Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Limassol/Brussel, 27 september 2012

Meertaligheid in Europa: Commissaris Vassiliou reikt Europese talenlabelprijzen uit

Vijf projecten die uitstekende prestaties hebben geleverd op het gebied van de bevordering van het taalonderwijs en het leren van talen werden vandaag gehuldigd tijdens de eerste uitreiking van de prijs “Europees talenlabel der labels". De winnende initiatieven (zie verder hieronder) komen uit België, Italië, Litouwen, Noorwegen en Roemenië. De prijzen werden aan vertegenwoordigers van de projecten uitgereikt door Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, tijdens de conferentie "Meertaligheid in Europa" in Limassol, Cyprus, één van de bijna 500 evenementen die overal in Europa worden gehouden ter gelegenheid van de Europese dag van de talen.

De 32 landen die deelnemen aan het EU-programma Een leven lang leren (de 27 lidstaten van de EU, de vier EVA-landen en Turkije) werd verzocht hun beste nationale project op het gebied van het leren van talen voor de prijs voor te dragen. Een deskundige jury, voorgezeten door Miguel Angel Martínez, vicevoorzitter van het Europees Parlement, koos vervolgens de vijf projecten die het best presteerden wat betreft hun Europese dimensie en de mate waarin zij bijdragen tot de verbetering van de talenkennis van de doelgroep.

Commissaris Vassiliou zei hierover: "Ik wil de winnaars en alle uitstekende projecten die zijn voorgedragen van harte feliciteren. Gezien de zeer hoge kwaliteit van de ingediende projecten had de jury het niet makkelijk. Het Europees Talenlabel vestigt de aandacht op vele prachtige initiatieven die mensen van alle leeftijden in de gelegenheid te stellen verschillende talen te leren en verschillende culturen te absorberen. In de afgelopen tien jaar hebben meer dan 1 500 projecten zich bij het initiatief aangesloten, waaruit blijkt hoezeer het Europees Talenlabel heeft bijgedragen aan de meertaligheid in de Europese Unie."

Winnende projecten

Taalcursus Eurocatering (de Franse en de Vlaamse Gemeenschap van België): dit project is erop gericht de mondelinge taalvaardigheid van stagiairs, studenten en werknemers in het hotel- en cateringwezen te verbeteren in zeven Europese talen (Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Noors, Sloveens en Galicisch). Het project zorgt voor de aansluiting tussen taalvaardigheid en de behoeften van het vak en wordt gesteund door het "Leonardo da Vinci"-programma, een programma van de Commissie voor beroepsonderwijs en -opleiding. Het is de bedoeling dit jaar nog meer Europese talen op te nemen.

CMC_E Communiceren in meertalige context en het bedrijfsleven (Italië): dit project, dat de ontwikkeling beoogt van taalvaardigheden op hoog niveau in een beroepsomgeving, omvat zes Europese talen (Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Portugees en Slowaaks). Het heeft een grote uitwerking gehad in heel Europa dankzij de succesvolle samenwerking tussen Europese universiteiten en ondernemingen.

Leren door mobiliteit (Litouwen): een project met negen talen (Litouws, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Roemeens, Turks en Maltees), dat gericht is op het leren van de taal van buurlanden. De doelgroep omvat onder meer studenten, gepensioneerden, toeristen, werklozen, immigranten en werknemers.

Mijn taal – jouw taal (Noorwegen): dit project is vooral gericht op kinderen in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Het is gebaseerd op het idee dat kennis van de eigen en van andere talen mensen in staat stelt een grotere bijdrage te leveren aan de maatschappij en aan diversiteit. Het combineert het leren van talen met culturele activiteiten zoals tentoonstellingen.

EuroIntegrELP (Roemenië): bij dit project, dat 15 Europese talen omvat (Engels, Frans, Duits, Ests, Grieks, Spaans, Baskisch, Slowaaks, Kroatisch, Italiaans, Litouws, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens en Russisch) en dat een brede doelgroep heeft waaronder studenten, leerkrachten, werknemers en werklozen, zijn bijna alle onderwijssectoren betrokken.

Achtergrond

De uitreiking van de prijs "Europees label der labels" viel precies samen met de tiende verjaardag van de top van Barcelona in 2002, waar staatshoofden en regeringsleiders zich sterk maakten voor het leren van twee vreemde talen vanaf zeer jonge leeftijd, en voor de ontwikkeling van een taalvaardigheidsindicator om vooruitgang in het leren van talen te kunnen meten.

Meertaligheid staat centraal bij het Europees Talenlabel, dat begon als proefproject in 1998-99, om vervolgens uit te groeien tot een initiatief op Europees niveau in 2001.

Elk van de 31 voorgedragen projecten heeft een gedenkplaat ontvangen en wordt belicht in een speciale brochure ("European Language Label – Empowering People"), die ter gelegenheid van de prijsuitreiking wordt uitgegeven. Zweden was het enige deelnemerland dat geen project voordroeg.

De projecten werden beoordeeld op hun Europese dimensie en hun effect. De Europese dimensie komt tot uiting in de taalkundige verscheidenheid van de winnende projecten en in de manier waarop het leren van talen bijdraagt tot een beter begrip van andere culturen. Voor het "effect" van een project wordt gekeken naar de resultaten of gevolgen ervan, het innoverende karakter, de verbetering van de vaardigheden in buitenlandse talen, de omvang van de doelgroep en de toename in het aantal gebruikers.

Voor meer informatie

Het Europees Talenlabel: European Language Label (zie ook de labeldatabank)

Europese Dag van de talen: IP/12/1005 and MEMO/12/703

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter: @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar