Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. syyskuuta 2012

Komissiolta strategia kulttuurialan ja luovien alojen kasvu- ja työllistämismahdollisuuksien hyväksi

Euroopan komissio esitteli tänään strategian, jolla halutaan saada täysimääräisesti käyttöön EU:n kulttuurialan ja luovien alojen mahdollisuudet luoda työpaikkoja ja kasvua. Näillä aloilla toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden tehtäväkenttiin kuuluvat mm. arkkitehtuuri, taidekäsityö, kulttuuriperintö, muotoilu, festivaalit, elokuva ja televisio, musiikki, esittävät ja kuvataiteet, arkistot ja kirjastot, julkaisutoiminta ja radio. Euroopan unionissa niiden osuus BKT:stä on jo nyt jopa 4,5 prosenttia, ja aloilla työskentelee niinkin paljon kuin 8,5 miljoonaa ihmistä. Digitalisoitumisen ja globalisaation myötä kulttuuriala ja luovat alat joutuvat kuitenkin sopeutumaan uudenlaiseen toimintaympäristöön. Sitä paitsi markkinoita leimaavat selvät kansalliset ja kielelliset rajalinjat. Myös rahoituksen saatavuus on edelleen hyvin vaikeaa.

Komissio haluaa uudella strategialla parantaa näiden alojen kilpailukykyä ja vientipotentiaalia. Lisäksi se pyrkii maksimoimaan alojen kerrannaisvaikutuksia esimerkiksi innovointiin, tieto- ja viestintätekniikkaan ja kaupunkialueiden elvyttämiseen. Komissio peräänkuuluttaa erinäisiä toimia, jotka auttaisivat kulttuurialaa ja luovia aloja menestymään. Painopisteitä ovat taitojen kehittäminen, rahoituksen saatavuus, uusien liiketoimintamallien edistäminen, yleisöpohjan laajentaminen, pääsy kansainvälisille markkinoille ja paremmat yhteydet muihin toimialoihin.

"Kulttuuriala ja luovat alat ovat olennainen osa Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta", sanoo koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. Komissaari tähdentää lisäksi, että aloilla on myös suuri merkitys EU-maiden ja alueiden sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Vassiliou muistuttaa, että näille aloille paikallisesti ja alueellisesti tehdyillä strategisilla investoinneilla on saatu aikaan huikeita tuloksia, joista esimerkin tarjoavat monet Euroopan kulttuuripääkaupungit. ”Sitä paitsi alat saavat aikaan merkittäviä kerrannaisvaikutuksia ja ovat omiaan luomaan Euroopasta dynaamisen mielikuvan paikkana, joka on vetovoimainen ja luova ja avoin kulttuureille ja kyvyille eri puolilta maailmaa.”

Tiedonannossa Kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EU:lle kuvatussa strategiassa hahmotellaan erinäisiä toimia ja halutaan ajanmukaistaa alan sääntelyä. Komissio haluaa myös lisätä yhteistyötä eri politiikanalojen välillä. Tämä koskee etenkin kulttuuria, koulutusta, yritystoimintaa, talouskysymyksiä, matkailua, kaupunki- ja aluekehitystä ja aluesuunnittelua. Lisäksi on tarkoitus ottaa käyttöön näitä aloja tukevaa EU-rahoitusta: vuosina 2014–2020 toteutettavaksi ehdotetusta Luova Eurooppa ‑ohjelmasta on tarjolla 1,8 miljardia euroa ja koheesiopolitiikan rahastoista lisää.

Tausta

Vuoden 2010 Euroopan kilpailukykyraportin ja muiden lähteiden mukaan kulttuurialojen ja luovien alojen bkt-osuus oli 3,3–4,5 prosenttia ja aloilla työskentelevien määrä 7–8,5 miljoonaa. Koko Euroopan ja eri maiden valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojen mukaan näiden alan merkitys on suuri. Sitä osoittaa suhteessa parempi pärjääminen talouden laskusuhdanteessa.

Riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että jos yritys käyttää luoviin panostuksiin varoja kaksi kertaa niin paljon kuin keskimäärin, todennäköisyys sille, että se tekee tuoteinnovaatioita, on 25 prosenttia suurempi kuin muutoin. Kerrannaisvaikutuksia nähdään esimerkiksi matkailussa, muotoilussa ja markkinoiden yläsegmentin aloilla ja myös perinteisillä valmistusteollisuuden aloilla.

Lisätietoa

Tiedonanto: Kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EU:lle

Luova Eurooppa

EU:n koheesiopolitiikka 2014-2020

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar