Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Λεμεσός/Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η πολυγλωσσία στην Ευρώπη: Η Επίτροπος κ. Βασιλείου απονέμει τα βραβεία για το ευρωπαϊκό σήμα γλωσσών

Πέντε έργα, μέσω των οποίων σημειώθηκαν εξαιρετικές επιδόσεις στην προώθηση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών, βραβεύτηκαν σήμερα στην πρώτη απονομή του Σήματος για έργα που έχουν βραβευτεί με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών». Οι πρωτοβουλίες στις οποίες απονεμήθηκαν τα βραβεία (βλέπε λεπτομέρειες παρακάτω) έχουν την έδρα τους στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία και τη Ρουμανία. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους εκπροσώπους των έργων από την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, στο πλαίσιο της διάσκεψης «Πολυγλωσσία στην Ευρώπη», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου και αποτελεί μία από τις 500 περίπου εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Γλωσσών.

Οι 32 χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης της ΕΕ (27 κράτη μέλη, 4 χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και η Τουρκία) κλήθηκαν να προτείνουν το καλύτερο εθνικό έργο εκμάθησης γλωσσών που θα διεκδικήσει το βραβείο.

Μια κριτική επιτροπή ειδικών αξιολογητών, υπό την προεδρία του κ. Miguel Angel Martinez, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επέλεξε στη συνέχεια τα πέντε καλύτερα έργα με βάση την ευρωπαϊκή τους διάσταση και τον αντίκτυπο όσον αφορά τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων της ομάδας στόχου.

Η Επίτροπος κ. Βασιλείου δήλωσε: «Τα θερμότατα συγχαρητήριά μου στους νικητές και σε όλα τα εξαιρετικά έργα τα οποία προτάθηκαν για τα βραβεία. Η κριτική επιτροπή δυσκολεύτηκε να επιλέξει τους τελικούς νικητές λόγω της πολύ υψηλής ποιότητας των έργων που υποβλήθηκαν. Με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών έχουν βραβευτεί πολλές εξαιρετικές πρωτοβουλίες που προσφέρουν στους πολίτες όλων των ηλικιών τη δυνατότητα να αγκαλιάσουν την πρόκληση της εκμάθησης διαφορετικών γλωσσών και της απορρόφησης διάφορων πολιτισμών. Την τελευταία δεκαετία, περισσότερα από 1 500 σχέδια έχουν προστεθεί στην πρωτοβουλία, και αυτό δείχνει ακριβώς τη μεγάλη συμβολή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών στην πολυγλωσσία».

Έργα που βραβεύτηκαν

Γλωσσική κατάρτιση Eurocatering (Βέλγιο, Γαλλία και ολλανδόφωνες κοινότητες): Με στόχο τους ασκούμενους, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης, το έργο αυτό επιδιώκει να βελτιώσει τις προφορικές γλωσσικές δεξιότητες σε 7 ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ολλανδικά, νορβηγικά, σλοβενικά και γαλικιανά). Συνδέει τις γλωσσικές δεξιότητες με τις επαγγελματικές ανάγκες και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Leonardo Da Vinci της Επιτροπής. Ο στόχος είναι να επεκταθεί το σχέδιο σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες φέτος.

CMC_E Η επικοινωνία σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα συναντά τις επιχειρήσεις (Ιταλία): Το εν λόγω έργο καλύπτει 6 ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, πολωνικά, πορτογαλικά και σλοβακικά) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε επαγγελματικό πλαίσιο. Έχει ευρύ αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη χάρη στην επιτυχή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων.

Μετακινούμαστε και μαθαίνουμε (Λιθουανία): Το έργο, που καλύπτει 9 γλώσσες (Λιθουανικά, γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, πολωνικά, ρουμανικά, τουρκικά και μαλτέζικα), επικεντρώνεται στην εκμάθηση γλωσσών μεταξύ γειτονικών χωρών. Το κοινό-στόχος περιλαμβάνει σπουδαστές, συνταξιούχους, τουρίστες, ανέργους, μετανάστες, εργαζομένους.

Η γλώσσα μου – η γλώσσα σου (Νορβηγία): – Το έργο αυτό έχει κυρίως στόχο τα παιδιά στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η γνώση τόσο της δικής σας όσο και των άλλων γλωσσών δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμβάλλουν περισσότερο στην κοινωνία και στην πολυμορφία. Συνδυάζει την εκμάθηση γλωσσών με πολιτιστικές δραστηριότητες όπως εκθέσεις.

EuroIntegrELP (Ρουμανία): Το έργο αυτό, το οποίο καλύπτει 15 ευρωπαϊκές γλώσσες (EN, FR, DE, EE, EL, ES, EUSK, SK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU), περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς και έχει ευρεία ομάδα στόχο, συμπεριλαμβανομένων σπουδαστών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και ανέργων.

Ιστορικό

Τα βραβεία του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών διοργανώθηκαν ώστε να συμπίπτουν με τη 10η επέτειο από τη σύνοδο κορυφής στη Βαρκελώνη το 2002 κατά την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν τη διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία και την ανάπτυξη δείκτη γλωσσικών γνώσεων για τη μέτρηση της προόδου στην εκμάθηση γλωσσών.

Η πολυγλωσσία βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας για το ευρωπαϊκό σήμα γλωσσών, η οποία ξεκίνησε ως πιλοτικό σχέδιο το 1998-99 και εξελίχθηκε σε πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία το 2001.

Και τα 31 προτεινόμενα έργα έλαβαν αναμνηστική πλάκα και αναφέρονται σε ένα ειδικό φυλλάδιο («European Language Label – Empowering People» που δημοσιεύθηκε για τον εορτασμό των βραβείων. Η Σουηδία ήταν η μόνη συμμετέχουσα χώρα που δεν πρότεινε έργο.

Τα έργα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή τους διάσταση και τον αντίκτυπό τους. Το κριτήριο της ευρωπαϊκής διάστασης αντανακλάται στη γλωσσική πολυμορφία των σχεδίων που κέρδισαν και στον τρόπο με τον οποίο η εκμάθηση γλωσσών συμβάλλει στη βελτίωση της κατανόησης άλλων πολιτισμών. Ο αντίκτυπος αναφέρεται στο αποτέλεσμα του έργου, στον καινοτόμο χαρακτήρα, στη βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες, στο μέγεθος της ομάδας στόχου και στον αυξανόμενο αριθμό χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό σήμα γλωσσών: European Language Label (βλέπε και βάση δεδομένων για το σήμα) 

Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών: IP/12/1005 και MEMO/12/703

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Τwitter @VassiliouEU

Επικοινωνία :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar