Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Limassol/Brusel 27. septembra 2012

Viacjazyčnosť v Európe: Komisárka Vassiliouová odovzdáva ocenenie „Európska značka pre jazyky“

Na dnešnom prvom odovzdávaní európskych jazykových cien za vynikajúce výsledky v oblasti podpory výučby a štúdia jazykov – „European Language Label of the Labels Awards“ – bolo ocenených päť projektov. Víťazné iniciatívy (pozri ďalej) pochádzajú z Belgicka, Talianska, Litvy, Nórska a Rumunska. Ceny odovzdala zástupcom projektov Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, na konferencii v Limassole (Cyprus) na tému „Viacjazyčnosť v Európe“, ktorá je jedným z 500 podujatí organizovaných v celej Európe pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Spolu 32 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania (27 členských štátov EÚ, 4 krajiny EHP/EZVO a Turecko) bolo vyzvaných, aby na tieto ceny nominovali svoj najlepší národný projekt v oblasti štúdia jazykov. Odborná porota na čele s podpredsedom Európskeho parlamentu, Miguelom Angelom Martinezom, potom vybrala päť najlepších projektov s európskym rozmerom, ktoré výrazne pomáhajú zdokonaliť jazykové zručnosti cieľovej skupiny.

Komisárka Vassiliouová v tejto súvislosti uviedla: „Srdečne blahoželám všetkým víťazom k nominácii vynikajúcich projektov. Výber celkových víťazov bol pre porotu vzhľadom na vysokú kvalitu navrhovaných projektov náročnou úlohou. Európska značka pre jazyky umožňuje spoznať mnoho skvelých iniciatív, ktoré ponúkajú ľuďom všetkých vekových kategórií potrebné stimuly na štúdium rôznych jazykov a vstrebávanie rôznych kultúr. V minulom desaťročí sa do iniciatívy zapojilo viac ako 1500 projektov, čo dokazuje, do akej miery prispela Európska značka pre jazyky k viacjazyčnosti.“

Víťazné projekty

EuroCatering Language Training (Belgicko, Francúzsko a holandsky hovoriace komunity): Cieľom tohto projektu zameraného na účastníkov vzdelávania, študentov a pracujúcich v hotelovom a reštauračnom sektore, je zdokonaliť ich ústne jazykové zručnosti v siedmich európskych jazykoch (angličtine, francúzštine, španielčine, holandčine, nórčine, slovinčine a galícijčine). Projekt spája jazykové zručnosti a odborné potreby a ráta s podporou programu Komisie Leonardo Da Vinci, zameraného na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu. Cieľom je rozšíriť tento rok projekt aj o iné európske jazyky.

CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise (Taliansko): Cieľom tohto projektu, ktorý zahŕňa 6 európskych jazykov (angličtinu, španielčinu, taliančinu, poľštinu, portugalčinu a slovenčinu), je dosiahnuť vysokú úroveň jazykových zručností v odbornom kontexte. Vďaka úspešnej spolupráci medzi európskymi univerzitami a podnikmi mal projekt značný vplyv na celú Európu.

Learning by moving (Litva): Tento projekt zahŕňa 9 jazykov (litovčina, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, poľština, rumunčina, turečtina) a zameriava sa na štúdium jazyka medzi susediacimi krajinami. Jeho cieľovú skupinu tvoria študenti, dôchodcovia, turisti, nezamestnaní, prisťahovalci a pracujúci.

My language – your language (Nórsko): tento projekt je zameraný hlavne na deti v predškolských zariadeniach, na základných a stredných školách. Vychádza z presvedčenia, že poznať nielen svoj, ale aj iné jazyky, umožňuje ľuďom, aby sa stali prospešnejšími pre spoločnosť a aby prispievali k rozmanitosti. Projekt kombinuje štúdium jazykov s kultúrnymi aktivitami, ako sú výstavy.

EuroIntegrELP (Rumunsko): Tento projekt zahŕňa 15 európskych jazykov (EN, FR, DE, EE, EL, ES, SK, EUSK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU) a sú doň zapojené takmer všetky sektory vzdelávania. Má širokú cieľovú skupinu: študentov, učiteľov, pracujúcich a nezamestnaných.

Súvislosti

Odovzdávanie cien Európska značka pre jazyky sa koná pri príležitosti 10. výročia barcelonského samitu, ktorý sa uskutočnil v roku 2002 a na ktorom hlavy štátov a vlád vyzvali k výučbe dvoch cudzích jazykov od veľmi útleho veku a k vytvoreniu ukazovateľa jazykovej spôsobilosti, ktorý bude slúžiť na meranie pokroku v štúdiu jazykov.

Viacjazyčnosť je jadrom iniciatívy „Európska značka pre jazyky“, ktorá začala ako pilotný projekt v rokoch 1998 – 99 a v roku 2001 sa z nej stala celoeurópska iniciatíva.

Každý z 31 nominovaných projektov dostal pamätnú dosku a je uvedený v osobitnej publikácii („Európska značka pre jazyky – dať ľuďom hlas a reč“) uverejnenej pri príležitosti udeľovania cien. Švédsko bolo jedinou zúčastnenou krajinou, ktorá nenominovala žiaden projekt.

Projekty boli hodnotené na základe ich európskeho rozmeru a miery vplyvu. Kritérium európskeho rozmeru spočíva v jazykovej rozmanitosti víťazných projektov a v tom, ako štúdium jazykov prispieva k lepšiemu porozumeniu iných kultúr. Vplyv projektu sa posudzuje podľa jeho výsledkov, inovatívnej povahy, zdokonalenia cudzojazyčných zručností, veľkosti cieľovej skupiny a narastajúceho počtu ľudí, ktorí projekt využívajú.

Ďalšie informácie

Európska značka pre jazyky: Európska značka pre jazyky (pozri tiež databázu značky)

Európsky deň jazykov IP/12/1005 a MEMO/12/703

webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar