Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 september 2012

Digitale agenda: nieuwe strategie om bedrijfsleven en overheden in Europa productiever te maken met cloud computing

De nieuwe strategie van de Europese Commissie voor "het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa" behelst maatregelen die netto 2,5 miljoen nieuwe banen in Europa kunnen opleveren, alsmede een jaarlijkse toename van het bbp van de EU met 160 miljard euro (ongeveer 1 %) in 2020.

De strategie zorgt ervoor dat cloud computing in alle sectoren sneller en vaker wordt gebruikt.

"Cloud computing" betekent het op afstand opslaan van gegevens (zoals tekstbestanden, afbeeldingen en filmpjes) en software op computers; de gebruikers kunnen vervolgens met een toestel naar keuze via internet toegang tot deze gegevens krijgen. Dit is sneller, goedkoper, flexibeler en in principe veiliger dan IT-oplossingen op een vaste locatie. Een groot aantal populaire diensten, zoals Facebook, Spotify en webmail, maakt gebruik van cloud computing-technologieën, maar de grootste economische voordelen liggen in het wijdvertakte gebruik van cloudoplossingen door het bedrijfsleven en de publieke sector.

De strategie omvat onder meer de volgende maatregelen:

  • de wildgroei aan technische normen terugdringen om interoperabiliteit, gegevensportabiliteit en reversibiliteit voor de gebruikers te verbeteren; welke normen hiervoor nodig zijn, dient in 2013 te zijn bepaald;

  • steun geven aan EU-brede systemen voor het certificeren van betrouwbare clouddienstverleners;

  • opstellen van veilige en eerlijke voorwaarden voor cloud computing-contracten, met inbegrip van overeenkomsten inzake het dienstverleningsniveau;

  • een Europees cloudpartnerschap tussen de lidstaten en het bedrijfsleven om de aanzienlijke uitgaven door de publieke sector (20 % van alle uitgaven aan IT) in goede banen te leiden om de Europese cloudmarkt vorm te geven, de Europese clouddienstverleners meer mogelijkheden te geven om te groeien tot een concurrerende omvang alsmede e-overheid goedkoper te maken en te verbeteren.

Vicevoorzitter Neelie Kroes: "Cloud computing kan een echte doorbraak voor onze economie betekenen. Als de EU niets doet, blijven we vastzitten in onze nationale hokjes en lopen we miljarden aan economische baten mis. We moeten een kritische massa bereiken en één pakket regels voor heel Europa opstellen. We moeten de koe bij de hoorns vatten en de risico's aanpakken die de mensen met cloud computing verbinden."

Vicevoorzitter Viviane Reding: "Europa moet dit op grote schaal aanpakken. Door de cloudstrategie neemt het vertrouwen in innovatieve computeroplossingen toe en wordt er een impuls gegeven aan een concurrerende digitale eengemaakte markt waarop de Europeanen zich veilig voelen. Daarvoor moet het nieuwe gegevensbeschermingskader, dat de Commissie dit jaar heeft voorgesteld, snel worden aangenomen en moeten er veilige en eerlijke voorwaarden voor contracten worden opgesteld."

Achtergrond

De strategie die de Commissie vandaag uit de doeken doet, grijpt terug op het voorstel dat de Commissie eerder dit jaar heeft gedaan om de gegevensbeschermingsregels grondig te hervormen en is een voorbode van de Europese strategie voor cyberveiligheid die binnenkort wordt voorgesteld. Het is absoluut noodzakelijk zulke regels voor cloud computing op Europees niveau te ontwikkelen om tot de naadloze digitale ruimte te komen die nodig is voor een echte digitale eengemaakte markt. Met dit pakket maatregelen wordt er alles aan gedaan om Europa aan een dynamisch en betrouwbaar internet te helpen.

Cloud computing levert vooral schaalvoordelen op. Van de organisaties die gebruikmaken van cloud computing, kan 80 % de kosten met 10 tot 20 % drukken. Bovendien kan de productiviteit naar verwachting sterk stijgen als cloud computing in alle branches intensief wordt toegepast.

Door het gebrek aan gemeenschappelijke normen en duidelijke contracten durven veel potentiële gebruikers cloud computing nog niet aan. Ze weten niet met welke normen en certificaten ze aan hun behoeften en wettelijke verplichtingen kunnen voldoen; er bestaat bijvoorbeeld onzekerheid over het beveiligen van hun eigen gegevens en die van klanten en over de interoperabiliteit van toepassingen. Verder hebben de exploitaten en gebruikers van cloud computing behoefte aan duidelijke regels voor het verstrekken van clouddiensten, bijvoorbeeld wat betreft de rechtbank die bij juridische geschillen bevoegd is of de manier waarop gegevens en software gemakkelijk tussen verschillende clouddienstverleners kunnen worden verplaatst.

Nuttige links

Het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa – wat betekent dat voor mij? (MEMO/12/713)

Mededeling van de Europese Commissie over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa

Het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa – begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie

IDC-studie "Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up"

Geef uw mening

Hashtag: #cloudstrategy

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Uitleg over het beleid

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar