Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. september 2012

Teadlaste öö kosmilised ja maised üritused 350 linnas

Võite oodata 75 aastat, et näha Halley komeeti, kuid kas teadsite, et saate komeedi valmistada ka ise ning seda vaid mõne minutiga? Ainus, mis te selleks vajate, on segu ühe päeva vanusest kuivast jääst, veest, mudast ja paarist muust komponendist ning teil ongi päris oma komeet. Kosmiline, kas pole? Kosmoseteadlastega komeedi meisterdamine Londonis, meteoroloogidega pilve tekitamine Bolzanos (Itaalia) ning geoloogidega San Antonio vulkaani uurimine Kanaari saartel on vaid mõned seitsmendat korda toimuva Teadlaste öö tippsündmustest, mis homme õhtul (28. septembril) mitmel pool Euroopas aset leiavad.

Algatusest võtab osa ligikaudu 350 linna, alates Akureyrist Islandil ja lõpetades Nikosiaga Küprosel, ning selle eesmärk on tutvustada teadust lõbusal viisil ja suurendada huvi teaduskarjääri vastu. Huvilistel on võimalik osaleda eksperimentides, võtta osa interaktiivsetest teadus-show’dest, külastada muidu publikule suletud uurimislaboreid ja katsetada keerukaid seadmeid.

Igaühel on võimalus saada üheks ööks teadlaseks,” sõnas Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou. Iga-aastane Teadlaste öö ei ole mitte üksnes hariv ja lõbus, vaid ka suurepärane viis äratada noortes huvi teadlase elukutse vastu.

Ei ole välistatud, et noorukist, kes täna õpib klassiruumis nähtamatut tinti tegema, saab tulevikus Euroopa kõige pakilisematele ühiskondlikele ja majanduslikele probleemidele lahendusi otsiv teadlane,” lisas volinik.

Teadlaste ööl hõivavad kõigi distsipliinide teadlased avaliku ruumi – kaubanduskeskused, väljakud, ajaloomälestised, pargid ja muuseumid –, et näidata igas vanuses inimestele, kuidas nende töö igapäevaelu mõjutab.

Kokku 32 ELi liikmes- ja naaberriigis toimub sadu üritusi (vt nimekirja allpool). Lisas tutvustatakse erinevate linnade tipphetki ning Teadlaste öö veebisaidilt on võimalik otsida üritusi oma riigis.

Taust

Mis on Teadlaste öö?

Teadlaste öö toimub kogu Euroopas igal aastal septembri neljandal reedel. Üritusi korraldatakse 24 ELi liikmesriigis, aga ka Bosnias ja Hertsegoviinas, Fääri saartel, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, Islandil, Iisraelis, Montenegros, Serbias ja Türgis. ELi liikmesriikidest ei osale käesoleval aastal Austria, Taani ja Luksemburg.

Kui 2006. aastal võttis üritusest osa 92 linna, siis käesoleval aastal on neid üle 350. 2011. aastal oli külastajaid peaaegu 800 000, sellel aastal on neid eeldatavasti veelgi enam.

Miks EL seda rahastab?

Teadlaste öö on osa ELi rahastatavatest Marie Curie nimelistest meetmetest, mis edendavad rahvusvahelisi teadusalaseid karjäärivõimalusi Euroopas. Ürituse eesmärk on juhtida tähelepanu teadusuuringute olulisele rollile ühiskonnas, luues otsese kontakti teadlaste ja üldsuse vahel. Julgustada senisest rohkem inimesi tegelema teadustööga on ülioluline Euroopa majanduskasvu tagamiseks tulevikus, kuna see sõltub üha enam toodete, teenuste ja ärimudelitega seotud innovatsioonist.

EL katab veidi enam kui poole Teadlaste ööga seotud kogukuludest ehk 4 miljonit eurot kokku ligikaudu 7,5 miljonist eurost. Üritused ja korraldajad on välja valitud projektikonkursi kaudu esitatud ettepanekute alusel.

EL on Marie Curie nimelistele meetmetele eraldanud kokku 4,7 miljardit eurot. Neid vahendeid haldab peaaegu täielikult Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Rakendusamet, osana teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist (FP7), mis on ELi peamine teadusuuringute rahastamispakett ajavahemikus 2007–2013 ning mille eelarve on 50 miljardit eurot.

Marie Curie nimelised meetmed on osa ELi kavandatavast uuest teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2020 ning mille kavandatav eelarve on 80 miljardit eurot. See on osa püüdlustest edendada Euroopas majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

Lisateave

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

http://ec.europa.eu/researchersnight/Teadlaste öö 2012

Marie Curie nimelised meetmed ja seitsmes raamprogramm

Innovatiivne liit ja strateegia „Euroopa 2020”

Teadusuuringute Rakendusamet

Tippsündmused erinevates linnades

London (Ühendkuningriik)

Loodusloo Muuseumis korraldatakse komeediehituse töötuba. Päikesesüsteemis tiirlevate komeetide eeskujul luuakse komeet Maal leiduvatest komponentidest, nagu vesi ja muda. Samuti on huvilistel võimalus määrida oma käed söega, tehes koos antropoloogidega koopamaalinguid. Londoni Ülikooli (Queen Mary) Whitechapeli ülikoolilinnakusse püstitatakse tuhandetest inimeste poolt annetatud piimahammastest hiiglaslik skulptuur.

Bolzano (Itaalia)

Bolzano Euroopa Akadeemias saavad põnevuseotsijad katsetada ellujäämisviise külmkambri äärmuslikes tingimustes ning simuleerida lumetormi. Pärast katset saavad nad tagasisidet selle kohta, kuidas nende keha reageeris. Ilmahuvilistel on meteoroloogiaametis võimalus luua vee, õhu ja rõhu abil pilvi.

Fuencaliente (Kanaari saared, Hispaania)

Seiklejad saavad võimaluse uurida koos elukutseliste giidide ja teadlastega San Antonio vulkaani kohalikku taimestikku, kivimeid ja värvilisi laavastruktuure. Kohalikud veinitootjad ja geoloogid näitavad, kuidas vulkaan parandab piirkonna veinide kvaliteeti.

Kraków (Poola)

17 paigas toimuvate Teadus-show’de raames demonstreeritakse muu hulgas seda, kuidas videomängudes kasutatava motion capture-tehnoloogia abil on võimalik haigusi diagnoosida ja ravida. Tuumafüüsika Instituudis näidatakse elementaarosakeste kiirendeid, mida kasutatakse silmavähi raviks või tundmatute ainete koostise kindlakstegemiseks, mis võib aidata kaasa avastustele kunstiväärtuste konserveerimise, meditsiini ja geoloogia valdkonnas.

Angers, Besançon, Toulouse (Prantsusmaa)

Ajas reisimise austajad loovad Prantsuse linnades teadusuuringutel ja innovatsioonil põhineva tulevikuühiskonna. Publik ja teadlased loovad ettekujutuse Angers’st aastal 2025, Besançon’ist aastal 2084 ning Toulouse’ist käesoleva sajandi teises pooles, võttes aluseks võimaliku arengu hariduse, transpordi, keskkonna, energeetika ja muudes ühiskonna seisukohalt olulistes valdkondades.

Nikosia (Küpros)

Mängus „Ütle mulle, Dr Turing, kas masinad oskavad mõelda?” peavad osalejad eristama vestluses inimhääle arvuti häälest. See põhineb 1950ndatel välja töötatud katsel, mille eesmärk oli hinnata, kas arvuti on võimeline intelligentselt käituma ning inimese moodi reageerima.

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar