Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL SL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 september 2012

Overheidsopdrachten: Commissie vraagt Hof van Justitie om Polen, Nederland, Luxemburg en Slovenië een boete op te leggen wegens niet‑uitvoeren van de regels voor overheidsopdrachten op defensiegebied

De Europese Commissie heeft besloten Polen, Nederland, Luxemburg en Slovenië voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens het niet volledig uitvoeren van de Richtlijn betreffende de aanbesteding van wapens, munitie en oorlogsmateriaal (en aanverwante werken en diensten) voor defensiedoeleinden, evenals de aanbesteding van gevoelige leveringen, werken en diensten voor veiligheidsdoeleinden. Richtlijn 2009/81/EG is in augustus 2009 aangenomen en de EU‑lidstaten hadden tot uiterlijk 20 augustus 2011 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. De Commissie heeft eveneens besloten om het Hof te vragen de vier lidstaten een dwangsom op te leggen voor elke dag dat de richtlijn niet volledig is uitgevoerd.

De meeste lidstaten hebben uitvoeringswetgeving goedgekeurd. Polen, Nederland en Luxemburg hebben echter nog geen nationale maatregelen voor de uitvoering van de richtlijn aangemeld bij de Commissie. Slovenië heeft alleen een deel van de wettelijke voorschriften gemeld.

Indien de richtlijn niet volledig ten uitvoer wordt gelegd in alle lidstaten, kunnen ondernemingen en belastingbetalers niet de voordelen plukken van een meer open, transparante, pan-Europese defensiemarkt.

De Commissie stelt voor om per dag een dwangsom op te leggen van € 70 561,92 voor Polen, € 57 324,80 voor Nederland, € 8 320 voor Luxemburg en € 7 038,72 voor Slovenië, te betalen met ingang van de dag van de uitspraak van het Hof tot het moment waarop de lidstaten de Commissie hebben meegedeeld dat zij de regels volledig in nationaal recht hebben omgezet.

De Commissie stelt deze geldboetes voor op grond van het Verdrag van Lissabon, rekening houdend met de duur en de ernst van de inbreuk en de grootte van de lidstaat. De definitieve beslissing over de dwangsommen berust bij het Hof.

Achtergrond

In Richtlijn 2009/81/EG worden de volgende maatregelen op Europees niveau beschreven:

  • billijke en transparante regels om ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot de markten op het gebied van defensie en veiligheid in andere EU‑landen;

  • flexibiliteit voor aanbestedende diensten om tot in detail te onderhandelen over alle onderdelen van complexe opdrachten;

  • de mogelijkheid voor aanbestedende diensten om (van leveranciers) waarborgen te eisen om gerubriceerde gegevens tegen toegang door onbevoegden te beschermen en voor de bevoorradingszekerheid, zodat leveringen aan strijdkrachten tijdig kunnen plaatsvinden, vooral in tijden van een crisis of een gewapende conflict.

De richtlijn is van toepassing op specifieke overheidsopdrachten op het gebied van veiligheid en defensie voor:

  • militair materiaal1 en aanverwante werken en diensten;

  • gevoelig veiligheidsmateriaal en gevoelige werken en diensten die toegang tot gerubriceerde gegevens vereisen.

Meer informatie

Overheidsopdrachten op defensiegebied: stand van zaken met betrekking tot de omzetting van Richtlijn 2009/81/EG voor alle lidstaten:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72009L0081:NL:NOT

Het laatste nieuws over inbreukprocedures tegen alle lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Nadere informatie over inbreukprocedures: zie MEMO/12/12 - MEMO/12/708

Contact:

Stefaan De Rynck (+32-2) 296 34 21

Carmel Dunne (+32-2) 299.88.94

Audrey Augier (+32-2) 297.16.07


Side Bar