Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Limassol/Bryssel 27. syyskuuta 2012

EU-komissaari Vassiliou myöntää eurooppalainen laatuleima ‑palkinnot kielihankkeille Monikielisyys Euroopassa ‑konferenssissa

Viidelle hankkeelle, jotka ovat erinomaisella tavalla edistäneet kielten opetusta ja opiskelua, on tänään myönnetty ensimmäiset eurooppalaisen laatuleiman saaneiden kielihankkeiden palkinnot. Voittajahankkeet (tarkempia tietoja jäljempänä) tulevat Belgiasta, Italiasta, Liettuasta, Norjasta ja Romaniasta. Hankkeiden edustajat saivat palkinnot Androulla Vassilioulta, joka on koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava EU-komissaari. Palkinnot jaettiin Limassolissa Kyproksella järjestetyssä Monikielisyys Euroopassa ‑konferenssissa, joka on yksi niistä lähes 500 tapahtumasta, joita järjestetään eri puolilla Eurooppaa Euroopan kielten teemapäivän tiimoilta.

EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan osallistuvia 32:ta maata (EU:n 27 jäsenvaltiota, neljä ETA:n Efta-maata ja Turkki) pyydettiin asettamaan ehdolle paras kieltenoppimishankkeensa. Euroopan parlamentin varapuhemiehen Miguel Angel Martinezin johtama palkintolautakunta valitsi hankkeista viisi parasta tarkasteltuaan niiden eurooppalaisuutta ja sitä, miten ne parantavat kohderyhmänsä kielitaitoa.

Komissaari Vassiliou onnitteli lämpimästi voittajia ja kaikkia ehdolle asetettuja erinomaisia hankkeita. Voittajien valinta oli palkintolautakunnalle komissaarin mukaan vaikea tehtävä, koska ehdolle asetetut hankkeet olivat erittäin korkeatasoisia. ”Kielihankkeiden eurooppalaisen laatuleiman ovat saaneet monet upeat hankkeet, joiden avulla kaikenikäiset ihmiset saavat mahdollisuuden ryhtyä opettelemaan eri kieliä ja tutustumaan eri kulttuureihin,” komissaari Vassiliou kehui. Kymmenen viime vuoden aikana laatuleimaa on tavoitellut yli 1 500 hanketta. ”Se on osoitus laatuleiman panoksesta monikielisyyden hyväksi.”

Voittajahankkeet

EuroCatering Language Training (Belgian ranskan- ja hollanninkieliset yhteisöt). Tällä hotelli- ja ravintola-alan harjoittelijoille, opiskelijoille ja työntekijöille suunnatulla hankkeella halutaan parantaa kohderyhmän suullisia taitoja seitsemässä eurooppalaisessa kielessä (englanti, ranska, espanja, hollanti, norja, sloveeni ja galicia). Siinä yhdistetään kielitaito ammatillisiin tarpeisiin. Hanketta tuetaan komission ammatillisen koulutuksen ohjelmasta Leonardo da Vincistä. Tarkoituksena on ottaa tänä vuonna hankkeeseen mukaan muitakin eurooppalaisia kieliä.

CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise (Italia). Hanke kattaa kuusi eurooppalaista kieltä (englanti, espanja, italia, puola, portugali ja slovakki), ja sen päämääränä on hyvä kielitaito ammatillisia tarkoituksia varten. Eurooppalaisten korkeakoulujen ja yritysten onnistuneen yhteistyön ansiosta hanke on saanut aikaan laajoja vaikutuksia eri puolilla Eurooppaa.

Learning by moving (Liettua). Tämä yhdeksän kieltä (liettua, saksa, englanti, espanja, italia, puola, romania, turkki ja malta) kattava hanke keskittyy kieltenopiskeluun naapurimaiden välillä. Kohderyhmään kuuluivat opiskelijat, eläkeläiset, turistit, työttömät, maahanmuuttajat ja työntekijät.

My language – your language (Norja). Hanke on suunnattu etupäässä esiopetuksessa sekä perus- ja keskiasteella oleville oppilaille. Sen lähtökohtana on, että kun ihminen tuntee sekä oman kielensä että muita kieliä, hän pystyy antamaan suuremman panoksen yhteiskunnan ja monimuotoisuuden hyväksi. Hankkeessa yhdistellään kieltenopiskelua kulttuuritoimintaan, vaikkapa näyttelyihin.

EuroIntegrELP (Romania). Hanke kattaa 15 eurooppalaista kieltä (englanti, baski, ranska, saksa, viro, kreikka, espanja, slovakki, kroatia, italia, liettua, hollanti, puola, romania ja venäjä). Sen piiriin kuuluvat lähes kaikki koulutussektorit, ja sen laajan kohderyhmän muodostavat opiskelijat, opettajat, työntekijät ja työttömät.

Tausta

Eurooppalaisen laatuleiman saaneiden kielihankkeiden palkintojen jakotilaisuuden aikaan tulee kuluneeksi 10 vuotta Barcelonassa vuonna 2002 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta, jossa valtioiden ja hallitusten päämiehet suosittivat kahden vieraan kielen opettamista jo pienestä pitäen ja kehottivat kehittämään kielitaitoindikaattorin, jonka avulla voidaan mitata edistymistä kieltenopiskelussa.

Monikielisyys on kielihankkeiden eurooppalaisen laatuleiman ytimessä. Laatuleima aloitettiin pilottihankkeena 1998–1999, ja vuonna 2001 se laajennettiin kattamaan koko Eurooppa.

Kukin 31:stä ehdolle asetetusta hankkeesta sai muistolautasen ja pääsi palkintojen tiimoilta julkaistavaan kirjaseen (European Language Label – Empowering People). Ruotsi oli ainoa osallistujamaa, joka ei asettanut hanketta ehdolle.

Hankkeita arvioitiin niiden eurooppalaisuuden ja vaikutusten perusteella. Eurooppalaisuus näkyy voittajahankkeiden kielellisessä monimuotoisuudessa ja siinä, miten kieltenopiskelu osaltaan parantaa muiden kulttuurien ymmärtämistä. Vaikutukset puolestaan näkyvät hankkeen tuloksissa, innovatiivisuudessa, vieraiden kielten taitojen parantamisessa, kohderyhmän koossa ja käyttäjämäärän kasvussa.

Lisätietoa

Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima (ks. myös laatuleimatietokanta) 

Euroopan kielten teemapäivä: IP/12/1005 ja MEMO/12/703

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar