Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Лимасол/Брюксел, 27 септември 2012 г.

Многоезичието в Европа: Комисар Василиу връчва наградите „Европейски езиков знак“

Пет проекта с изключително добри резултати, които насърчават преподаването и изучаването на езици, бяха отличени днес с връчените за първи път общи награди „Европейски езиков знак“. Отличените инициативи (за подробности вж. по-долу) са осъществени в Белгия, Италия, Литва, Норвегия и Румъния. Наградите бяха връчени на представители на проектите от Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, по време на конференцията „Многоезичието в Европа“ в Лимасол, Кипър ― едно от близо 500 събития в цяла Европа, с които се отбелязва Европейският ден на езиците.

Всяка от 32-те държави, участващи в програмата на ЕС за учене през целия живот (27 държави — членки на ЕС, 4 държави от ЕИП/ЕАСТ и Турция), бе поканена да номинира за наградите своя най-добър национален проект за езиково обучение. Експертно жури, председателствано от заместник-председателя на Европейския парламент г-н Мигел Анхел Мартинес, след това подбра петте най-добри проекта в зависимост от европейското им измерение и степента, в която са се подобрили езиковите умения на целевата група.

Комисар Василиу заяви: „Най-искрени поздравления за победителите и за номинираните отлични проекти. Журито беше изправено пред труден избор при определянето на крайните победители поради впечатляващите резултати на всички кандидати. В рамките на наградите „Европейски езиков знак“ бяха показани много чудесни инициативи, които предлагат на хора от всички възрасти възможност да приемат предизвикателството да изучават различни езици и да се запознаят с различни култури. През изминалото десетилетие повече от 1500 проекта се включиха в инициативата, което показва колко голям е приносът на тези награди за многоезичието.“

Отличените проекти

EuroCatering Language Training (Белгия, френско- и нидерландскоговорящи общности): този проект е насочен към стажанти, студенти и работници в хотелиерството и ресторантьорството и има за цел да подобри разговорните им умения на седем европейски езика (английски, френски, испански, нидерландски, норвежки, словенски и галисийски). Той обвързва езиковите умения с професионалните нужди и е подкрепен от програмата за професионално образование и обучение „Леонардо Да Винчи“ на Комисията. Целта е през тази година програмата да се разшири с други европейски езици.

CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise (Италия): в проекта са застъпени шест европейски езика (английски, испански, италиански, полски, португалски и словашки), а целта е да се развият езикови умения на високо равнище в професионална среда. Той е оказал голямо въздействие в цяла Европа благодарение на успешното сътрудничество между европейските университети и предприятия.

Learning by moving (Литва): проектът включва девет езика (литовски, немски, английски, испански, италиански, полски, румънски, турски и малтийски) и е насочен към изучаване на езици в съседни страни. Неговата целева аудитория включва студенти, пенсионери, туристи, безработни, имигранти и работници.

My language – your language (Норвегия): този проект е насочен главно към деца в предучилищна възраст или ученици в основните и средните училища. Той се основава на убеждението, че познаването на собствения език и на други езици позволява на хората да допринасят повече за обществото и многообразието. Той съчетава езиковото обучение с културни дейности, като например изложби.

EurointegrELP (Румъния): проектът обхваща 15 европейски езика (английски, френски, Баски език, немски, естонски, гръцки, испански, словашки, хърватски, италиански, литовски, нидерландски, полски, румънски, руски) и включва почти всички сектори на образованието, като се характеризира с широкообхватна целева група, в т.ч. студенти, учители, работници и безработни.

Контекст

Връчването на общите награди „Европейски езиков знак“ съвпада с десетата годишнина от срещата на върха в Барселона през 2002 г., на която държавните и правителствените ръководители призоваха да се преподават два чужди езика от най-ранна възраст, както и да се разработи показател за езикова компетентност за измерване на напредъка при изучаването на езици.

Многоезичието е в основата на инициативата „Европейски езиков знак“, която стартира като пилотен проект през 1998 — 1999 г. и се превърна в общоевропейска инициатива през 2001 г.

Всеки от номинираните проекти (общо 31) получи почетен знак и бе включен в специална брошура („Европейски езиков знак — повече възможности за хората“), публикувана по повод връчването на наградите. Швеция бе единствената участваща страна, която не предложи проект.

Проектите бяха оценени в зависимост от европейското им измерение и въздействие. Критерият за европейско измерение е свързан с езиковото многообразие на отличените програми и с начина, по който езиковото обучение допринася за по-доброто разбиране на други култури. Въздействието се отнася до резултатите от проекта, новаторския му характер, подобряването на чуждоезиковите умения, големината на целевата група и увеличаването на броя на ползвателите.

За повече информация

Европейски езиков знак: Европейски езиков знак (вж. също базата данни за Европейския езиков знак)

Европейски ден на езиците: IP/12/1005 и MEMO/12/703

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar