Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. syyskuuta 2012

Digitaalistrategia: pilvipalveluilla lisää tuottavuutta Euroopan yrityksille ja julkiselle sektorille

Euroopan komission uudessa strategiassa ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” hahmotellaan toimenpiteitä, joilla voidaan luoda Eurooppaan 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa ja kasvattaa EU:n bkt:tä vuosittain 160 miljardilla eurolla (noin yhdellä prosentilla) vuoteen 2020 mennessä.

Strategian tarkoituksena on nopeuttaa ja lisätä pilvipalvelujen käyttöönottoa kaikilla talouden aloilla.

“Pilvipalveluilla” viitataan datan (kuten tekstitiedostojen, kuvien ja videoiden) ja sovellusten tallentamiseen etätietokoneille, joita käyttäjät käyttävät internetin välityksellä haluamaltaan päätelaitteelta. Tämä on nopeampaa, halvempaa, joustavampaa ja potentiaalisesti myös tietoturvallisempaa kuin omien paikallisten tietotekniikkaratkaisujen käyttö. Monet suositut palvelut, kuten Facebook, Spotify ja erilaiset selainsähköpostipalvelut käyttävät pilvipalveluteknologiaa, mutta todelliset taloudelliset hyödyt saataisiin vasta pilviratkaisujen laajasta käyttöönotosta yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Strategian keskeisiä toimenpiteitä ovat

  • teknisen standardiviidakon selkeyttäminen niin, että pilvipalvelujen käyttäjille voitaisiin tarjota yhteentoimivuutta, tietojen siirrettävyyttä ja tietojen palautettavuutta; tarvittavat standardit on määrä yksilöidä vuoden 2013 loppuun mennessä

  • luotettavia pilvipalveluntarjoajia koskevien EU:n laajuisten sertifiointijärjestelmien tukeminen

  • turvallisten ja oikeudenmukaisten mallisopimusehtojen laatiminen pilvipalvelusopimuksia, kuten palveluntasosopimuksia, varten

  • eurooppalainen pilvipalvelualan kumppanuus jäsenvaltioiden ja alan yritysten kanssa, jotta julkisen sektorin ostovoima (20 % kaikista tietotekniikkahankinnoista) saadaan hyödynnetyksi muokattaessa eurooppalaisia pilvipalvelumarkkinoita, parannettaessa eurooppalaisten pilvipalveluntarjoajien mahdollisuuksia kasvaa kilpailukykyiseen kokoluokkaan sekä tuotettaessa edullisempia ja parempia sähköisiä viranomaispalveluja.

Pilvipalvelut tulevat muuttamaan taloutemme pelikenttää," sanoi varapuheenjohtaja Neelie Kroes. “Ilman EU:n toimia jumiudumme kansallisiin saarekkeisiin ja menetämme miljardien taloushyödyt. Meidän on saavutettava kriittinen massa ja saatava yhteiset säännöt koko Eurooppaan. Riskeihin, joita pilvipalveluihin nähdään liittyvän, on puututtava määrätietoisesti."

Varapuheenjohtaja Viviane Reding lisäsi: ”Euroopan on oltava kunnianhimoinen. Pilvipalvelustrategia lisää luottamusta innovatiivisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja kohtaan ja edesauttaa sellaisten kilpailtujen digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä, joilla eurooppalaiset voivat toimia turvallisin mielin. Tämä edellyttää komission aiemmin tänä vuonna ehdottamien uusien tietosuojapuitteiden nopeaa hyväksymistä sekä turvallisten ja oikeudenmukaisten sopimusehtojen laatimista.”

Tausta

Tänään esitelty strategia seuraa komission aiemmin tänä vuonna antamaa ehdotusta tietosuojasääntöjen päivittämisestä. Lähikuukausina tullaan lisäksi ehdottamaan tietoverkkoturvallisuutta koskevaa eurooppalaista strategiaa. Eurooppalaisten pilvipalvelusääntöjen luominen on edellytys saumattomalle digitaaliselle toimintaympäristölle, jonka myötä päästään luomaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Yhdessä nämä toimenpiteet muodostavat kattavan kokonaisuuden, jolla pyritään luomaan Eurooppaan dynaaminen ja luotettu internet-ympäristö.

Pilvipalvelujen hyödyt juontavat juurensa mittakaavaeduista. Arvioiden mukaan 80 prosenttia pilvipalveluihin siirtyvistä organisaatioista saavuttaa vähintään 10–20 prosentin kustannussäästöt. Samoin voidaan odottaa merkittäviä tuottavuushyötyjä, jos pilvipalvelut otetaan laajasti käyttöön kaikilla talouden aloilla.

Tällä hetkellä kaivattaisiin yhteisiä standardeja ja selkeitä sopimusehtoja, joiden puuttuessa monet potentiaaliset käyttäjät epäröivät pilvipalveluratkaisujen käyttöä. Organisaatiot ovat epätietoisia siitä, mitä standardeja ja sertifikaatteja niiden tulisi edellyttää vaatimustensa ja oikeudellisten velvoitteidensa täyttämiseksi, jotta organisaatio esimerkiksi voisi varmistua siitä, että sen oma data tai sen asiakkaiden data on turvassa ja että tarjotut sovellukset ovat yhteentoimivia. Pilvipalveluntarjoajat ja käyttäjät kaipaavat myös selkeämpiä palveluntarjontasääntöjä esimerkiksi siitä, missä oikeusriidat ratkaistaan tai siitä, miten voidaan varmistaa, että dataa ja ohjelmistoja on helppo siirtää eri pilvipalveluntarjoajien välillä.

Hyödyllisiä linkkejä

Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa - Mitä se merkitsee käytännössä? (MEMO/12/713)

Euroopan komission tiedonanto "Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa"

Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa - komission yksiköiden valmisteluasiakirja

IDC:n selvitys "Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up"

Kerro mielipiteesi

Hashtag: #cloudstrategy

Neelie Kroesin verkkosivusto:

Seuraa Neelieä Twitterissä

Lisätietoa pilvipalvelupolitiikasta

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar