Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 september 2012

Europeiska språkdagen: Flerspråkig magi, från ”speak-dating” och cocktails till skoj i ”biblioteksbadet”

Ingen kommer att sakna ord: Från en flerspråkig "speak-dating"-tillställning i Prag, och ett världskafé i Sofia, till en rap-utmaning i Århus, en cocktailbar för europeiska språk i Budapest, en poesiafton för främmande språk i Cardiff och ett ”språkbad” i 30 bibliotek i Berlin – detta är bara några av de viktigaste händelserna på Europeiska språkdagen som äger rum på olika platser i Europa i morgon den 26 september (se listan över evenemang). Europeiska kommissionen kommer att uppmärksamma dagen genom att stå värd för ett särskilt evenemang i Limassol (Cypern), där mer än 400 inbjudna kommer att undersöka hur språkinlärningen kan förbättras och diskutera språkens betydelse i en globaliserad värld.

”Ibland får jag frågan om språk faktiskt har någon betydelse i globaliseringens tidevarv”, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för (utbildning, kultur,) flerspråkighet (och ungdom). Svaret är enkelt: Den dag då man slutar att tala alla europeiska språk i Europa upphör Europeiska unionen, som begrepp och projekt – att existera. Ett av EU:s viktigaste syften är att vi ska arbeta tillsammans för ett bättre samhälle med full respekt för våra skillnader. Språken är därför oumbärliga. Om vi inte längre bryr oss om att lära oss våra grannländers språk så kommer vi att vara mindre benägna att förstå deras bekymmer. Därför är språkundervisning och språkinlärning en av våra viktigaste prioriteringar i det nya programmet Erasmus för alla.”

Europeiska språkdagen arrangeras varje år sedan 2001 gemensamt av Europeiska kommissionen och Europarådet Europarådet. Europarådet bidrar också till att främja ett stort spektrum av initiativ för att höja medvetenheten i sina 47 medlemsländer som en del av kampanjen ”Talk to me!” som leds av det europeiska centrumet för moderna språk i Graz, Österrike. Evenemangen ska uppmuntra människor i alla åldrar att ta till sig språkinlärning och glädjas över den kulturella och språkliga mångfalden, både under och efter skolgången.

Erasmus för alla Erasmus för alla, Europeiska kommissionens föreslagna nya utbildnings- och ungdomsprogram för 2014–2020 kommer att främja stödet till språkundervisning och språkinlärning. Programmet föreslås få en betydligt större budget och upp till fem miljoner unga kommer att kunna få EU-bidrag för utbildning, praktik eller volontärarbete utomlands. Det är nästan dubbelt så många som i de nuvarande programmen för 2007–2013. Ett av huvudmålen med denna rörlighet i utbildningssyfte är att ge enskilda personer möjlighet att förbättra sina språkkunskaper och främja interkulturell förståelse.

Vad händer nu?

Förslaget Erasmus för alla diskuteras för närvarande av rådet och Europaparlamentet och förväntas bli antaget under första hälften av 2013.

Vid konferensen om flerspråkigheten i Europa i Limassol i Cypern kommer Androulla Vassiliou den 27 september att dela ut priser till fem projekt som har uppnått fantastiska resultat när det gäller att främja språkundervisningen och språkinlärningen.

Bakgrund

En mängd olika språk talas i Europeiska unionen: Det finns 23 officiella språk (efter Kroatiens anslutning till EU blir det 24 officiella språk nästa år), och ungefär 60 regionala språk och minoritetsspråk, och mer än 175 invandrarspråk.

EU investerar för närvarande ca 1 miljard euro om året i främjandet av språkkunskaper och andra färdigheter genom initiativ såsom Erasmus, som ger högskolestuderande möjlighet att under en del av sina studier eller sin yrkesutbildning få en praktikplats i ett annat land. Drygt 400 000 unga får varje år EU:s utbytesstipendier genom Erasmus (högskoleutbildning), Leonardo da Vinci (yrkesutbildning) och Ung och aktiv i Europa (volontärarbete/ungdomsarbete). Dessutom investerar EU cirka 50 miljoner euro per år i aktiviteter och projekt med anknytning till språk.

Konferensen om flerspråkigheten i Europa i Limassol infaller exakt tio år efter Europeiska rådets möte i Barcelona 2002, där stats- och regeringscheferna efterlyste en språkundervisning i två främmande språk från och med en mycket tidig ålder och en indikator för språklig kompetens för att mäta framstegen i fråga om språkinlärning. Vid konferensen kommer det att finnas en utställning avseende särskilt lyckade europeiska språkinlärningsprojekt och information om EU:s språktjänster och medier specialiserade på europeiska frågor.

Europeiska utmärkelsen för språk inrättades för drygt tio år sedan för att ge erkännanden åt innovativa språkinlärnings- och språkundervisningsprojekt. Den första Europeiska utmärkelsen för språk ”European Language Label of the Labels ” vid utdelningsceremonin kommer att delas ut av Androulla Vassiliou vid evenemanget i Limassol. Samordnarna i deltagarländerna utsåg varsitt nationellt språkprojekt med exceptionellt europeiskt mervärde. Projekten utvärderades av en europeisk jury, som har tagit ut de fem vinnarna.

Europeiska kommissionen och Europarådet avser att underteckna ett formellt partnerskapsavtal 2013 som ska stärka samarbetet om flerspråkighet och språkinlärning inom områden som bedömning, erkännande av kvalifikationer, utbyte av erfarenheter och uppgifter, IKT-baserade verktyg, undervisning i värdlandets språk för vuxna invandrare och undervisning i det förstaspråk som används för undervisning av barn med invandrarursprung.

Läs mer:

MEMO/12/703 FoS om flerspråkighet och språkinlärning

EU-kommissionen: Webbplats för språk

Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk

Språk lönar sig

Europeiska kommissionen: Tolkning och översättning

Europeiskt centrum för moderna språk

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar