Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 25.

Nyelvek Európai Napja: többnyelvű kavalkád, dumarandi, koktélok és könyvtári lubickolás

Senkinek nem kell a szavakat keresnie: A budapesti Európai Nyelvi Koktélbár, a többnyelvű prágai dumarandi, a szófiai világkávézó, az åarhusi rap jam, a cardiffi idegen nyelvi irodalmi est és a Berlin harminc könyvtárában megrendezendő „nyelvi lubickolás" csak néhány a Nyelvek Európai Napja rendezvényei közül, melyekre szeptember 26-án kerül sor számos európai helyszínen. Az Európai Bizottság a Nyelvek Európai Napja alkalmából különleges rendezvényt szervez a ciprusi Limassolban, melynek keretén belül több mint 400 szakértő vitatja meg a hatékonyabb nyelvtanulás módszereit és a nyelvek globalizált világban betöltött szerepét.

„Többször kérdezik tőlem, hogy a globalizáció korában valóban szükség van-e a nyelvekre. A válaszom roppant egyszerű: ha eljön az a nap, amikor Európa már nem beszéli valamennyi nyelvét, az európai gondolat és az európai projekt is megszűnik létezni. Az EU egyik legalapvetőbb célkitűzése, hogy együtt munkálkodjunk egy jobb társadalom megvalósítása érdekében, miközben teljes mértékben tiszteletben tartjuk különbözőségünket. A nyelvek kulcsszerepet játszanak a cél érdekében. Ha nem vesszük a fáradságot, hogy megtanuljuk szomszédaink nyelvét, kevésbé valószínű, hogy meg tudjuk érteni álláspontjukat. Mindez jól megvilágítja, hogy az új Erasmus mindenkinek programban mi indokolja a nyelvtanítás és a nyelvtanulás kitüntetett helyzetét" – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős uniós biztos.

A Nyelvek Európai Napját – melyet az Európai Bizottság és az Európa Tanács közösen szervez – 2001 óta minden évben megünneplik. Az Európa Tanács 47 tagországában nyújt segítséget számos különböző tudatosságnövelő kezdeményezés előmozdításában. A tevékenységek a „Beszélj hozzám!" kampány részét képezik, melyet a grazi Élő Nyelvek Európai Központja irányít. A rendezvények arra összpontosítanak, hogy a különböző életkorú és végzettségű embereket nyelvtanulásra, és a kulturális és nyelvi sokszínűség elismerésére ösztönözzék.

Az Európai Bizottság 2014–2020-ra vonatkozó új oktatási, képzési és ifjúságpolitikai programjavaslata, az Erasmus mindenkinek fokozott támogatást biztosít a nyelvoktatásnak és a nyelvtanulásnak. A program keretében a finanszírozás jelentős növelését irányozták elő, ezáltal mintegy 5 millió, a jelenlegi 2007–2013-as programhoz képest közel kétszer annyi fiatal kap támogatást külföldi tanulmányaihoz, képzéséhez vagy önkéntes tevékenységéhez. Az ilyen jellegű, mobilitást magukban foglaló tanulási tapasztalatok egyik fő célja, hogy az egyéneknek segítséget nyújtson nyelvi készségeik fejlesztésében és erősítse a kultúrák közötti megértést.

A következő lépések

Az Erasmus mindenkinek programot tartalmazó javaslatot jelenleg tárgyalja a Tanács és az Európai Parlament, elfogadására várhatóan 2013 első felében kerül sor.

Szeptember 27-én Andrula Vasziliu biztos a limassoli „Többnyelvűség Európában" elnevezésű konferencia keretében ad át díjakat öt olyan projektnek, melyek kiemelkedőnek bizonyultak a nyelvoktatás és nyelvtanulás előmozdítása terén.

Előzmények

Az Európai Unióban számos különböző nyelvet beszélnek: ezek közül 23 hivatalos nyelv (Horvátország jövő évi csatlakozásával a hivatalos nyelvek száma 24-re emelkedik), a regionális és kisebbségi nyelvek száma mintegy 60, mindemellett a bevándorlók hozzávetőlegesen 175 különböző nyelvet beszélnek.

Az EU jelenleg évente 1 milliárd eurót fordít a nyelvi készségek és egyéb kompetenciák fejlesztésére irányuló programokra, pl. olyan kezdeményezéseken keresztül, mint az Erasmus, amely révén a hallgatók tanulmányaik vagy gyakornoki program keretében megvalósuló képzésük egy részét külföldön végezhetik. Külföldi munkavállalás, tanulás, vagy önkéntes tevékenység céljából évente több mint négyszázezren – elsősorban fiatalok – részesülnek uniós támogatásban az Erasmus (felsőoktatás), a Leonardo da Vinci (szakképzés) és a „Fiatalok lendületben” (önkéntesség/fiatalok munkavállalása) programok révén. Mindemellett az EU évente mintegy 50 millió eurót fordít nyelvekkel kapcsolatos tevékenységek és projektek támogatására.

A Limassolban rendezendő, „Többnyelvűség Európában" elnevezésű konferencia a 2002. évi barcelonai Európai Tanács tizedik évfordulóját ünnepli, melyen az állam- és kormányfők két idegen nyelv korai tanulására, és a nyelvtanulásban elért eredményeket mérő nyelvi kompetenciamutató kifejlesztésére szólítottak fel. A konferencia keretén belül kiállításon mutatják be a kimagasló európai nyelvtanulási projekteket, valamint tájékoztatást nyújtanak az Európai Unió nyelvi szolgálatairól és az európai ügyekkel foglalkozó médiákról.

Az innovatív nyelvtanulási és –oktatási projekteket elismerésben részesítő Európai Nyelvi Díjat több mint tíz évvel ezelőtt hívták életre. A limassoli rendezvényen Andrula Vasziliu biztos díjat nyújt át az Európai Nyelvi Díjban részesített projektek közül a legkiemelkedőbbnek. A résztvevő országok koordinátorai egy-egy nyelvi programot jelöltek, mely kivételes hozzáadott értékkel bír. A projekteket egy európai zsűri értékelte, és kiválasztotta az öt nyertest.

Az Európai Bizottság és az Európa Tanács szándékában áll, hogy 2013-ban formális partnerségi megállapodást kössenek, mely erősítené a többnyelvűséget és a nyelvtanulást érintő együttműködésüket az olyan területek vonatkozásában, mint az értékelés, a képesítések elismerése, a tapasztalatok és adatok cseréje, az IKT-alapú eszközök, a felnőtt bevándorlók oktatása a célországban beszélt nyelvre, valamint a migráns háttérrel rendelkező gyerekek tanítása az oktatás fő nyelvére.

További információk

MEMO/12/703: Gyakran feltett kérdések a többnyelvűségről és a nyelvtanulásról

Európai Bizottság: „Nyelvek" portál

Európai Nyelvi Díj

Nyelvek az üzleti élet és a foglalkoztatás szolgálatában

Az Európai Bizottság szolgálatai: Tolmácsolás és fordítás

Élő Nyelvek Európai Központja

Andrula Vasziliu honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren: @VassiliouEU

Kapcsolat:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar