Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Limassol/Bruxelles, den 27. september 2012

Flersprogethed i Europa: EU-kommissær Vassiliou uddeler de europæiske sprogpriser

Fem projekter, som har opnået fremragende resultater med hensyn til fremme af sprogundervisning og -indlæring, blev i dag belønnet i forbindelse med den første uddeling af de fremmeste af de europæiske sprogpriser. De vindende bidrag (se detaljer nedenfor) kommer fra Belgien, Italien, Litauen, Norge og Rumænien. Priserne blev uddelt af EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, Androulla Vassiliou, til repræsentanter for projekterne på konferencen "Flersprogethed i Europa" i Limassol, Cypern, som er et af de omtrent 500 arrangementer, som løber af stabelen i Europa i anledningen af den europæiske sprogdag.

De 32 lande, som deltager i EU's program for livslang læring (27 medlemsstater, 4 EØS/EFTA-lande og Tyrkiet), blev anmodet om at indstille deres bedste nationale projekt vedrørende sprogindlæring til prisen. En særlig jury under ledelse af Miguel Angel Martinez, næstformand for Europa-Parlamentet, har derefter udpeget de fem bedste projekter på baggrund af deres europæiske dimension og virkning med hensyn til forbedring af målgruppens sprogfærdigheder.

EU-kommissær Vassiliou udtalte: "Jeg ønsker et stort tillykke til vinderne og til alle de fremragende projekter, som er blevet indstillet. Det var et svært valg for juryen at udpege de overordnede vindere, da alle de indstillede projekter var af en meget høj kvalitet. Den Europæiske Sprogpris fremhæver mange vidunderlige initiativer, som giver folk i alle aldre mulighed for at prøve kræfter med at lære fremmedsprog og tilegne sig fremmede kulturer. I det sidste årti har mere end 1 500 projekter deltaget i dette initiativ, hvilket beviser, hvor meget Den Europæiske Sprogpris har bidraget til flersprogetheden."

Vinderprojekterne

EuroCatering sprogundervisning (Belgien, det franske og flamske sprogfællesskab): Dette projekt er rettet mod praktikanter, studerende og arbejdstagere i hotel- og restaurationsbranchen og har til formål at forbedre disses sprogfærdigheder i syv europæiske sprog (engelsk, fransk, spansk, nederlandsk, norsk, slovensk og galicisk). Projektet forbinder sprogfærdigheder og erhvervsmæssige behov og støttes af Kommissionens program for erhvervsuddannelse Leonardo da Vinci. Det er planen, at ordningen i år skal udvides til at omfatte flere europæiske sprog.

CMC_E – Kommunikation i en flersproglig sammenhæng i erhvervslivet (Italien): Dette projekt omfatter seks europæiske sprog (engelsk, spansk, italiensk, polsk, portugisisk og slovakisk) og har til formål at udvikle sprogfærdigheder på højt niveau i en erhvervsmæssig sammenhæng. Det har en omfattende virkning i hele Europa takket være det vellykkede samarbejde mellem europæiske universiteter og virksomheder.

At lære ved at flytte (Litauen): Dette projekt, som dækker ni sprog (litauisk, tysk, engelsk, spansk, italiensk, polsk, rumænsk, tyrkisk og maltesisk) fokuserer på sprogindlæring i nabolande. Målgruppen er studerende, pensionister, turister, arbejdsløse, indvandrede og arbejdstagere.

Mit sprog – dit sprog (Norge): Dette projekt er overvejende rettet mod børn i grund- og overskole. Det er baseret på idéen om, at viden både om dit eget sprog og om andre sprog giver folk mulighed for at bidrage mere til samfundet og til dets mangfoldighed. Sprogindlæring kombineres med kulturelle aktiviteter, bl.a. udstillinger.

EuroIntegrELP (Rumænien): Dette projekt dækker 15 sprog (EN, FR, DE, EE, EL, ES, EUSK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU, SK) og næsten alle uddannelsessektorer og har en bred målgruppe, bl.a. studerende, lærere, arbejdstagere og arbejdsløse.

Baggrund

Uddelingen af de fremmeste af de europæiske sprogpriser er tilrettelagt samtidig med 10-årsdagen for topmødet i Barcelona i 2002, hvor stats- og regeringscheferne opfordrede til at indføre undervisning i to fremmedsprog fra en meget tidlig alder og til udvikling af en indikator for sprogfærdigheder med henblik på at måle fremskridt i sprogindlæringen.

Flersprogethed udgør kernen i initiativet Den Europæiske Sprogpris, som blev iværksat som et pilotprojekt i 1998-99 og udviklede sig til et fælleseuropæisk initiativ i 2001.

Alle de 31 indstillede projekter modtager en pris ("commemorative plate") og præsenteres i en særlig pjece (European Language Label – Empowering People), som udgives i forbindelse med pristildelingen. Sverige er det eneste deltagende land, som ikke har indstillet et projekt.

Projekterne blev evalueret i forhold til deres europæiske dimension og deres virkning. Kriteriet vedrørende den europæiske dimension skal afspejles af vinderprojekternes sproglige mangfoldighed, og af hvordan sprogindlæring bidrager til en bedre forståelse af andre kulturer. Virkningen vedrører projektets resultater, innovative karakter, forbedring af fremmedsprogskundskaber, målgruppens størrelse og et stigende antal brugere.

Yderligere oplysninger

Den Europæiske Sprogpris: Den Europæiske Sprogpris (se også databasen over sprogpriser)

Den europæiske sprogdag: IP/12/1005 og MEMO/12/703

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar