Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 september 2012

Commissie lanceert strategie voor de bevordering van de groei en werkgelegenheid in de culturele en creatieve sectoren

Vandaag heeft de Europese Commissie een strategie gepresenteerd gericht op het ontsluiten van het volledige potentieel van de culturele en creatieve sectoren in de EU om werkgelegenheid en groei te bevorderen. Deze sectoren, die bedrijven en andere organisaties omvatten die onder meer actief zijn op het gebied van de architectuur, artistieke ambachten, cultureel erfgoed, ontwerp, festivals, film en televisie, muziek, podiumkunsten en visuele kunsten, archieven en bibliotheken, uitgeverij en radio, vertegenwoordigen volgens sommige schattingen nu al 4,5 % van het bbp in de Europese Unie, en omvatten tot wel 8,5 miljoen banen. Maar de culturele en creatieve sectoren worden ook geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van de steeds verdergaande digitalisering en globalisering, en hebben te kampen met een sterke versnippering van de markten langs culturele en taalkundige grenzen. Daarnaast is toegang tot financiering ook nog steeds een groot probleem.

De nieuwe strategie van de Commissie is erop gericht het concurrentievermogen en exportpotentieel van deze sectoren te vergroten, en overloopeffecten op andere gebieden zoals innovatie, ICT en stadsvernieuwing te optimaliseren. De Europese Commissie pleit voor een reeks acties die de juiste voorwaarden moeten helpen scheppen om de culturele en creatieve sectoren tot bloei te laten komen. Zij zijn vooral gericht op de ontwikkeling van vaardigheden, toegang tot financiering, bevordering van nieuwe bedrijfsmodellen, het bereiken van een nieuw publiek, toegang tot internationale markten en nauwere banden met andere sectoren.

"De Europese culturele en creatieve sectoren zijn niet alleen essentieel voor de culturele diversiteit, zij dragen ook veel bij aan de sociale en economische ontwikkeling in de lidstaten en regio's. Op lokaal en regionaal niveau hebben strategische investeringen in deze sectoren vaak spectaculaire resultaten opgeleverd, zoals wordt geïllustreerd door tal van culturele hoofdsteden van Europa. Zij zorgen ook voor belangrijke overloopeffecten en versterken het dynamisch beeld van een aantrekkelijk en creatief Europa dat openstaat voor culturen en talenten uit de gehele wereld", aldus Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

De strategie, die in het document "Steun aan culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU" wordt beschreven, beoogt een aantal beleidsinitiatieven en de bevordering van een modern regelgevingskader. De Commissie wil ook nauwere partnerschappen stimuleren tussen de verschillende beleidsgebieden, met name cultuur, onderwijs, industrie, economische zaken, toerisme, stedelijke en regionale ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Zij is ook van plan om EU-financiering beschikbaar te stellen om steun voor de sectoren te vergroten, met name via het "Creatief Europa"-programma — met een voorgesteld budget van 1,8 miljard euro voor de periode 2014-2020 — en door fondsen in het kader van het cohesiebeleid.

Achtergrond

De culturele en creatieve sectoren zijn volgens het Verslag over het Europese concurrentievermogen 2010 samen goed voor 3,3 % van het bbp en 7 miljoen banen; andere bronnen hebben het over 4,5 % van het bbp en 8,5 miljoen banen. Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau verzamelde gegevens bevestigen het economische belang van beide sectoren, die in het huidige, economisch ongunstige klimaat relatief veerkrachtig blijken te zijn.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de kans op de introductie van productinnovaties 25 % groter is bij bedrijven die twee keer het gemiddelde bedrag aan creatieve inbreng besteden. Daarnaast hebben dergelijke investeringen ook een positief effect op toerisme, mode, de luxegoederen en –dienstenbranche, maar ook op traditionele industrieën.

Voor meer informatie

Mededeling: Steun aan culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU

Creative Europe

EU Cohesion Policy 2014-2020

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar