Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 september 2012

Eurobarometer: Europeanen kennen en waarderen de ruimtevaartactiviteiten van de EU

Europeanen zijn steeds beter op de hoogte van de activiteiten van de EU in de ruimte. Gemiddeld kent 57 % van de bevolking Galileo, de Europese tegenhanger van het gps-satellietnavigatiesysteem, tegenover 40 % in 2007. Voor het GMES-programma (wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid) ligt dit percentage op 38 %, terwijl het in 2009 nog slechts 22 % bedroeg. Vicevoorzitter Antonio Tajani van de Europese Commissie heeft vandaag in Brussel de resultaten gepresenteerd van de Flash Eurobarometer-enquête over ruimtevaartactiviteiten die deze zomer is gehouden. De resultaten werden bekendgemaakt tijdens de opening van de Europese ruimtevaart-expo in Brussel; deze tentoonstelling heeft reeds drie lidstaten aangedaan en is de komende 18 maanden achtereenvolgens nog in 15 andere lidstaten te zien.

De Europeanen zijn ook zeer positief over ruimtevaartactiviteiten in het algemeen: 81 % is van mening dat ruimtegerelateerde diensten en ruimtetechnologieën van belang zijn voor de ontwikkeling van innovatieve terrestrische toepassingen; in 2009 lag dit percentage op 74 %. Dit wordt nog bevestigd door het feit dat 76 % vindt dat ruimtevaartdiensten belangrijk zijn voor het concurrentievermogen van de industrie en voor groei en het creëren van banen in de EU (tegenover 64 % ten tijde van het begin van de crisis in 2009).

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Uit deze enquête blijkt dat de Europese burgers ruimtevaart belangrijk vinden en de activiteiten van de EU op dit gebied steunen. Ondanks de huidige economische en financiële onrust hebben de burgers dus vertrouwen in onze initiatieven in de ruimte. Deze initiatieven zijn van cruciaal belang voor de economie en de maatschappij, en voor de bevordering van innovatie en het concurrentievermogen van de industrie".

Voor meer informatie is het volledige verslag beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/documents/index_en.htm

Zie ook de website van DG ENTR over ruimtevaart:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/index_nl.htm

De Europese ruimtevaart-expo, die hierna nog in 15 lidstaten te zien is

Belangrijkste bevindingen van de Eurobarometer

De burgers hebben de ruimtevaartactiviteiten ingedeeld naar prioriteit en spreken hun steun uit voor de ontwikkeling ervan door de EU, in partnerschap met de lidstaten.

  • 60 % van de Europeanen is zich bewust van de risico's op satellietbotsingen, meer dan de helft van hen heeft gehoord van het Galileo-satellietsysteem (57 %) en bijna vier op de tien heeft gehoord van GMES (38 %).

  • Een grote meerderheid van de Europeanen onderschrijft het belang van ruimtegerelateerde diensten en technologieën voor de ontwikkeling van innovatieve terrestrische toepassingen (81 %); drie kwart van hen noemt het belang ervan voor het concurrentievermogen van de industrie, 76 % het belang voor de totstandbrenging van groei en werkgelegenheid in de EU, en eenzelfde deel het belang voor EU-beleidsterreinen zoals vervoer, milieu en beveiliging (75 %).

  • De helft van de Europeanen gebruikt ten minste één navigatiesysteem (50 %), terwijl 41 % dit niet doet en ook niet van plan is om er een aan te schaffen.

  • De drie belangrijkste diensten op basis van navigatiesystemen, zoals benoemd door een absolute meerderheid van de Europeanen, hebben alle betrekking op beveiliging: opsporings- en reddingsoperaties ten behoeve van gestrande mensen (60 %); het helpen van mensen met een handicap (59 %) en informatieverstrekking in realtime over gevaarlijke situaties op de weg (53 %).

  • De Europeanen zouden graag zien dat de ruimtevaartactiviteiten zich in de eerste plaats richten op verbetering van de gezondheid (36 %) en een beter begrip van klimaatverandering (33 %).

De meeste Europeanen willen dat de EU een rol speelt op de volgende gebieden:

  • een monitoringsysteem in de ruimte voor de beheersing van rampen en crisissen en ter matiging van de effecten van de klimaatverandering (77 %);

  • een monitoringsysteem in de ruimte voor de opsporing van satellieten en ruimteschroot en ter voorkoming van onderlinge botsingen (74 %);

  • een programma voor de verkenning van de ruimte door mensen of robots (63 %);

  • van degenen die vinden dat de lidstaten een programma voor de verkenning van de ruimte door mensen of robots moeten ontwikkelen, is drie kwart van mening dat de EU meer moet doen op het gebied van de ruimteverkenning.

Voor meer resultaten en meer informatie over het Europees ruimtevaartbeleid zie MEMO/12/704

Achtergrond

De Flash Eurobarometer 355-enquête over ruimtevaartactiviteiten is van 9 tot en met 12 juli 2012 uitgevoerd in de 27 lidstaten van de EU. Zo'n 25 536 respondenten uit verschillende sociale en demografische groepen werden telefonisch en in hun moedertaal geïnterviewd.

Contact:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar