Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 september 2012

Kommissionen drar igång en strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna

EU-kommissionen har idag lagt fram en strategi som ska frigöra potentialen i de kulturella och kreativa sektorerna i EU, öka sysselsättningen och främja tillväxten. Dessa sektorer, som omfattar företag och andra organisationer som är aktiva inom arkitektur, konsthantverk, kulturarv, design, festivaler, film och television, musik, scen- och bildkonst, arkiv och bibliotek, förlagsverksamhet och radio, utgör redan upp till 4,5 % av BNP och upp till 8,5 miljoner arbetstillfällen i Europeiska unionen. Men de kreativa och kulturella sektorerna står också inför stora utmaningar från övergången till digitalteknik och globaliseringen, samt från en kraftig fragmentering av marknaderna beroende på kulturella och språkliga gränser. Tillgången till finansiering är fortfarande ett stort problem.

Kommissionens nya strategi syftar till att öka konkurrenskraften och exportpotentialen för dessa sektorer, samt att maximera deras spridningseffekter till andra områden som innovation, IKT och förnyelse av stadsmiljön. Kommissionen efterlyser ett stort antal åtgärder för att stödja de rätta villkoren så att de kulturella och kreativa sektorerna ska kunna blomstra. Åtgärderna ska fokusera på färdighetsutveckling, tillgång till finansiering, främjande av nya affärsmodeller, publikutveckling, tillgång till internationella marknader och förbättrade kopplingar till andra sektorer.

Europas kulturella och kreativa sektorer är inte bara nödvändiga för den kulturella mångfalden utan de ger också ett stort bidrag till den sociala och ekonomiska utvecklingen i våra medlemsstater och regioner. På lokal och regional nivå har strategiska investeringar i dessa sektorer ofta gett spektakulära resultat, vilket visats av många europeiska kulturhuvudstäder. De skapar också viktiga spridningseffekter samt förbättrar den dynamiska bilden av ett attraktivt och kreativt Europa som är öppet för kulturer och talanger från hela världen, säger kulturkommissionär Androulla Vassiliou.

I strategin, som beskrivs i dokumentet "Att främja de kulturella och kreativa sektorerna för tillväxt och sysselsättning i EU", planeras ett antal politiska initiativ och främja en modern lagstiftning. Kommissionen vill också uppmuntra till starkare partnerskap mellan olika strategier, särskilt kultur, utbildning, industri, ekonomi, turism, stads- och regionalutveckling och fysisk planering. I strategin planeras också att mobilisera EU-finansiering för att öka stödet till sektorerna, särskilt genom det föreslagna programmet 'Kreativa Europa' för 2014–2020 med en budget på 1,8 miljarder euro och genom sammanhållningsprogrammens resurser.

Bakgrund

Enligt den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2010 och andra källor står de kulturella och kreativa sektorerna för mellan 3,3 % och 4,5 % av BNP och sysselsätter mellan 7 och 8,5 miljoner människor. Uppgifter från europeisk, nationell, regional och lokal nivå bekräftar den ekonomiska betydelsen av dessa sektorer, som har visat sig vara relativt robusta i den nuvarande ekonomiska nedgången.

Oberoende forskning har visat att företag som spenderar dubbelt så mycket som genomsnittet på kreativa insatser har 25 % högre sannolikhet att ta fram produktinnovationer. Andra spinoff-effekter är en positiv inverkan på turism, mode och lyxindustri samt traditionell tillverkningsindustri.

r ytterligare information

Meddelande: Att främja de kulturella och kreativa sektorerna för tillväxt och sysselsättning i EU

Kreativa Europa

EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar