Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Limasolā un Briselē, 2012. gada 27. septembrī

Daudzvalodība Eiropā – Komisijas locekle Vasiliu pasniedz Eiropas atzinības balvas valodu apguvē

Pieci projekti, kuros panākta ārkārtēja izcilība valodu mācīšanas un apguves veicināšanā, šodien tika apbalvoti ar pirmo Eiropas atzinības zīmju galveno balvu valodu apguves un mācīšanas jomā (“European Language Label of the Labels Awards”). Uzvarējušie projekti (sīkāku informāciju skatīt turpmāk) ir no Beļģijas, Itālijas, Lietuvas, Norvēģijas un Rumānijas. Andrula Vasiliu, Eiropas Komisijas locekle, kas atbild par izglītību, kultūru, daudzvalodību un jaunatnes lietām, pasniedza balvas projektu pārstāvjiem konferencē “Daudzvalodība Eiropā”, kas norisinājās Limasolā (Kipra) un kas ir viens no gandrīz 500 visā Eiropā notiekošiem pasākumiem, atzīmējot Eiropas Valodu dienu.

Tās 32 valstis, kuras piedalās ES Mūžizglītības programmā (27 ES dalībvalstis, 4 EEZ/EBTA valstis un Turcija), tika aicinātas izvirzīt apbalvošanai labāko valodu apguves projektu savā valstī. Pēc tam jomas speciālistu žūrija, kuru vadīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Migels Anhels Martiness, atlasīja piecus labākos projektus, kuru uzmanības centrā bija Eiropas dimensija un ietekme attiecībā uz valodas prasmju uzlabošanu mērķa grupā.

Komisijas locekle Vasiliu teica: “Sirsnīgi sveicu uzvarētājus un visu balvai izvirzīto lielisko projektu pārstāvjus! Žūrijai bija grūti izvēlēties galveno uzvarētāju, jo visu iesniegto projektu kvalitāte ir ļoti augsta. Eiropas atzinības zīme valodu apguvē iepazīstina ar daudzām brīnišķīgām iniciatīvām, kas sniedz iespēju visu vecumu cilvēkiem ķerties pie dažādu valodu un atšķirīgu kultūru apguves. Iepriekšējos desmit gados iniciatīvai pievienojās vairāk nekā 1500 projektu, kas parāda, cik ļoti Eiropas atzinības zīme valodu apguvē ir veicinājusi daudzvalodību.”

Uzvarējušie projekti

EuroCatering Language Training (Beļģija; franču un holandiešu valodā runājošās kopienas). Projekts paredzēts viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas nozares mācekļiem, studentiem un darbiniekiem, un tā mērķis ir uzlabot minēto personu mutvārdu valodas prasmes septiņās Eiropas valodās (angļu, franču, spāņu, holandiešu, norvēģu, slovēņu un galisiešu valodā). Projektā valodu prasmes piesaistītas profesionālām vajadzībām, un tam sniedz atbalstu Komisijas programma Leonardo Da Vinci, kas veltīta profesionālās izglītības veicināšanai. Projekta mērķis ir šogad paplašināt programmu ar citu Eiropas valodu apguvi.

CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise (Itālija). Šis projekts paredz sešu Eiropas valodu (angļu, spāņu, itāļu, poļu, portugāļu un slovāku valodas) apguvi, un tā mērķis ir izkopt augsta līmeņa valodu prasmes ar profesionālu ievirzi. Tā kā šis projekts veiksmīgi izveidojis sadarbību starp Eiropas augstskolām un uzņēmumiem, tas guvis plašu ietekmi visā Eiropā.

Learning by moving (Lietuva). Projekts aptver deviņas valodas (lietuviešu, vācu, angļu, spāņu, poļu, rumāņu, turku un maltiešu), tas pievērš galveno uzmanību savstarpējai valodu apguvei kaimiņvalstīs. Tā mērķauditorija ir studenti, pensionāri, tūristi, bezdarbnieki, imigranti, dažādu nozaru darbinieki.

My language – your language (Norvēģija). Šis projekts lielākoties paredzēts pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem. Tā pamatā ir pārliecība, ka gan dzimtās, gan citu valodu zināšanas paver cilvēkiem iespēju vairāk dot sabiedrībai un sniegt lielāku ieguldījumu mūsu atšķirības veicināšanā. Projektā apvienota valodu apguve un kultūras pasākumi, piemēram, izstādes.

EuroIntegrELP (Rumānija). Projekts aptver 15 Eiropas valodas (EN, FR, DE, EE, EL, ES, SK, EUSK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU) un iekļauj gandrīz visus izglītības sektorus, un tam ir plaša mērķauditorija, kurā ir gan studenti, gan skolotāji, gan dažādu nozaru darbinieki, gan bezdarbnieki.

Vispārīga informācija

Apbalvojuma “European Label of the Labels Awards” piešķiršana tika pieskaņota desmitajai gadskārtai, kopš norisinājusies Barselonas augstākā līmeņa sanāksme 2002. gadā, kur valstu un valdību vadītāji aicināja mācīt divas svešvalodas jau no ļoti agrīna vecuma un izstrādāt valodu prasmes rādītājus valodu apguves rezultātu novērtēšanai.

Daudzvalodība ir pamatu pamats iniciatīvā “Eiropas atzinības zīme valodu apguvē”, kura sākās kā izmēģinājuma projekts 1998./99. gadā un izvērtās par Eiropas mēroga iniciatīvu 2001. gadā.

Ikviens no 31 izvirzītā projekta saņēma piemiņas zīmi un tika ierakstīts īpašā bukletā (European Language Label – Empowering People), kas tika publicēts par godu apbalvojumu piešķiršanai. No visām valstīm, kuras piedalījās iniciatīvā, vienīgi Zviedrija neizvirzīja nevienu projektu.

Projektus vērtēja atkarā no to Eiropas dimensijas un ietekmes. Eiropas dimensijas kritērijs atspoguļojas uzvarējušo programmu lingvistiskajā daudzveidībā un tajā, kā valodu apguve veicina citu kultūru izpratnes uzlabošanu. Ietekme attiecas uz projekta rezultātiem, inovatīvo raksturu, svešvalodu prasmju uzlabošanu, mērķa grupu lielumu un pieaugošo lietotāju skaitu.

Papildu informācija

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē:Eiropas atzinības zīme valodu apguvē (sk. arī atzinības zīmes datubāzi).

Eiropas Valodu diena: IP/12/1005 un MEMO/12/703

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar