Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

euroopa komisjon

Pressiteade

Limassol/Brüssel, 27. september 2012

Mitmekeelsus Euroopas: volinik Vassiliou annab üle Euroopa Keeleõppe Kõrgeima Tunnuskirja auhinnad

Täna pärjatakse Euroopa Keeleõppe Kõrgeima Tunnuskirja auhinnaga viis projekti, mis on silma paistnud keeleõppe ja ‑õpetuse edendamisega. Võitnud algatused (vt allpool) pärinesid Belgiast, Itaaliast, Leedust, Norrast ja Rumeeniast. Auhinnad andis projektide esindajatele Küprosel Limassolis konverentsil „Mitmekeelsus Euroopas” üle Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou. Konverents on üks ligi 500 üritusest, mis Euroopas keeltepäeva puhul toimuvad.

ELi elukestva õppe programmis osalevaid 32 riiki (ELi 27 liikmesriiki, 4 EMP/EFTA riiki ja Türgi) kutsuti üles esitama auhinna jaoks oma riigi kõige parema keeleõppeprojekti. Seejärel valis selleks puhuks loodud žürii, mida juhtis Euroopa Parlamendi asepresident Miguel Angel Martinez, nende seast välja viis parimat projekti, lähtudes sellest, milline Euroopa mõõde ja mõju oli sihtrühma keeleoskuse paranemisel.

Volinik Vassiliou ütles: „Südamlikud õnnesoovid võitjatele ja kõikidele auhinna saamiseks esitatud suurepärastele projektidele. Žüriil oli raske võitjaid välja valida, sest kõikide esitatud projektide kvaliteet oli väga kõrge. Euroopa Keeleõppe Tunnuskirjaga tõstetakse esile paljusid toredaid algatusi, mis pakuvad igas vanuses inimestele võimalust järele proovida, kuidas erinevaid keeli õppida ja eri kultuuridega tutvuda. Viimase aastakümne jooksul on Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja algatusega liitunud enam kui 1500 projekti, mis näitab ilmekalt, kui suur on selle panus mitmekeelsusesse.”

Võitnud projektid

Projekt „EuroCatering Language Training” (Belgia prantsus- ja hollandikeelsed kogukonnad). Sihtrühmaks on hotelli- ja toitlustustööstuse praktikandid, õpilased ja töötajad. Projektiga soovitakse parandada nende suulist keeleoskust seitsmes Euroopa keeles (inglise, prantsuse, hispaania, norra, sloveenia ja galeegi). Projekt seob keeleoskuse ametialaste vajadustega. Projekti toetab komisjoni kutseharidus- ja koolitusprogramm Leonardo Da Vinci. Eesmärk on tänavu laiendada sama süsteemi muudele Euroopa keeltele.

Projekt „CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise” (Itaalia). See projekt hõlmab kuut Euroopa keelt (inglise, hispaania, itaalia, poola, portugali ja slovaki). Eesmärk on saavutada kõrgetasemeline ametialane keeleoskus. Tänu edukale koostööle Euroopa ülikoolide ja ettevõtete vahel on sellel projektil olnud suur mõju kogu Euroopas.

Projekt „Learning by moving” (Leedu). Projekt hõlmab üheksat keelt (leedu, saksa, inglise, hispaania, itaalia, poola, rumeenia, türgi ja malta) ning keskendub naaberriikide vahelisele keeleõppele. Sihtrühmadeks on üliõpilased, pensionärid, turistid, töötud, sisserändajad, töölised.

Projekt „My language – your language” (Norra). Projekt on peamiselt suunatud lasteaialastele ja kooliõpilastele. Projekti lähtepunktiks on veendumus, et oma ja teiste keelte tundmine võimaldab anda suurema panuse ühiskonnale ja mitmekesisusele. Projektis seotakse keeleõppe kultuurilise tegevusega, näiteks näitustega.

Projekt „EuroIntegrELP” (Rumeenia). Hõlmab 15 Euroopa keelt (inglise, prantsuse, saksa, eesti, kreeka, hispaania, Baski keel, slovaki, horvaatia, itaalia, leedu, hollandi, poola, rumeenia, vene) ja peaaegu kõiki haridussektoreid. Laialdasse sihtrühma kuuluvad muu hulgas õpilased, õpetajad, töölised ja töötud.

Taust

Euroopa Keeleõppe Kõrgeima Tunnuskirja auhindade kätteandmine korraldati selleks, et tähistada kümne aasta möödumist 2002. aasta Barcelona Euroopa Ülemkogust, kus riigi- ja valitsusjuhid esitasid üleskutse alustada kahe võõrkeele õpetamist väga varasest east alates ja töötada välja keeleoskuse näitaja, et mõõta edasijõudmist keeleõppes.

Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja algatuse keskmeks on mitmekeelsus. Kõik sai alguse pilootprojektist 1998-99, millest 2001. aastal kasvas välja üleeuroopaline algatus.

Kõik 31 auhinnale esitatud projekti said meeneplaadi ja neid tutvustatakse võistluse jaoks spetsiaalselt välja antud brošüüris (European Language Label – Empowering People). Rootsi oli ainus osalev riik, kes auhinna saamiseks projekti ei esitanud.

Projekte hinnati lähtuvalt sellest, milline on nende Euroopa mõõde ja mõju. Euroopa mõõdet kajastab võitnud projektide keeleline mitmekesisus ja see, kuidas keelte õppimine aitab kaasa teiste kultuuride mõistmisele. Mõju all mõistetakse projekti tulemust, innovaatilist iseloomu, võõrkeeleoskuse parandamist, sihtrühma suurust ja kasutajaskonna suurenemist.

Lisateave

Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri: Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri (vt ka tunnuskirjade andmebaasi) 

Euroopa keeltepäev: IP/12/1005 ja MEMO/12/703

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar