Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Limassol/Bruxelles, 27 septembrie 2012

Multilingvismul în Europa: Comisarul Vassiliou decernează premiile Etichetei lingvistice europene

Cinci proiecte care au dat dovadă de rezultate excepționale în promovarea predării și învățării limbilor au fost premiate astăzi în cadrul primei ediții a 'Premiilor Etichetei lingvistice europene'. Inițiativele câștigătoare (detalii mai jos) provin din Belgia, Italia, Lituania, Norvegia și România. Premiile au fost decernate reprezentanților proiectelor câștigătoare de către Androulla Vassiliou, comisar European pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, în cadrul conferinței intitulate „Multilingvismul în Europa”, desfășurată la Limassol, în Cipru, unul dintre cele aproape 500 de evenimente organizate în Europa pentru a marca Ziua europeană a limbilor.

Cele 32 de țări participante la Programul de învățare pe tot parcursul vieții al UE (27 de state membre, 4 țări SEE/AELS și Turcia) au fost invitate să nominalizeze pentru aceste premii cele mai bune proiecte naționale de învățare a limbilor străine. Un juriu format din specialiști, prezidat de Miguel Angel Martinez, vicepreședinte al Parlamentului European, a selecționat apoi cele mai bune cinci proiecte, criteriile urmărite fiind dimensiunea europeană și impactul la nivelul îmbunătățirii competențelor lingvistice ale grupului-țintă.

Comisarul Vassiliou a declarat pe marginea acestui subiect: „Doresc să-i felicit călduros pe câștigători, dar și pe autorii tuturor proiectelor excelente care au fost nominalizate. Juriul a avut o sarcină dificilă, deoarece calitatea proiectelor depuse a fost foarte ridicată. Eticheta lingvistică europeană scoate la iveală numeroase inițiative minunate, care le oferă tuturor, indiferent de vârstă, ocazia de a învăța limbi străine și de a intra în contact cu diferite culturi. În ultimii zece ani, acestei inițiative i s-au alăturat peste 1500 de proiecte, semn că Eticheta lingvistică europeană a contribuit în mare măsură la dezvoltarea multilingvismului”.

Proiecte câștigătoare

Cursuri de limbi EuroCatering (Belgia, comunitatea franceză și comunitatea flamandă): Dedicat stagiarilor, studenților și angajaților din domeniul hotelier și al serviciilor de catering, acest proiect își propune să-i ajute pe aceștia să-și dezvolte competențele orale în 7 limbi europene (engleză, franceză, spaniolă, olandeză, norvegiană, slovenă și galiciană). Proiectul corelează competențele lingvistice și nevoile profesionale și este sprijinit de programul pentru educație și formare profesională Leonardo Da Vinci al Comisiei. Obiectivul său este ca, anul acesta, proiectul să fie extins și la alte limbi din Europa.

CMC_E Comunicarea în contexte multilingve și întreprinderile (Italia): Acest proiect acoperă 6 limbi europene (engleza, spaniola, italiana, polona, portugheza și slovaca) și are ca scop dezvoltarea unor competențe lingvistice înalte în context profesional. Proiectul a avut un impact extins peste tot în Europa, datorită cooperării fructuoase dintre universitățile și întreprinderile europene.

Învățare prin mișcare (Lituania): Proiectul include 9 limbi (lituaniană, germană, engleză, spaniolă, italiană, polonă, română, turcă și malteză) și se axează pe învățarea limbilor între țările vecine. Din grupul-țintă căruia i se adresează fac parte studenți, pensionari, turiști, șomeri, imigranți și muncitori.

Limba mea – limba ta (Norvegia): Acest proiect se adresează în principal elevilor din ciclul preșcolar, primar și gimnazial și pornește de la premisa că persoanele care stăpânesc atât limba maternă, cât și alte limbi pot aduce o mai mare contribuție în cadrul societății și la promovarea diversității. Proiectul combină învățarea limbilor cu activități culturale de tipul expozițiilor.

EuroIntegrELP (România): Acest proiect acoperă 15 limbi europene (EN, FR, DE, EE, EL, ES, SK, EUSK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU) și implică aproape toate sectoarele de învățământ. Grupul său țintă este foarte vast, incluzând elevi, profesori, angajați și șomeri.

Context

Evenimentul de decernare a premiilor Etichetei lingvistice europene a fost organizat pentru a coincide cu aniversarea a 10 ani de la Consiliul European de la Barcelona din 2002, cu ocazia căruia șefii de stat și de guvern au militat pentru predarea a două limbi străine începând de la o vârstă foarte fragedă și pentru introducerea unui indicator al competențelor lingvistice care să măsoare progresele înregistrate în învățarea limbilor.

Multilingvismul reprezintă nucleul inițiativei Eticheta lingvistică europeană, care a fost lansată ca proiect-pilot în 1998-99, devenind ulterior, în 2001, o inițiativă europeană.

Fiecare dintre cele 31 de proiecte nominalizate a primit câte o plăcuță comemorativă și este prezentat într-o broșură specială ('European Language Label – Empowering People'), publicată cu ocazia decernării premiilor. Suedia a fost singura țară participantă care nu a nominalizat niciun proiect.

Criteriile utilizate în evaluarea proiectelor au fost dimensiunea europeană și impactul înregistrat. Primul criteriu se reflectă în diversitatea lingvistică a programelor câștigătoare și în modul în care învățarea limbilor contribuie la înțelegerea altor culturi. Al doilea criteriu se referă la rezultatele proiectelor, la caracterul inovator, dezvoltarea competențelor lingvistice, dimensiunea grupului-țintă și creșterea numărului de utilizatori.

Pentru mai multe informații

Eticheta lingvistică europeană: European Language Label (a se vedea și baza de date)

Ziua europeană a limbilor: IP/12/1005 și MEMO/12/703

Site-ul internet al comisarului Androulla Vassiliou

Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Persoane de contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar