov. Merilo učinka pa se nanaša na rezultate projekta, inovativni značaj, izboljšanje znanja tujih jezikov, velikost ciljne skupine in povečano število uporabnikov.

Dodatne informacije

Evropsko jezikovno priznanje: European Language Label (glej tudiLabel database

Evropski dan jezikov: IP/12/1005 in MEMO/12/703

Spletišče Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU.

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar