Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 27. septembra 2012

Noc výskumníkov: festival vedy s akciami pre mládež v 350 mestách

Na to, aby ste letmo zahliadli Halleyho kométu, môžete čakať aj 75 rokov; vedeli ste však, že si takúto kométu môžete urobiť len za pár minút aj sami? Všetko, čo k tomu potrebujete, je zmes jednodňového suchého ľadu, vody, blata a niekoľkých ďalších prísad – a máte svoju vlastnú kométu. Chceli by ste to vyskúšať? S astronómami v Londýne sa môžete naučiť, ako si urobiť vlastnú kométu, s meteorológmi v talianskom Bolzáne zase vytvoriť mrak alebo môžete skúmať sopku s geológmi v San Antóniu na Kanárskych ostrovoch – a to sú len niektoré z činností, ktoré môžete zažiť na podujatiach organizovaných v rámci 7. ročníka noci výskumníkov, ktorá sa bude konať zajtra večer (28. septembra) na mnohých miestach Európy.

Akcie za zúčastní okolo 350 miest od islandského Akureyri po cyperskú Nikóziu s cieľom objavovať vedu zábavným spôsobom a zvyšovať záujem o jej štúdium. Návštevníci budú mať možnosť zúčastniť sa na experimentoch, byť súčasťou interaktívnych vedeckých šou, navštíviť bežne neprístupné vedecké laboratóriá a vyskúšať všetky zložité nástroje a zariadenia.

Je to pre každého príležitosť, ako sa stať na jednu noc vedcom”, uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „Poučné a zábavné každoročné podujatie Noc výskumníkov je úžasný spôsob, ako vzbudiť záujem dievčat a chlapcov o vedeckú kariéru.”

Mladý človek, ktorý sa dnes v triede naučí, ako vytvoriť neviditeľný atrament, sa môže stať vedcom, ktorý bude zajtra riešiť najpálčivejšie spoločenské a hospodárske problémy Európy”, dodala komisárka.

Počas podujatia Noc výskumníkov prídu vedci zo všetkých vedeckých disciplín do priestorov pre verejnosť, ako sú nákupné centrá, námestia, historické pamiatky, parky a múzeá, aby návštevníkom každého veku ukázali, aký má ich práca vplyv na každodenný život.

V 32 krajinách EÚ a v susedných štátoch sa budú konať stovky podujatí (pozri zoznam nižšie). Pozrite sa v prílohe, aké podujatia sa budú konať v rôznych mestách, alebo si nájdite podujatie, ktoré je vám blízke.

Súvislosti

Čo je Noc výskumníkov?

Festival Noc výskumníkov sa koná každý rok v celej Európe štvrtý septembrový piatok. Podujatia sa konajú v 24 členských štátoch EÚ, ako aj v Bosne a Hercegovine, na Faerských ostrovoch, v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, na Islande, v Izraeli, Čiernej Hore, Srbsku a Turecku. Tento rok sa festivalu nezúčastnia tri členské štáty – Rakúsko, Dánsko a Luxembursko.

Od roku 2006 sa zvýšil počet miest, ktoré sa zúčastňujú na tejto akcii, z 92 na 350. V roku 2011 prišlo na festival takmer 800 000 návštevníkov a očakáva sa, že tento rok ich bude ešte viac.

Prečo EÚ toto podujatie podporuje?

Noc výskumníkov je súčasťou akcií Marie Curie, ktoré financuje EÚ a ktoré podporujú medzinárodné vedecké kariéry v Európe. Cieľom podujatia je ukázať, prostredníctvom priameho kontaktu návštevníkov s výskumníkmi, akú dôležitú úlohu hrá výskum v spoločnosti. Pre budúci rast Európy, ktorý stále viac závisí od inovácií výrobkov, služieb a modelov podnikania, je veľmi dôležité povzbudiť väčší počet ľudí k tomu, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru.

EÚ pokrýva o niečo viac než polovicu celkových nákladov spojených s podujatím Noc výskumníkov, čo tento rok predstavuje 4 milióny EUR z celkových 7,5 miliónov. Jednotlivé činnosti a organizátori boli vybraní prostredníctvom výberového konania po zverejnení výzvy na predkladanie návrhov.

Celkovo podporuje EÚ akcie Marie Curie sumou 4,7 miliárd EUR. Sú spravované takmer výhradne Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre výskum ako súčasť 7. rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7), ktorý je hlavným balíkom EÚ zameraným na výskum a vývoj na obdobie rokov 2007 – 2013 v sume 50 miliárd EUR.

Akcie Marie Curie sú súčasťou programu Horizont 2020, nového programu pre výskum a inovácie, ktorý navrhla Európska komisia. Horizont 2020 bude realizovaný v rokoch 2014 – 2020 s navrhovaným rozpočtom 80 miliárd EUR a je súčasťou snáh o vytváranie nového rastu a nových pracovných miest v Európe.

Viac informácií možno nájsť na stránkach:

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouvej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri: @VassiliouEU

http://ec.europa.eu/researchersnight/Noc výskumníkov 2012

Akcie Marie Curie a RP7

Inovácia v Únii a stratégia Európa 2020

Výkonná agentúra pre výskum

Podujatia v jednotlivých mestách

Londýn (Spojené kráľovstvo)

V prírodopisnom múzeu v Londýne sa bude konať workshop, kde sa budú vyrábať kométy. Proces, ktorý prebieha pri vzniku komét, ktoré krúžia v slnečnej sústave, sa bude realizovať s materiálmi, ako je voda a blato, ktoré možno nájsť na Zemi. Návštevníci budú mať tiež možnosť zašpiniť si ruky pri práci s dreveným uhlím, keď sa budú spolu s antropológmi pokúšať vytvoriť jaskynné maľby. V priestoroch londýnskej univerzity Queen Mary vo Whitechapeli bude vystavené obrovské sochárskej dielo vyrobené z tisícov mliečnych zubov, ktoré venovali deti.

Bolzáno (Taliansko)

Tí, ktorí majú radi adrenalín, si budú môcť vyskúšať metódy prežitia v extrémnych podmienkach chladiarne a v simulovanej snehovej búrke v Európskej akadémii v Bolzáne. Po pokuse dostanú informácie o tom, ako ich telo reagovalo. Tí, ktorí sa zaujímajú o meteorológiu, dostanú príležitosť vyskúšať si na meteorologickej stanici, ako vytvárať mraky za pomoci vody, vzduchu a tlaku.

Fuencaliente (Kanárske ostrovy, Španielsko)

Dobrodružne založení návštevníci dostanú príležitosť spolu s vedcami a profesionálnymi sprievodcami preskúmať sopku San Antonio, ktorá má jedinečnú flóru, skalné formácie a farebné lávové štruktúry. Miestni výrobcovia a geológovia im ukážu, ako sopka zlepšuje kvalitu regionálnych vín.

Krakov (Poľsko)

Počas vedeckých šou na 17 miestach budete vidieť, ako možno využiť technológiu záznamu pohybu, ktorá sa používa vo videohrách, na diagnostiku a liečbu chorôb. Inštitút nukleárnej fyziky bude ukazovať zariadenie urýchľovač častíc, ktoré sa využíva na liečbu nádorov oka alebo na zistenie zloženia neznámych látok, ktoré môže prispieť k objavom v reštaurátorstve, medicíne a geológii.

Angers, Besançon, Toulouse (Francúzsko)

Fanúšikovia cestovania v čase budú vo francúzskych mestách vytvárať spoločnosť budúcnosti založenú na výskume a inováciách. Návštevníci si spolu s vedcami predstavia, ako by mohlo vyzerať mesto Angers v roku 2025, Besançon v roku 2084 a Toulouse v druhej polovici nášho storočia na základe možného vývoja v oblasti vzdelávania, dopravy, životného prostredia, energetiky a iných hľadísk života spoločnosti.

Nikózia (Cyprus)

Počas hry s názvom „Povedzte mi, doktor Turing, vedia stroje rozmýšľať?” si budú môcť účastníci vyskúšať, či dokážu rozlíšiť v rozhovore ľudský hlas od počítačového zvuku. Hra je založená na teste, ktorý bol zostavený v päťdesiatych rokoch 20. storočia a ktorý hodnotí schopnosť počítača preukázať inteligentné správanie a reagovať rovnakým spôsobom, ako by reagoval človek.

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar