Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 september 2012

Europese dag van de talen: meertalige magie, van speak-dating en cocktails tot een "talenbad" nemen in de bibliotheek

Morgen, 26 september, hoeft niemand om woorden verlegen te zitten, want morgen is de Europese dag van de talen, en die wordt overal in Europa gevierd. Er komt een meertalige "speak-dating"-sessie in Praag, een wereldcafé in Sofia, een rap-wedstrijd in Århus, een Europese-talencocktailbar in Boedapest, een avond vreemde-talenpoëzie in Cardiff en "talenbaden" in 30 Berlijnse bibliotheken en dit zijn maar een paar van de vele hoogtepunten (zie de lijst van evenementen). De Europese Commissie organiseert naar aanleiding van de dag een speciaal evenement in Limassol (Cyprus), waar meer dan 400 afgevaardigden zullen kijken naar manieren om het leren van talen te verbeteren en zullen praten over de rol van talen in een geglobaliseerde wereld.

"Mensen vragen mij soms of talen nog wel belangrijk zijn, gezien de mondialisering. Mijn antwoord is eenvoudig: de dag waarop Europa ophoudt al haar talen te spreken is de dag waarop Europa – als idee en als project – ophoudt te bestaan. Een van de meest fundamentele doelstellingen van de EU is het samen aan een betere samenleving werken, met het volste respect voor onze onderlinge verschillen. Taal is daar een onmisbaar deel van. Als wij niet meer de moeite nemen om de taal van onze buren te leren, zal het ons waarschijnlijk meer moeite kosten ons in te leven in hun zorgen en problemen. Daarom is taalonderwijs en het leren van talen een van de grootste prioriteiten van het nieuwe "Erasmus voor iedereen"-programma", aldus Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

De Europese dag van de talen, gezamenlijk georganiseerd door de Europese Commissie en de Raad van Europa, wordt sinds 2001 jaarlijks gehouden. De Raad van Europa draagt ook bij aan de bevordering van allerlei bewustmakingsinitiatieven in zijn 47 lidstaten, in het kader van de "Talk to me!"- campagne, die wordt geleid door het Europees Centrum voor Moderne Talen in Graz, Oostenrijk. De evenementen zijn erop gericht mensen van alle leeftijden, op school of daarbuiten, aan te sporen alle kansen te benutten talen te leren, en culturele en taalkundige verscheidenheid toe te juichen.

Erasmus voor iedereen, het nieuwe door de Europese Commissie voorgestelde programma voor onderwijs, opleiding en jeugdzaken voor 2014-2020, zal steun aan taalonderwijs en ‑acquisitie een sterke duw in de rug geven. Het nieuwe programma houdt een aanzienlijke verhoging van de financiering in, waardoor tot 5 miljoen mensen een beurs van de EU zouden kunnen krijgen om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen – bijna tweemaal zoveel als nu in het kader van de programma's voor 2007-2013. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze "mobiele" leerervaringen is de taalvaardigheden van de betrokken te helpen verbeteren en het intercultureel begrip te bevorderen.

Volgende stappen

Het "Erasmus voor iedereen"-programma wordt momenteel door de Raad en het Europees Parlement besproken, en zal naar verwachting in de eerste helft van 2013 worden goedgekeurd.

Op 27 september zal commissaris Androulla Vassiliou op de "Multilingualism in Europe"-conferentie in Limassol prijzen uitreiken aan vijf projecten die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de bevordering van het taalonderwijs en het leren van talen.

Achtergrond

In de Europese Unie wordt een groot aantal talen gesproken: momenteel zijn er 23 officiële talen (na de toetreding van Kroatië volgend jaar zullen dat er 24 zijn), zo'n 60 regionale en minderheidstalen, en meer dan 175 migrantentalen.

De EU investeert momenteel ongeveer 1 miljard euro per jaar in de bevordering van talenkennis en andere vaardigheden via initiatieven zoals Erasmus, een programma dat studenten in het hoger onderwijs in staat stelt een deel van hun studie of opleiding in een ander land te doen, in de vorm van een stage. Ieder jaar krijgen meer dan 400 000 (meest jonge) mensen beurs van de EU om in het buitenland te werken, te studeren of vrijwilligerswerk doen, via Erasmus (hoger onderwijs), Leonardo da Vinci (beroepsopleiding) en Jeugd in Actie (vrijwilligers-/jeugdwerk). Bovendien investeert de EU jaarlijks ongeveer 50 miljoen euro in de ondersteuning van taalgerelateerde activiteiten en projecten.

De 'Multilingualism in Europe'-conferentie in Limassol valt samen met de tiende verjaardag van de Europese Raad van Barcelona van 2002, waar staatshoofden en regeringsleiders zich sterk maakten voor taalonderwijs in twee vreemde talen vanaf zeer jonge leeftijd en voor de ontwikkeling van een taalvaardigheidsindicator om de vooruitgang in het leren van talen te kunnen meten. Op de conferentie zal er een tentoonstelling zijn van kwalitatief hoogstaande Europese projecten op het gebied van het leren van talen en zal informatie worden verstrekt over de EU-taaldiensten en de media van de Europese Unie die gespecialiseerd zijn in Europese aangelegenheden.

Het Europees Talenlabel is meer dan tien jaar geleden opgezet ter erkenning van innovatieve projecten op het gebied van het leren van talen en taalonderwijs. Tijdens de conferentie in Limassol zal commissaris Vassiliou de eerste "European Language Label of the Labels awards" uitreiken. In elk van de deelnemende landen hebben coördinatoren een nationaal taalproject genomineerd met uitzonderlijke toegevoegde waarde voor Europa. Vervolgens zijn deze projecten beoordeeld door een Europese jury, die vijf winnaars heeft aangewezen.

De Europese Commissie en de Raad van Europa zijn voornemens in 2013 een formele partnerschapsovereenkomst te ondertekenen ter versterking van hun samenwerking inzake meertaligheid en het leren van talen op gebieden zoals beoordeling, erkenning van kwalificaties, uitwisseling van ervaringen en gegevens, ICT-hulpmiddelen, onderwijs in de taal van het gastland voor volwassen migranten, en onderwijs in de voornaamste onderwijstaal voor kinderen met een migrantenachtergrond.

Voor meer informatie

MEMO/12/703 Veelgestelde vragen over meertaligheid en het leren van talen

Europese Commissie: Website Talen

Europees Talenlabel

Talenkennis: onmisbaar voor werkgelegenheid en groei

Diensten van de Europese Commissie: Tolken and Vertalen

European Centre for Modern Languages

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott +32 2 2959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 2959667


Side Bar