Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Limassol/Brusel 27. září 2012

Mnohojazyčnost v Evropě: Komisařka Vassiliou předává ocenění Evropské jazykové ceny Label

Pět projektů, které prokázaly výjimečné výsledky v oblasti podpory jazykového vzdělávání, bylo dnes oceněno při prvním udílení „Evropské jazykové ceny cen Label“ (European Language Label of the Labels Awards). Vítězné iniciativy (viz informace níže) pocházejí z Belgie, Itálie, Litvy, Norska a Rumunska. Ocenění předala zástupcům projektů evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou v rámci konference „Mnohojazyčnost v Evropě“, která probíhá v kyperském Limassolu a jež je jednou z téměř pěti set akcí pořádaných po celé Evropě u příležitosti Evropského dne jazyků.

Celkem 32 zemí, které se účastní programu Evropské unie v oblasti celoživotního učení (27 členských států EU, 4 země EHP/ESVO a Turecko), bylo vyzváno, aby na toto ocenění nominovaly svůj nejlepší národní projekt jazykového vzdělávání. Odborná porota v čele s místopředsedou Evropského parlamentu Miguelem Angelem Martinezem poté na základě evropského rozměru a dopadu, pokud jde o zdokonalování jazykových dovedností cílové skupiny, vybrala pět nejlepších projektů.

Komisařka Vassiliou uvedla: „Srdečně blahopřeji vítězům i všem skvělým projektům, které byly nominovány. Výběr celkových vítězů byl pro porotu vzhledem k velmi vysoké kvalitě přihlášených projektů skutečně obtížným úkolem. Evropská jazyková cena Label je přehlídkou mnoha úžasných iniciativ, které nabízejí lidem v každém věku příležitost otevřít se studiu různých jazyků a vstřebávat různé kultury. V uplynulém desetiletí se do této iniciativy zapojilo přes 1 500 projektů, což dokazuje, do jaké míry Evropská jazyková cena Label přispěla k mnohojazyčnosti.”

Vítězné projekty

EuroCatering Language Training (Belgie, francouzsky a nizozemsky hovořící komunity): Cílem tohoto projektu zaměřeného na účastníky odborné přípravy, studenty a pracovníky v hotelnictví a restauračních službách je zdokonalení jejich jazykových dovedností v sedmi evropských jazycích (angličtině, francouzštině, španělštině, nizozemštině, norštině, slovinštině a galicijštině). Projekt spojuje jazykové dovednosti s odbornou stránkou a je podporován v rámci programu Komise Leonardo Da Vinci pro odborné vzdělávání a odbornou přípravu. Záměrem je rozšířit tento projekt v letošním roce i na další evropské jazyky.

CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise (Itálie): Tento projekt zahrnuje šest evropských jazyků (angličtinu, španělštinu, italštinu, polštinu, portugalštinu a slovenštinu) a jeho cílem je dosáhnout vysoké úrovně jazykových dovedností v odborném kontextu. Díky úspěšné spolupráci mezi evropskými univerzitami a podniky tento projekt zaznamenal významný celoevropský dopad.

Learning by moving (Litva): Tento projekt zahrnuje devět jazyků (litevštinu, němčinu, angličtinu, španělštinu, italštinu, polštinu, rumunštinu, turečtinu a maltštinu) a zaměřuje se na výuku jazyků mezi zeměmi, které spolu sousedí. Cílovou skupinou jsou studenti, důchodci, turisté, nezaměstnaní, přistěhovalci a pracující.

My language your language (Norsko): Tento projekt se zaměřuje zejména na děti v předškolních zařízeních a základních a středních školách. Je postaven na myšlence, že znalost dalších jazyků vedle jazyka vlastního lidem umožňuje lépe se zapojit do společnosti a přispět k rozmanitosti. Kombinuje výuku jazyků a kulturní aktivity, například výstavy.

EuroIntegrELP (Rumunsko): Tento projekt zahrnuje patnáct evropských jazyků (angličtinu, baskičtina, francouzštinu, němčinu, estonštinu, řečtinu, španělštinu, slovenštinu, chorvatštinu, italštinu, litevštinu, nizozemštinu, polštinu, rumunštinu a ruštinu), téměř všechny sektory vzdělávání a zaměřuje se na širokou cílovou skupinu, a to včetně studentů, učitelů, pracujících i nezaměstnaných.

Souvislosti

Evropská jazyková cena cen Label byla uspořádána u příležitosti desátého výročí barcelonského summitu, který se uskutečnil v roce 2002 a na němž se hlavy států a vlád dohodly, že děti se budou od útlého věku učit dvěma cizím jazykům a že bude vypracován ukazatel jazykových znalostí, kterým bude možné poměřit pokrok při výuce jazyků.

Mnohojazyčnost je jádrem iniciativy Evropská jazyková cena Label, která měla v letech 1998–99 nejprve formu pilotního projektu a v roce 2001 se rozvinula do podoby celoevropské iniciativy.

Každému z 31 nominovaných projektů byla předána pamětní plaketa a jsou uvedeny ve zvláštní publikaci („European Language Label – Empowering People“) vydané u příležitosti tohoto ocenění. Jedinou zúčastněnou zemí, která nenominovala žádný projekt, bylo Švédsko.

Projekty byly posuzovány na základě jejich evropského rozměru a dopadu. Kritérium evropského rozměru se odráží v jazykové rozmanitosti vítězných projektů a v tom, jak výuka jazyků přispívá k lepšímu pochopení jiných kultur. Dopad se vztahuje na výsledky projektu, jeho inovační charakter, zlepšení znalosti cizích jazyků, velikost cílové skupiny a rostoucí počet uživatelů.

Další informace

Evropská jazyková cena Label: Evropská jazyková cena Label (viz také databáze Evropské jazykové ceny Label)

Evropský den jazyků: IP/12/1005 a MEMO/12/703

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar