Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Limasolis ir Briuselis, 2012 m. rugsėjo 27 d.

Daugiakalbystė Europoje. Komisijos narė A. Vassiliou teiks „Europos kalbų ženklo“ apdovanojimus

Šiandien vykstančiose pirmosiose „Europos kalbų ženklo“ apdovanojimų teikimo iškilmėse bus apdovanoti penkių projektų, labai prisidėjusių prie kalbų mokymo ir mokymosi skatinimo Europoje, rengėjai. Geriausiais pripažinti Belgijos, Italijos, Lietuvos, Norvegijos ir Rumunijos projektai. Projektų rengėjams apdovanojimus Limasolyje (Kipras) rengiamoje konferencijoje „Daugiakalbystė Europoje“ įteiks už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. Tai vienas iš beveik 500 renginių Europos kalbų dienai paminėti.

Siūlyti geriausius nacionalinius kalbų mokymosi projektus buvo pakviestos visos 32 šalys, dalyvaujančios ES mokymosi visą gyvenimą programoje (27 ES valstybės narės, 4 EEE ir EFTA šalys bei Turkija). Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo Miguelio Angelio Martinezo pirmininkaujama specialistų komisija, vadovaudamasi europinio masto ir tikslinės grupės kalbinių gebėjimų tobulinimo kriterijais, atrinko penkis geriausius projektus.

Komisijos narė A. Vassiliou kalbėjo: „Nuoširdžiai sveikinu tiek atrinktų, tiek visų kitų puikių projektų rengėjus. Komisijai buvo labai sunku nuspręsti, kurie iš pateiktų projektų yra geriausi, nes visi jie buvo itin kokybiški. „Europos kalbų ženklo“ iniciatyva išryškino nuostabius projektus, kuriais įvairaus amžiaus žmonėms siūloma galimybė mokytis užsienio kalbų ir susipažinti su kitų šalių kultūromis. Tai, kad per pastaruosius dešimt metų programoje dalyvavo daugiau kaip 1 500 projektų, rodo, kad „Europos kalbų ženklo“ indėlis skatinant daugiakalbystę yra išties didžiulis.“

Projektai laureatai

Viešojo maitinimo srities darbuotojų kalbų mokymas (Belgijos prancūzakalbių ir olandakalbių bendruomenės). Projektu siekiama pagerinti viešbučių ir viešojo maitinimo srities stažuotojų, studentų ir darbuotojų gebėjimą bendrauti septyniomis Europos kalbomis (anglų, prancūzų, ispanų, olandų, norvegų, slovėnų ir galisų). Kalbų mokoma atsižvelgiant į profesines reikmes. Projektas remiamas pagal Europos Komisijos profesinio mokymo programą „Leonardo Da Vinci“. Šiais metais bus siekiama įtraukti ir kitų Europos kalbų.

„Daugiakalbė aplinka ir įmonės“ („CMC_E“) (Italija). Įgyvendinant šį projektą darbo rinkos dalyviams suteikiama galimybė pagerinti šešių Europos kalbų – anglų, ispanų, italų, lenkų, portugalų ir slovakų – žinias. Sėkmingas Europos universitetų ir įmonių bendradarbiavimas lėmė tai, kad poveikis padarytas visoje Europoje.

„Mokykis kelyje“ (Lietuva). Devynias kalbas (lietuvių, vokiečių, anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų, turkų ir maltiečių) apimančio projekto dėmesio centre – kaimyninių šalių kalbų mokymasis. Tikslinė grupė – studentai, pensininkai, turistai, bedarbiai, imigrantai, darbuotojai.

„Mano kalba – tavo kalba“ (Norvegija). Tai daugiausiai darželinukams, pradinukams ir vidurinių mokyklų mokiniams skirtas projektas. Jis grindžiamas įsitikinimu, kad savos ir užsienio kalbų žinios padeda žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime ir jį praturtinti. Kalbų mokymasis derinamas su kita kultūrine veikla, pavyzdžiui, parodų rengimu.

„EuroIntegrELP“ (Rumunija). 15 Europos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, estų, graikų, ispanų, baskų kalba, slovakų, kroatų, italų, lietuvių, olandų, lenkų, rumunų ir rusų) projekte dalyvauja beveik visų švietimo pakopų atstovai. Jo tikslinė grupė – mokiniai ir studentai, mokytojai, darbuotojai ir bedarbiai.

Pagrindiniai faktai

„Europos kalbų ženklo“ apdovanojimų teikimo iškilmės sutampa su dešimtosiomis 2002 m. Barselonos aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame valstybių ir vyriausybių vadovai paragino nuo mažens mokyti bent dviejų užsienio kalbų ir parengti kalbų mokymosi pažangos vertinimo rodiklį, metinėmis.

„Europos kalbų ženklo“ iniciatyvos, kuri pradėta kaip bandomasis projektas 1998–1999 m., o 2001 m. jau buvo įgyvendinama visoje Europoje, esmė – daugiakalbystės skatinimas.

Kiekvieno iš 31 nominuoto projekto rengėjams įteikta atminimo lentelė, o patys projektai pristatyti apdovanojimų proga išleistoje specialioje knygelėje („European Language Label – Empowering People“). Švedija – vienintelė iniciatyvos dalyvė, kuri nepasiūlė jokio projekto.

Projektai vertinti pagal tokius kriterijus kaip europinis mastas ir poveikis. Vertinant pagal europinio masto kriterijų atsižvelgiama į projekto kalbų įvairovę ir į tai, kiek mokantis kalbų prisidedama prie geresnio kitų kultūrų pažinimo. Poveikis vertintas pagal projekto rezultatus, novatoriškumą, kalbos gebėjimų gerinimo mastą, tikslinės grupės dydį ir kalbos vartotojų skaičiaus didinimą.

Daugiau informacijos

„Europos kalbų ženklas“ (taip pat žr. „Kalbų ženklo“ duomenų bazę

Europos kalbų diena: IP/12/1005 ir MEMO/12/703

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar