Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 27. septembrī

Digitalizācijas programma. Jauna stratēģija Eiropas uzņēmējdarbības un pārvaldes veicināšanai ar mākoņdatošanas palīdzību

Eiropas Komisijas jaunā stratēģija “Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā” ieskicē darbības, kas līdz 2020. gadam Eiropā dos tīro ieguvumu 2,5 miljonu jaunu darba vietu izteiksmē un ES IKP ikgadējo ietaupījumu EUR 160 miljardu (aptuveni 1 %) apmērā.

Stratēģija ir paredzēta, lai paātrinātu un veicinātu mākoņdatošanas izmantošanu visā tautsaimniecībā.

"Mākoņdatošana" attiecas uz datu (piemēram, teksta datņu, attēlu un video) un programmatūras uzglabāšanu attālos datoros, kam lietotāji piekļūst internetā ar pašu izraudzītu ierīci. Tā ir ātrāka, lētāka, elastīgāka un potenciāli drošāka par lokālajiem IT risinājumiem. Daudzi populāri pakalpojumi, piemēram, Facebook, Spotify un tīmekļa e-pasts, izmanto mākoņdatošanas tehnoloģijas, taču reālas ekonomiskas priekšrocības rada mākoņdatošanas risinājumu plaša izmantošana uzņēmumos un publiskajā sektorā.

Stratēģijas galvenie pasākumi ir šādi:

  • izlaušanās cauri tehnisko standartu biezoknim, lai mākoņpakalpojumu lietotāji iegūtu sadarbspēju, datu pārnesamību un atgriezeniskumu; nepieciešamie standarti ir jāidentificē līdz 2013. gadam;

  • atbalsts ES mēroga sertifikācijas shēmām attiecībā uz uzticamiem mākoņpakalpojumu sniedzējiem;

  • "drošu un taisnīgu" līgumu noteikumu paraugu izstrāde mākoņdatošanas līgumiem, ieskaitot pakalpojumu līmeņa nolīgumus;

  • Eiropas Mākoņdatošanas partnerība ar dalībvalstīm un nozari, lai izmantotu publiskā sektora pirktspēju (20 % no visiem IT izdevumiem), veidojot Eiropas mākoņpakalpojumu tirgu, uzlabojot Eiropas mākoņpakalpojumu sniedzēju izredzes izaugt līdz konkurētspējīgiem mērogiem un izveidojot lētāku un labāku e-pārvaldi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa saka: “Mākoņdatošana maina spēles noteikumus mūsu ekonomikā. Ja ES nerīkosies, paliksim iestrēguši savos nacionālajos cietokšņos un palaidīsim garām miljardos mērāmu ekonomisko ieguvumu. Mums ir jāsasniedz kritiskā masa un vienots noteikumu kopums visā Eiropā. Mums ir nekavējoties jārisina jautājumi, kas saistīti ar apzināto mākoņdatošanas risku."

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga saka: "Eiropai ir jādomā vērienīgi. Mākoņdatošanas stratēģija vairos uzticēšanos novatoriskiem datošanas risinājumiem un stiprinās konkurētspējīgu digitālo vienoto tirgu, kas Eiropas iedzīvotājiem radīs drošību. Tas nozīmē, ka strauji jāpieņem jaunais datu aizsardzības satvars, ko Komisija ierosināja gada pirmajā pusē, un jāizstrādā droši un taisnīgi līgumu noteikumi un nosacījumi."

Pamatinformācija

Šodien izsludinātā stratēģija seko Komisijas 2012. gada priekšlikumam atjaunināt datu aizsardzības noteikumus, un tai sekos Eiropas kiberdrošības stratēģija, kuru plānots ierosināt tuvākajos mēnešos. Eiropas mākoņdatošanas noteikumu izstrāde ir priekšnoteikums vienlaidu digitālajai telpai, kas mums dos patiesu digitālo vienoto tirgu. Kopumā šie pasākumi uzskatāmi par visaptverošiem centieniem izstrādāt dinamisku un uzticamu interneta vidi Eiropā.

Mākoņdatošanas ieguvumus veido tās apjomradītie ietaupījumi. 80 % organizāciju, kas pāriet uz mākoņdatošanu, panāk vismaz 10–20 % izmaksu ietaupījumu. Ja tiks panākta plaša pāreja uz mākoņdatošanu visās tautsaimniecības nozarēs, sagaidāms arī ievērojams ražīguma pieaugums.

Šobrīd, kamēr nav kopīgu standartu un skaidru līgumu, daudzi potenciālie lietotāji atturas no mākoņdatošanas risinājumiem. Viņiem nav pārliecības par to, kādi standarti un sertifikāti būtu jāizraugās, lai tie atbilstu viņu prasībām un juridiskajiem pienākumiem, piemēram, lai nodrošinātu, ka viņu un viņu klientu dati ir drošībā vai ka lietojumprogrammas ir sadarbspējīgas. Mākoņpakalpojumu sniedzēji un lietotāji arī meklē skaidrākus noteikumus attiecībā uz mākoņpakalpojumu piegādi, piemēram, jautājumā par to, kur tiks risināti strīdi, vai to, kā nodrošināt, ka būs viegli pārvietot datus un programmatūru no viena mākoņpakalpojumu sniedzēja pie otra.

Noderīgas saites

Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā – ko tas nozīmē man? (MEMO/12/713)

Eiropas Komisijas paziņojums par mākoņdatošanas potenciāla atraisīšanu Eiropā

Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā. Pievienots dienestu darba dokuments

IDC pētījums "Mākoņdatošanas pieprasījuma Eiropā kvantitatīvais novērtējums un iespējamie šķēršļi ieviešanai"

Vārds jums

Atsauces birka: #cloudstrategy

Nēlī Krusas vietne:

Sekojiet Nēlī Tviterī

Politikas skaidrojums

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar