Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 27 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. ES nuotolinių išteklių strategija padės didinti Europos verslo ir viešojo sektoriaus našumą

Europos Komisija siūlo strategiją, kuria Europoje būtų skatinama naudotis nuotoline (dar vadinama „debesų“) kompiuterija. Planuojamais veiksmais iki 2020 m. Europoje tikimasi sukurti 2,5 mln. papildomų darbo vietų ir ES BVP padidinti 160 mlrd. eurų (t. y. 1 %).

Strategijos tikslas – paspartinti nuotolinės kompiuterijos įsisavinimą ir suintensyvinti jos naudojimą visuose ūkio sekotriuose.

Nuotolinė (arba „debesų“) kompiuterija reiškia duomenų (teksto rinkmenų, paveikslėlių ir vaizdo įrašų) ir programinės įrangos saugojimą nuotoliniuose kompiuteriuose, pasiekiamuose internetu naudojant pasirinktus įrenginius. Tokios paslaugos spartesnės, pigesnės, parankesnės ir, ko gero, saugesnės už vietoje įdiegtus IT sprendimus. Nuotoliniai ištekliai naudojami teikiant „Facebook“, „Spotify“ ir žiniatinklio el. pašto dėžučių paslaugas, tačiau reali ekonominė nauda pasijus, kai įmonės ir viešasis sektorius ims masiškai naudoti nuotolinės kompiuterijos sprendimus.

Pagrindiniai strategijos veiksmai:

  • apsispręsti dėl techninių standartų, kad nuotoline kompiuterija būtų galima naudotis sąveikiai ir kad duomenys juose būtų perkeliami ar konvertuojami sklandžiai; reikiami standartai turėtų būti nustatyti iki 2013 m.;

  • remti visai ES bendras patikimų nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjų sertifikavimo schemas;

  • parengti pavyzdines saugias ir sąžiningas nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikimo sutarčių nuostatas, įskaitant susitarimų dėl paslaugų lygio nuostatas;

  • su valstybėmis narėmis ir sektoriumi kurti Europos nuotolinės kompiuterijos partnerystę, kad sutelkus viešojo sektoriaus perkamąją galią (sudarančią 20 % visų išlaidų informacinėms technologijoms) būtų formuojama Europos nuotolinės kompiuterijos rinka, didėtų Europos nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjų galimybės pasiekti konkurencijai reikiamą dydį ir būtų teikiamos pigesnės bei kokybiškesnės e. vyriausybės paslaugos.

Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Nuotolinė kompiuterija žada perversmą mūsų ekonomikoje. Nesiimdami ES veiksmų mes nematysime toliau savo kiemo ir neteksime galimybių, kurios gali būti vertos dešimčių milijardų eurų. Turime sukurti kritinę masę ir visai Europai bendras taisykles. Turime be išsisukinėjimo reaguoti į numanomas nuotolinės kompiuterijos paslaugų grėsmes.“

Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding sakė: „Europai reikia plataus užmojo. Nuotolinės kompiuterijos strategija sustiprins pasitikėjimą novatoriškais kompiuteriniais sprendimais ir paskatins kurti konkurencingą bendrąją skaitmeninę rinką, kurioje europiečiai jaustųsi saugūs. Todėl reikia greitai patvirtinti naują duomenų apsaugos modelį, kurį šiemet pasiūlė Komisija, ir suformuluoti saugias ir sąžiningas sutarčių nuostatas.“

Pagrindinė informacija

Šiandien paskelbtoji strategija pasirodo po Komisijos 2012 m. pasiūlymo atnaujinti duomenų apsaugos taisykles, o artimiausiais mėnesiais bus pasiūlyta ES kibernetinio saugumo strategija. ES nuotolinės kompiuterijos reglamentavimo taisyklės rengiamos tam, kad galėtų būti kuriama vientisa skaitmeninė erdvė, padėsianti suformuoti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką. Visais išvardytais veiksmais bendrai siekiama Europoje sukurti dinamišką ir patikimą interneto aplinką.

Nuotolinės kompiuterijos naudą lemia masto ekonomija. 80 % įmonių, nusprendusių naudotis nuotoline kompiuterija, sutaupo bent 10–20 % sąnaudų. Jei nuotolinės kompiuterijos paslaugos plačiai paplis visuose ūkio sektoriuose, galima tikėtis, kad pastebimai išaugs ir našumas.

Dabar, kai nėra bendrų standartų ir trūksta sutarčių aiškumo, daugelis potencialių naudotojų nelinkę įsisavinti nuotolinės kompiuterijos. Jiems neaišku, kokių standartų turi laikytis ir kokius sertifikatus turi turėti paslaugų teikėjas, kad būtų patenkinti jų poreikiai ir teisiniai reikalavimai, pavyzdžiui, kad jų ir jų klientų duomenys būtų saugūs ir kad prietaikos būtų sąveikios. Teikėjai ir naudotojai taip pat tikisi aiškesnių garantijų, kuriomis būtų užtikrintos vienodos galimybės teikti nuotolinės kompiuterijos paslaugas, pavyzdžiui, aiškumas, kur spręstini teisiniai ginčai ir kaip užtikrinti sklandų duomenų ir programinės įrangos perkėlimą iš vieno paslaugos teikėjo pas kitą teikėją.

Naudingos nuorodos

Ką man reikštų Europos Sąjungos nuotolinės kompiuterijos strategijos įgyvendinimas? (MEMO/12/713)

Europos Komisijos komunikatas dėl ES nuotolinės kompiuterijos strategijos įgyvendinimo

ES nuotolinės kompiuterijos strategijos įgyvendinimo lydimasis Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

Tarptautinio duomenų centro IDC 2012 m. tyrimas „Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up

Išsakykite nuomonę

Raktinis žodis (Hash Tag): #cloudstrategy

Neelie Kroes svetainė:

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter

Detalus politikos išaiškinimas

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath +32 2 296 17 16, Twitter paskyra: @ECspokesRyan

Linda Cain +32 2 299 90 19


Side Bar