Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 25. septembrī

Eiropas Valodu diena – daudzvalodības maģija no sarunu zibensrandiņiem un kokteiļiem līdz valodas „vannām” grāmatnīcās

Neviens nepaliks bez valodas: no daudzvalodu “zibensrandiņiem” Prāgā līdz pasaules kafejnīcai Sofijā, repa pasākumam Ārhusā, Eiropas valodu kokteilim Budapeštas bārā, svešvalodu dzejas vakaram Kārdifā un "lingvistiskajām vannām" 30 grāmatnīcās Berlīnē – nosauktie ir tikai daži no Eiropas Valodu dienas pasākumiem, kas rīt norisināsies visā Eiropā (skatīt pasākumu sarakstu). Eiropas Komisija atzīmēs šo dienu, uzņemoties rūpes par īpašu pasākumu Limasolā (Kipra), kur vairāk nekā 400 delegātu kopīgi meklēs risinājumus valodu mācīšanas uzlabošanai un spriedīs par valodu nozīmi globalizācijas apstākļos.

Dažreiz cilvēki man jautā, vai tiešām valodu jautājums ir būtisks globalizācijas laikmetā. Mana atbilde ir vienkārša: diena, kad Eiropā pārstās runāt visās tās daudzajās valodās, būs diena, kad Eiropa – kā ideja, kā projekts – beigs pastāvēt. Viens no ES pamatmērķiem ir kopīgs darbs labākas sabiedrības izveidei, pilnībā ievērojot mūsu atšķirības. Valoda šā uzdevuma izpildē ir būtisks faktors. Ja mēs vairs nerūpēsimies par mūsu kaimiņu valodu apguvi, mēs būsim daudz mazāk spējīgi saprast viņu problēmas. Tāpēc valodu mācīšana un apguve ir viena no mūsu svarīgākajām prioritātēm jaunajā programmā “Erasmus visiem”,” teica Eiropas Komisijas locekle Andrula Vasiliu, kas atbild par izglītību, kultūru, daudzvalodību un jaunatnes lietām.

Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes kopīgi organizētā Eiropas Valodu diena tikusi rīkota katru gadu kopš 2001. gada. Eiropas Padome palīdz arī sekmēt virkni izpratnes veicināšanas pasākumu EP 47 dalībvalstīs kampaņā “Runā ar mani!” ( “Talk to me!’’), kuru vada Eiropas Moderno valodu centrs Grācā (Austrija). Pasākuma uzmanības centrā ir visu vecumu cilvēku – gan skolā, gan ārpus tās – pamudināšana mācīties valodas un godināt kultūru un valodu atšķirības.

Eiropas Komisijas ierosinātā jaunā izglītības, apmācības un jaunatnes programma 2014.–2020. gadam “Erasmus visiem” sniegs atbalstu valodu mācīšanai un apguvei. Šajā programmā paredzēts ievērojami palielināt finansējumu, kas dos iespēju saņemt ES stipendijas mācībām, apmācībai vai brīvprātīgajam darbam ārzemēs līdz pat 5 miljoniem cilvēku, kas ir gandrīz divreiz vairāk salīdzinājumā ar to cilvēku skaitu, kuriem pašlaik pieejams finansējums atbilstīgi 2007.–2013. gada programmām. Viens no galvenajiem šīs “mobilās” mācību pieredzes mērķiem ir palīdzēt personām uzlabot valodu prasmi un vairot sapratni starp kultūrām.

Turpmākie pasākumi

Programmas “Erasmus visiem” priekšlikumu pašlaik apspriež Padome un Eiropas Parlaments, un paredzams, ka to pieņems 2013. gada pirmajā pusgadā.

Komisijas locekle Andrula Vasiliu 27. septembrī Limasolā konferencē “Daudzvalodība Eiropā” pasniegs balvas saistībā ar pieciem projektiem, kuros panākta ārkārtēja izcilība valodu mācīšanas un apguves veicināšanā.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienībā runā daudzās valodās: tajā ir 23 oficiālās valodas (līdz ar Horvātijas pievienošanos ES nākamgad to būs 24), kā arī aptuveni 60 reģionālo un minoritāšu valodu un vairāk nekā 175 migrantu valodas.

Pašlaik Eiropas Savienība iegulda aptuveni 1 miljardu eiro gadā valodas prasmju un citu kompetenču palielināšanai, izmantojot tādas iniciatīvas kā "Erasmus", kas ļauj augstskolu izglītības līmeņa studentiem daļu no studiju vai mācību laika pavadīt, stažējoties citā valstī. Ik gadu vairāk nekā 400 000 galvenokārt jaunu cilvēku gūst labumu no ES stipendijām, izmantojot iespējas, ko sniedz programmas "Erasmus" (augstākā izglītība), "Leonardo da Vinci" (arodizglītība) un "Jaunatne darbībā" (brīvprātīgais/jaunatnes darbs), lai strādātu, mācītos vai strādātu brīvprātīgo darbu ārvalstīs. Turklāt ES katru gadu iegulda aptuveni 50 miljonu eiro ar valodu saistītu pasākumu un projektu atbalstam.

Konference “Daudzvalodība Eiropā” Limasolā iezīmē desmito gadskārtu kopš Eiropadomes tikšanās 2002. gadā Barselonā, kur valstu un valdību vadītāji aicināja mācīt divas svešvalodas jau no ļoti agrīna vecuma un izstrādāt valodu prasmes rādītājus valodu apguves rezultātu novērtēšanai. Konferencē būs vērojama izstāde, kurā varēs iepazīties ar izciliem Eiropas valodu apguves projektiem un iegūt informāciju par Eiropas Savienības valodu dienestiem un plašsaziņas līdzekļiem, kuri specializējas Eiropas jautājumos.

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē tika izveidota pirms vairāk nekā desmit gadiem, lai paustu atzinību inovatīviem valodu apguves un mācīšanas projektiem. Pirmo Eiropas atzinības zīmi valodu apguves un mācīšanas jomā (European Language Label of the Labels) šīs zīmes ieguvējiem pasniegs Komisijas locekle Andrula Vasiliu Limasolas konferencē. Koordinators no katras valsts, kura piedalās šajā pasākumā, paziņoja vienu attiecīgās valsts valodu projektu, kuram ir izcila Eiropas pievienotā vērtība. Projektus novērtēja Eiropas žūrija, kas atlasīja kopumā piecus uzvarētājus.

Eiropas Komisija un Eiropas Padome plāno 2013. gadā parakstīt oficiālu partnerības nolīgumu, kam vajadzētu pastiprināt to sadarbību daudzvalodībā un valodu apguvē tādās jomās kā novērtējums, kvalifikāciju atzīšana, pieredzes un datu apmaiņa, uz IST balstīti instrumenti, pieaugušo migrantu mācības uzņēmējvalsts valodā un migrantu izcelsmes bērnu mācības galvenajā izglītības valodā.

Papildu informācija

MEMO/12/703 BUJ par daudzvalodību un valodu apguvi

Eiropas Komisija: Tīmekļa vietne Valodas

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē

Valodu zināšanas ir svarīgas uzņēmumiem un nodarbinātībai

Eiropas Komisijas dienesti: Tulkošana un http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

European Centre for Modern Languages (Eiropas Moderno valodu centrs)

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrula Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU.

Kontaktpersonas :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar