Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. september 2012

Digitaalarengu tegevuskava: uus strateegia Euroopa äritegevuse ja valitsussektori tööviljakuse suurendamiseks pilvandmetöötluse kaudu

Euroopa Komisjoni uues strateegias „Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas” on ette nähtud meetmed, mille puhastuluna peaks Euroopas 2020. aastaks loodama 2,5 miljonit uut töökohta ja lisatama ELi SKP-le aastas 160 miljardit eurot (ligikaudu 1%).

Strateegia eesmärk on kiirendada ja suurendada pilvandmetöötluse kasutamist kõikjal majanduses.

Pilvandmetöötlus tähendab andmete (tekstifailid, pildid, videod) ja tarkvara säilitamist kaugemalolevas arvutis, millega kasutajad võivad oma valitud seadmete kaudu saada Interneti teel ühenduse. See tehnoloogia on kiirem, odavam, paindlikum ja võib olla ka turvalisem kui kohapealsed IT-lahendused. Paljudes levinud teenustes nagu Facebook, Spotify ja veebipõhine e-post kasutatakse pilvandmetöötluse tehnoloogiat, kuid tõeline majanduslik kasu tuleb siis, kui pilvandmetöötlust hakkavad laialdaselt kasutama ettevõtjad ja avalik sektor.

Strateegia mõned põhilised meetmed on järgmised:

  • murda läbi tehniliste standardite džunglist, nii et pilvandmetöötluse kasutajatele tagatakse koostalitlusvõime ning andmete porditavus ja pööratavus; aastaks 2013 peavad olema kindlaks määratud vajalikud standardid;

  • toetada kogu ELis usaldusväärsete pilveteenuseosutajate sertifitseerimist;

  • arendada pilvandmetöötluse lepingute, kaasa arvatud teenustaseme lepingute jaoks välja turvalised ja õiglased näidislepingutingimused;

  • näha ette Euroopa pilvandmetöötluspartnerlus liikmesriikide ja ettevõtjatega, et kasutada avaliku sektori ostujõudu (20% IT-kulutustest) Euroopa pilvandmetöötlusturu kujundamiseks, anda Euroopa pilveteenusepakkujatele võimalusi kasvuks, et need saaksid konkurentsivõimeliseks ja aitaksid pakkuda odavamat ja paremat e‑valitsust.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Pilvandmetöötlus muudab kogu meie majanduse nägu. Ilma ELi meetmeteta takerdume me iga riigi väljakujunenud süsteemidesse ja jääme ilma majanduskasust, mis ulatub miljarditesse eurodesse. Peame saavutama kriitilise massi ja kehtestama ühtsed eeskirjad kogu Euroopas. Seepärast peame pilvandmetöötlusega seotud võimalikele ohtudele julgesti vastu astuma."

Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding ütles: „Euroopa peab mõtlema julgelt. Pilvestrateegia suurendab usaldust uuenduslike andmetöötluslahenduste vastu ja avardab konkurentsivõimelist digitaalset ühtset turgu, millel eurooplased võivad tunda end turvaliselt. See tähendab, et on vaja kiiresti vastu võtta komisjoni poolt käesoleval aastal juba varem esitatud andmekaitseraamistik ning arendada välja turvalised ja õiglased lepingutingimused.”

Taust

Täna väljakuulutatud strateegia järgneb komisjoni 2012. aasta ettepanekule ajakohastada andmekaitse-eeskirju ja sellele järgneb omakorda Euroopa küberturvalisuse strateegia, mis esitatakse lähikuudel. Euroopa pilvandmetöötluse eeskirjade väljatöötamine on eeltingimus ühtse digitaalruumi loomiseks, mille kaudu me jõuame tõelise digitaalse ühtse turuni. Osutatud meetmed moodustavad koos igakülgse jõupingutuse, mille eesmärk on rajada Euroopas dünaamiline ja usaldatav Interneti-keskkond.

Pilvandmetöötluse majanduslik kasulikkus tuleneb mastaabisäästust. 80% pilvandmetöötlust rakendavatest organisatsioonidest vähendab kulusid vähemalt 10–20%. Suurt tööviljakuse tõusu oodatakse ka sellest, kui suudetakse saavutada pilvandmetöötluse kasutuselevõtt kõikides majandussektorites.

Praegu, kus ei ole ühtseid standardeid ega selgeid lepinguid, kardavad paljud võimalikud kasutajad end pilvandmetöötlusega siduda. Nad ei ole kindlaid, milliseid standardeid ja sertifikaate nad peaksid otsima, et rahuldada oma vajadusi ja juriidilisi kohustusi, näiteks tagada oma andmete või oma klientide andmete turvalisus või et rakendused oleksid koostalitlusvõimelised. Pilveteenusepakkujad ja kasutajad otsivad ka pilveteenuste osutamise selgeid eeskirju näiteks selle kohta, kuidas lahendatakse juriidilisi vaidlusi või tagatakse andmete ja tarkvara hõlbus portimine ühelt teenusepakkujalt teisele.

Kasulikud lingid

Euroopa Liidu jaoks pilvandmetöötluse võimaluste avamine – mida igaüks meist sellega võidab (MEMO/12/713)

Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Liidu jaoks pilvandmetöötluse võimaluste avamise kohta

Euroopa Liidu jaoks pilvandmetöötluse võimaluste avamine. Komisjoni talituste töödokument

IDC uuring „Euroopa pilvandmetöötluse vajaduste kvantitatiivne hindamine ja kasutuselevõtu võimalikud takistused”

Öelge oma arvamus

Räsikood: #cloudstrategy

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Pilvandmetöötluse alase poliitika selgitus

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar