Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 september 2012

Vrij verkeer: Commissie daagt België voor het Hof

De Europese Commissie heeft vandaag besloten België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen wegens beperking van het recht op vrij verkeer van kinderen die in België geboren zijn en van wie de ene ouder de Belgische nationaliteit heeft en de andere de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. Momenteel weigeren Belgische gemeenten deze kinderen onder een andere familienaam in te schrijven dan die van hun vader – ook indien zij bij het consulaat van een andere EU-lidstaat reeds met een dubbele naam geregistreerd zijn.

Als gevolg hiervan worden alle officiële documenten, zoals akten van de burgerlijke stand en verblijfsdocumenten, attesten, certificaten en diploma's die deze kinderen in de loop van hun leven in België ontvangen, op een andere naam afgegeven dan die welke zij in de lidstaat van hun niet-Belgische ouder hebben gekregen.

Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor Justitie, zei hierover: "Deze kinderen zullen voortdurend twijfels en verwarring over hun identiteit en over de authenticiteit van hun officiële documenten moeten wegnemen. Dit leidt tot een onaanvaardbare beperking van de uitoefening van het recht van vrij verkeer. Met deze laatste fase van de EU-inbreukprocedure willen wij garanderen dat alle EU-burgers, ongeacht de nationaliteit van hun ouders, hun rechten volledig kunnen uitoefenen".

Achtergrond

De Europese Commissie heeft verscheidene klachten ontvangen van ouders van wie de ene partner de Belgische nationaliteit heeft en de andere de nationaliteit van een andere EU-lidstaat, en wier kinderen bij het consulaat van de andere EU-lidstaat zijn ingeschreven met een dubbele familienaam – overeenkomstig het recht of de traditie van deze lidstaat – en in België onder de naam van hun vader.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de grote ongemakken die hiervan het gevolg zijn, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak, het recht op vrij verkeer kunnen beperken (zaken C-148/02 en C-353/06).

Volgens de Belgische wetgeving moeten kinderen met één Belgische ouder worden ingeschreven onder de familienaam van hun vader. Burgers kunnen evenwel een verzoek tot wijziging indienen om de volledige familienaam van een kind te laten registreren, ook indien bij de geboorte slechts één naam werd opgegeven. Deze wijziging kan echter pas plaatsvinden na een juridische procedure van onbepaalde duur die kosten en vergoedingen met zich brengt en waarvan de uitkomst onzeker is. Daarom lijkt deze wetgeving het probleem van de verschillende familienamen niet op te lossen en is zij niet in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU.

Voor meer informatie

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, Commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

MEMO/12/708

MEMO/12/12

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar