Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. september 2012

Euroopa Komisjon käivitab kultuuri- ja loomesektori kasvu ja tööhõive hoogustamise strateegia

Täna tutvustas Euroopa Komisjon strateegiat, mis võimaldaks avada ELi kultuuri- ja loomesektori kogu potentsiaali tööhõive ja majanduskasvu suurendamisel. Nendesse sektorisse kuuluvad firmad ja muud organisatsioonid, mis tegutsevad arhitektuuri, kunstkäsitöö, kultuuripärandi, disaini, festivalide, filmi ja televisiooni, muusika, kujutava ja lavakunsti, arhiivide ja raamatukogude, kirjastamise ja raadio valdkonnas. Juba praeguseks annavad nad Euroopa Liidu SKP-st kuni 4,5% ning kuni 8,5 miljonit töökohta. Ent loome- ja kultuurisektoril on ees rasked katsumused, mis tulenevad digirevolutsioonist ja üleilmastumisest ning asjaolust, et turg on mööda kultuuri- ja keelepiire tugevasti killustunud. Rahastamise kättesaadavus on endiselt suur probleem.

Komisjoni uue strateegia eesmärgiks on suurendada nende sektorite konkurentsivõimet ja ekspordipotentsiaali ning maksimeerida nende töö ülekandumist teistesse valdkondadesse, nagu innovatsioon, IKT ja linnakeskkonna taaselustamine. Komisjon soovitab rea tegevuste elluviimist, et edendada kultuuri- ja loomesektori õitsenguks vajalikke tingimusi. Need tegevused keskenduvad oskuste arendamisele, rahastamise kättesaadavusele, uute ärimudelite edendamisele, publiku arendamisele, rahvusvahelistele turgudele pääsule ja tihedamatele seostele teiste sektoritega.

„Euroopa kultuuri- ja loomesektor ei ole vajalik mitte ainult kultuurilise mitmekesisuse pärast, vaid annab suure panuse ka meie liikmesriikide ja piirkondade sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse. Kohalikul ja piirkondlikul tasemel on nendesse sektoritesse tehtud strateegilistel investeeringutel sageli olnud tähelepanuväärsed tulemused, nagu on olnud näha mitme Euroopa kultuuripealinna puhul. Samuti annavad nad olulist ülekandumisefekti ja võimendavad kuvandit Euroopast kui dünaamilisest, atraktiivsest ja loomingulisest maailmajaost, mis on avatud kogu maailma kultuuridele ja talentidele,” ütles Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Strateegia on visandatud dokumendis pealkirjaga „Kultuuri- ja loomesektori edendamine ELi majanduskasvu ja töökohtade heaks” ning selles kavandatakse rida poliitilisi algatusi ja edendatakse tänapäevasemat õiguskeskkonda. Ühtlasi tahab komisjon õhutada kindlamate partnerlussuhete loomist eri valdkondade poliitikas, eeskätt kultuuri, hariduse, tööstuse, majanduse, turismi, linna- ja regionaalarengu ning territoriaalse planeerimise alal. Et neid sektoreid rohkem toetada, kavatseb ta võtta kasutusele ka ELi rahalised vahendid, eriti kavandatava 1,8 miljardi euro suuruse programmi „Loov Euroopa” aastateks 2014–2020 ning Ühtekuuluvusfondi.

Taust

ELi 2010. aasta konkurentsivõime aruande ja muude allikate kohaselt annavad kultuuri- ja loomesektor 3,3–4,5 protsenti SKPst ning pakuvad tööd 7–8,5 miljonile inimesele. Üleeuroopalisel, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kogutud teave kinnitab nende sektorite majanduslikku tähtsust ning näitab, et need on olnud praeguse majanduslanguse tingimustes suhteliselt vastupidavad.

Sõltumatud uuringud on näidanud, et firmad, mis kulutavad keskmisest kaks korda rohkem loomingulistele sisenditele, võtavad 25% suurema tõenäosusega kasutusele tooteuuendusi. Sektorid on avaldanud positiivset mõju ka turismile, moetööstusele ja luksustoodete tööstusele, aga ka traditsioonilistele tootmisharudele.

Lisateave

Teatis „Kultuuri- ja loomesektori edendamine ELi majanduskasvu ja töökohtade heaks”

Loov Euroopa

ELi ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar