Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Bρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Ψηφιακό θεματολόγιο: Nέα στρατηγική για προώθηση της παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων μέσα από το υπολογιστικό νέφος

Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» περιγράφει δράσεις που, έως το 2020, πρόκειται να αποφέρουν καθαρό κέρδος 2,5 εκατ. νέες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ ύψους 160 εκατ. ευρώ (περίπου το 1% του ΑΕΠ).

Η στρατηγική αποβλέπει στην επιτάχυνση και στην αύξηση της χρήσης του υπολογιστικού νέφους σε ολόκληρη την οικονομία.

Το «υπολογιστικό νέφος» αναφέρεται στην αποθήκευση δεδομένων (όπως κείμενα, αρχεία, εικόνες και βίντεο) και λογισμικού σε απομακρυσμένους υπολογιστές, στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση διαδικτυακά, μέσω της συσκευής της επιλογής τους. Πρόκειται για ταχύτερη, φτηνότερη, πιο ευέλικτη και δυνητικά ασφαλέστερη λύση σε σχέση με τις επιτόπου εγκατεστημένες λύσεις πληροφορικής (ΤΟ). Πολυάριθμες δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως οι Facebook, Spotify και το ηλε-ταχυδρομείο στον Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιούν τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, τα πραγματικά πάντως οικονομικά οφέλη προέρχονται από την ευρύτερα διαδεδομένη χρήση λύσεων υπολογιστικού νέφους από τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα.

Στις βασικές δράσεις της στρατηγικής περιλαμβάνονται:

  • Η αντιμετώπιση του κυκεώνα των προτύπων, ώστε οι χρήστες του υπολογιστικού νέφους να διαθέτουν διαλειτουργικότητα, φορητότητα των δεδομένων και αναστρεψιμότητα· τα απαραίτητα πρότυπα πρέπει να προσδιοριστούν έως το 2013·

  • Η υποστήριξη σε προγράμματα πιστοποίησης σε ενωσιακή κλίμακα για αξιόπιστους παρόχους υπολογιστικού νέφους·

  • Η εκπόνηση πρότυπων «ασφαλών και δίκαιων συμβατικών όρων για συμβάσεις υπολογιστικού νέφους, συμπεριλαμβανόμενων συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης·

  • Η συγκρότηση, μαζί με τα κράτη μέλη και τον κλάδο, ευρωπαϊκής σύμπραξης για το υπολογιστικό νέφος, με σκοπό την αξιοποίηση της αγοραστικής δύναμης του δημόσιου τομέα (20% του συνόλου των δαπανών ΤΠ) για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αγοράς υπολογιστικού νέφους, την ενίσχυση των πιθανοτήτων για τους ευρωπαίους παρόχους νέφους να αναπτυχθούν σε ανταγωνιστικά μεγέθη, καθώς και την επίτευξη καλύτερης και φτηνότερης ηλε-διακυβέρνησης.

Η αντιπρόεδρος κα Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Το υπολογιστικό νέφος αλλάζει τα δεδομένα για την οικονομία μας. Αν δεν υπάρξει ανάληψη δράσης από την ΕΕ, θα μείνουμε προσκολλημένοι στα εθνικά φρούρια, χάνοντας δισεκατομμύρια σε οικονομικά οφέλη Πρέπει να κινηθούμε προς την επίτευξη κρίσιμης μάζας και ενιαίου συνόλου κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο τους παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι για το υπολογιστικό νέφος.»

Η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, δήλωσε: «Η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί μεγαλόπνοα. Η στρατηγική του υπολογιστικού νέφους θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε καινοτόμες λύσεις πληροφορικής και θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά, όπου οι Ευρωπαίοι θα αισθάνονται ασφαλείς Αυτό συνεπάγεται ταχεία θέσπιση του νέου πλαισίου για την προστασία των δεδομένων που πρότεινε η Επιτροπή στις αρχές του έτους και την ανάπτυξη ασφαλών και δίκαιων συμβατικών όρων και προϋποθέσεων.»

Ιστορικό

Η σημερινή στρατηγική ανακοίνωση ακολουθεί την πρόταση επικαιροποίησης των κανόνων προστασίας για τα δεδομένα, που παρουσίασε η Επιτροπή το 2012, και η οποία προηγείται της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που πρόκειται να υποβληθεί τους προσεχείς μήνες. Η επεξεργασία ανάλογων ευρωπαϊκών κανόνων για το υπολογιστικό νέφος αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός συνεχούς ψηφιακού χώρου που θα αποφέρει μια γνήσια ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν από κοινού μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ώστε να υπάρξει στην Ευρώπη δυναμικό και αξιόπιστο διαδικτυακό περιβάλλον.

Τα οφέλη του υπολογιστικού νέφους προέρχονται από τις οικονομίες κλίμακας. Το 80% των οργανισμών που το υιοθετούν επιτυγχάνουν εξοικονόμηση κόστους κατά τουλάχιστον 10-20%. Επίσης, πρέπει να αναμένεται σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας εφόσον επιτευχθεί ευρύτερη υιοθέτηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Σήμερα, καθώς απουσιάζουν κοινά πρότυπα και σαφείς συμβάσεις, πολλοί δυνητικοί χρήστες αποθαρρύνονται από την υιοθέτηση λύσεων υπολογιστικού νέφους. Δεν είναι σίγουροι τι είδους πρότυπα και πιστοποιητικά θα πρέπει να αναζητήσουν, τα οποία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις νομικές υποχρεώσεις τους, π.χ. για να εξασφαλιστεί ότι τα δικά τους δεδομένα ή αυτά των πελατών τους θα είναι ασφαλή ή ότι οι εφαρμογές θα είναι διαλειτουργικές. Οι πάροχοι και οι χρήστες υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους αναζητούν επίσης σαφέστερους κανόνες όσον αφορά τη διανομή των υπηρεσιών αυτών, για παράδειγμα όσον αφορά το ζήτημα του τόπου επίλυσης των νομικών διαφορών ή πώς θα εξασφαλιστεί ότι η μεταφορά δεδομένων και λογισμικού μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα είναι εύκολη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη – Τι σημαίνει για μένα; (MEMO/12/713)

European Commission Communication on Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη)

Unleashing the Potential of Cloud Computing in EuropeAccompanying Staff Working Document (Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη - Συνοδευτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής)

IDC Study "Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Take-up" (Ποσοτικές εκτιμήσεις της ζήτησης για υπολογιστικό νέφος στην Ευρώπη και τα πιθανά εμπόδια στην αφομοίωσή του)

Have Your say (Πείτε τη γνώμη σας)

ετικέτα για συζήτηση: #cloudstrategy

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

Διαβάστε τη Neelie στο Twitter

The policy explained (Επεξήγηση της πολιτικής)

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar