Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 25. septembra 2012

Evropski dan jezikov: čarobnost večjezikovnosti s pomenkovanji in koktajli ter kopeljo v knjižnici

Besed ne bo manjkalo: od jezikovne kavarne in evropskega jezikovnega potepa po ljubljanskih ulicah, do večjezičnih pogovornih zmenkov v Pragi, svetovne kavarne v Sofiji, tekmovanja v rapu v Åarhusu, koktajl bara evropskih jezikov v Budimpešti, večera poezije v tujih jezikih v Cardiffu in jezikovne kopeli v 30 knjižnicah v Berlinu – to je samo nekaj poslastic evropskega dneva jezikov, ki se bodo jutri, 26. septembra, dogajale na različnih krajih po vsej Evropi (glejte seznam dogodkov). Evropska komisija bo ta dan zaznamovala s posebnim dogodkom v Limassolu na Cipru. Več kot 400 delegatov bo proučevalo načine za izboljšanje učenja jezikov in razpravljalo o vlogi jezikov v globaliziranem svetu.

„Včasih me kdo vpraša, če so jeziki v dobi globalizacije še pomembni. Moj odgovor je preprost: Ko bo Evropa prenehala govoriti v svojih številnih jezikih, bo kot ideja in projekt prenehala obstajati. Eden najpomembnejših ciljev Evropske unije je skupno prizadevanje za boljšo družbo ob spoštovanju medsebojnih razlik. Jezik je bistveni element tega projekta. Če se jezikov naših sosedov ne bomo več učili, bomo težje razumeli njihove skrbi. Zato je poučevanje in učenje jezikov ena naših najpomembnejših prednostnih nalog v novem programu Erasmus za vse,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Evropska komisija in Svet Evrope od leta 2001 vsako leto soorganizirata evropski dan jezikov. Svet Evrope v svojih 47 državah članicah med drugim pomaga pri številnih pobudah za ozaveščanje v okviru kampanje „Govori z mano!“, ki jo vodi Evropski center za moderne jezike v Gradcu v Avstriji. Dogodki spodbujajo ljudi vseh starosti v šolah ali izven njih, da se lotijo učenja jezikov in praznujejo kulturno in jezikovno raznolikost.

Komisija bo z novim programom za podporo izobraževanju, usposabljanju in mladim Erasmus za vse za obdobje 2014–2020 okrepila podporo za poučevanje in učenje jezikov. Program predvideva znatno povečanje sredstev, ki bi do 5 milijonom posameznikom omogočil štipendije EU za študij, usposabljanje ali prostovoljno delo v tujini, kar je skoraj dvakrat toliko kot v okviru sedanjih programov 2007–2013. Eden glavnih namenov pridobivanja izkušenj z učenjem v tujini je posameznikom omogočiti, da izboljšajo znanje jezikov in razširijo medkulturno razumevanje.

Naslednji koraki

Predlog programa Erasmus za vse trenutno obravnavata Svet in Evropski parlament, sprejet pa naj bi bil v prvi polovici naslednjega leta.

Komisarka Androulla Vassiliou bo 27. septembra na konferenci „Večjezičnost v Evropi“ v Limassolu predstavila nagrade za pet izjemno uspešnih projektov na področju poučevanja in učenja jezikov.

Ozadje

Evropska unija je prava jezikovna zakladnica: 23 uradnih jezikov (s pristopom Hrvaške jih bo v naslednjem letu 24), okrog 60 regionalnih in manjšinskih jezikov ter več kot 175 jezikov priseljencev.

Za izboljšanje jezikovnih sposobnosti in drugih kompetenc EU s pobudami, kot je na primer Erasmus, v okviru katere visokošolski študenti del študija ali usposabljanja preživijo v tujini, trenutno letno porabi 1 milijardo evrov. Vsako leto več kot 400 000 večinoma mladih izkoristi štipendije EU v okviru programov Erasmus (visoko šolstvo), Leonardo da Vinci (poklicno usposabljanje) in Mladi v akciji (prostovoljstvo/delo z mladimi) za svoje delo, študij in prostovoljstvo v tujini. Poleg tega EU za dejavnosti in projekte, povezane z jeziki, letno nameni 50 milijonov evrov.

Konferenca „Večjezičnost v Evropi“ v Limassolu obeležuje 10. obletnico zasedanja Evropskega sveta v Barceloni 2002. Voditelji držav in vlad so takrat pozvali k poučevanju dveh tujih jezikov od zgodnjega otroštva in k izdelavi kazalnika jezikovnih kompetenc za merjenje napredka pri učenju jezikov. Na konferenci bodo razstavljeni izstopajoči evropski jezikovni projekti, na voljo pa bodo tudi informacije o jezikovnih storitvah Evropske unije in specializiranih medijih za evropske zadeve.

Pred več kot desetimi leti je bilo ustanovljeno evropsko jezikovno priznanje, ki nagrajuje projekte inovativnega učenja in poučevanja jezikov. Komisarka Vassiliou bo v Limassolu prvič podelila skupno evropsko jezikovno priznanje „European Language Label of the Labels“. Vsak koordinator iz sodelujočih držav je prijavil en projekt nacionalnega jezika z izstopajočo evropsko dodano vrednostjo. Projekte je ocenila evropska žirija, ki je izbrala pet skupnih zmagovalcev.

Evropska komisija in Svet Evrope nameravata podpisati uradni sporazum o partnerstvu za leto 2013, ki bi okrepil njuno sodelovanje na področju večjezičnosti in učenja jezikov, zlasti na področjih ocenjevanja, priznavanja kvalifikacij, izmenjave izkušenj in podatkov, orodij IKT, izobraževanja v jeziku gostujoče države za odrasle priseljence ter izobraževanja v glavnem učnem jeziku za otroke priseljencev.

Več informacij

MEMO/12/703 Pogosta vprašanja o večjezičnosti in učenju jezikov

Evropska komisija: spletišče Jeziki

Evropsko jezikovno priznanje

Jeziki za podjetništvo in zaposlitev

Službe Evropske komisije: tolmačenje in prevajanje

Evropski center za moderne jezike

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar