Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 26 d.

Komisija skelbia kultūros ir kūrybos sektorių ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo strategiją

Šiandien Europos Komisija pristato strategiją, kuria siekiama visapusiškai išlaisvinti ES kultūros ir kūrybos sektorių potencialą, kad būtų kuriama daugiau darbo vietų ir skatinamas ekonomikos augimas. Šiuose sektoriuose, prie kurių priklauso architektūros, dailiųjų amatų, kultūros paveldo, dizaino, festivalių organizavimo, kino ir televizijos, muzikos, scenos ir vaizduojamųjų menų, archyvų ir bibliotekų, leidybos, radijo ir kitų sričių įmonės ir organizacijos, jau dabar sukuriama iki 4,5 proc. Europos Sąjungos BVP ir darbuojasi iki 8,5 mln. žmonių. Tačiau abiem sektoriams kyla ir didelių sunkumų, susijusių su globalizacija ir perėjimu prie skaitmeninių technologijų, taip pat su didele rinkos fragmentacija dėl kultūrų ir kalbų įvairovės. Didelė problema – menkos galimybės gauti finansavimą.

Komisijos naująja strategija siekiama padidinti šių sektorių konkurencingumą ir eksporto potencialą bei maksimaliai padidinti kitiems sektoriams (pavyzdžiui, inovacijų, IRT ir miestų atnaujinimo) teikiamą naudą. Komisija ragina imtis įvairių veiksmų, kad kultūros ir kūrybos sektoriams būtų sudarytos tinkamos sąlygos klestėti. Daugiausia dėmesio skiriama gebėjimams ugdyti, finansavimo galimybėms didinti, naujiems verslo modeliams remti, auditorijai formuoti, patekimui į tarptautines rinkas ir sąsajoms su kitais sektoriais gerinti.

„Europos kultūros ir kūrybos sektoriai yra labai svarbūs ne tik užtikrinant kultūrų įvairovę, bet ir skatinant valstybių narių ir regionų socialinį ir ekonominį vystymąsi. Vietos ir regioninio lygmens strateginės investicijos į šiuos sektorius neretai duoda puikių rezultatų. Vienas iš pavyzdžių – Europos kultūros sostinių iniciatyva. Drauge daromas teigiamas poveikis kitiems sektoriams bei stiprinamas dinamiškas patrauklios ir kūrybiškos, kitų pasaulio šalių kultūrai ir talentams atviros Europos įvaizdis“, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Strategijoje, išdėstytoje dokumente „Kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo“, numatyta imtis įvairių politinių iniciatyvų ir kurti modernią reguliavimo aplinką. Komisija taip pat nori paskatinti stipresnę įvairių politikos sričių – visų pirma kultūros, švietimo, pramonės, ekonomikos reikalų, turizmo, miestų ir regionų vystymosi ir teritorinio planavimo – dalyvių partnerystę. Be to, siekdama padidinti šių sektorių finansavimą, ji planuoja telkti ES lėšas, visų pirma per 2014–2020 m. programą „Kūrybiška Europa“, kurios biudžetas – 1,8 mlrd. EUR, ir per sanglaudos politikos fondus.

Pagrindiniai faktai

2010 m. Europos konkurencingumo ataskaitos ir kitų šaltinių duomenimis, kultūros ir kūrybos sektoriuose sukuriama 3,3–4,5 proc. BVP ir dirba 7–8,5 mln. žmonių. Europos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens duomenys rodo, kad šie sektoriai yra ne tik svarbūs ekonomikai, bet ir atsparūs dabartiniam ekonomikos nuosmukiui.

Iš nepriklausomų mokslinių tyrimų matyti, kad į kūrybinę veiklą dukart daugiau nei vidutiniškai investuojančios įmonės turi 25 proc. didesnę tikimybę sukurti novatoriškų produktų. Kita papildoma nauda – teigiamas poveikis turizmui, madai, prabangos prekių pramonei bei tradicinei gamybai.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo“

„Kūrybiška Europa“

2014–2020 m. ES sanglaudos politika

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar