Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. syyskuuta 2012

Kielitreffeille, kielikimaraa nauttimaan vaiko sittenkin kielikylpyyn kirjastoon – anna monikielisyyden lumota Euroopan kielten teemapäivänä!

Sanoja ei tarvitse hakea: monikieliset ”kielitreffit” Prahassa, maailmankahvila Sofiassa, rap-turnaus Århusissa, eurooppalaisten kielten kielikimarabaari Budapestissa, runoilta alkuperäiskielillä Cardiffissa ja kielikylpyjä 30 kirjastossa Berliinissä – siinä vain muutamia poimintoja huomenna 26. syyskuuta eri puolilla Eurooppaa järjestettävän Euroopan kielten teemapäivän kohokohdista (ks. luettelo tapahtumista). Euroopan komissio järjestää päivän kunniaksi Limassolissa (Kypros) erikoistapahtuman, jossa yli 400 osanottajaa pohtii keinoja kehittää kielten opiskelua ja keskustelee kielten asemasta globalisoituneessa maailmassa.

”Aina välillä minulta kysytään, onko kielillä ylipäätään enää merkitystä globalisaation aikakaudella. Vastaukseni on yksinkertainen: Sinä päivänä, jolloin Euroopassa ei enää puhuta sen monia kieliä, Eurooppa – ideana, hankkeena – lakkaa olemasta. Yksi EU:n perustavoitteista on työskennellä yhdessä paremman yhteiskunnan puolesta niin, että samalla kunnioitetaan maiden välisiä eroja. Kielet ovat olennaisia tämän tehtävän kannalta. Jos emme enää vaivaudu opettelemaan naapurimaiden kieliä, mahdollisuutemme ymmärtää heitä todennäköisesti vähenevät. Siksi kieltenopetus ja -opiskelu on yksi uuden Yhteinen Erasmus -ohjelman tärkeimmistä tavoitteista”, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Euroopan komission ja Euroopan neuvoston yhdessä järjestämää Euroopan kielten teemapäivää on vietetty joka vuosi vuodesta 2001 lähtien. Euroopan neuvosto myös edistää monenlaisia tiedotusaloitteita 47 jäsenmaassaan osana Puhu minulle! -kampanjaa, jota vetää Itävallan Grazissa sijaitseva Euroopan nykykielten keskus. Tapahtumissa kannustetaan kaikenikäisiä kansalaisia – koululaisia, opiskelijoita ja koulunsa jo päättäneitä – kielten opiskeluun sekä juhlistetaan kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta.

Euroopan komission ehdottamassa uudessa koulutus- ja nuorisoalan Yhteinen Erasmus
-ohjelmassa vuosiksi 2014–2020 lisätään kieltenopetukseen ja -opiskeluun annettavaa tukea.
Uudessa ohjelmassa rahoitusta on lisätty tuntuvasti, minkä ansiosta jopa viidellä miljoonalla kansalaisella on mahdollisuus saada EU:n apurahoja opiskeluun, harjoitteluun tai vapaaehtoistoimintaan ulkomailla. Apurahansaajien määrä on miltei kaksikertainen verrattuna nykyisiin vuosien 2007–2013 ohjelmiin. Ulkomailla opiskelun ja oppimisen tukemisen tärkeimpiä tavoitteita on auttaa ihmisiä kohentamaan kielitaitoaan sekä parantaa kulttuurienvälistä ymmärtämystä.

Tulevat toimet

Yhteinen Erasmus -ehdotus on parhaillaan neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltävänä, ja se on määrä hyväksyä vuoden 2013 alkupuoliskolla.

Komissaari Androulla Vassiliou jakaa 27. syyskuuta Limassolissa pidettävässä ”Monikielisyys Euroopassa” -konferenssissa palkinnot viidelle hankkeelle, joissa on saatu aikaan merkittäviä kielten opetusta ja opiskelua edistäviä tuloksia.

Taustaa

Euroopan unionissa puhutaan lukuisia eri kieliä. Virallisia kieliä on 23 (Kroatian liittyminen EU:hun ensi vuonna nostaa määrän 24:ään), ja tämän lisäksi EU:ssa on noin 60 alueellista ja vähemmistökieltä sekä yli 175 erilaista maahanmuuttajien kieltä.

EU investoi tällä hetkellä vuosittain noin miljardi euroa kielitaidon ja muun osaamisen parantamiseen erilaisten aloitteiden kautta, kuten Erasmuksen, jonka avulla korkea-asteen opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan tai työharjoittelun jossain toisessa maassa. Erasmus-ohjelmasta (korkea-asteen koulutus), Leonardo da Vinci -ohjelmasta (ammatillinen koulutus) ja nuorisotoimintaohjelmasta (vapaaehtoistoiminta/nuorisotyö) jaetaan EU:n tukea vuosittain yli 400 000 kansalaiselle (etupäässä nuorille) työskentelyyn, opiskeluun tai vapaaehtoistyöhön ulkomailla. Lisäksi EU investoi vuosittain arviolta 50 miljoonaa euroa kieliin liittyvien toimien ja hankkeiden tukemiseen.

Limassolissa pidettävässä ”Monikielisyys Euroopassa” -konferenssissa tulee kuluneeksi 10 vuotta Barcelonassa vuonna 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kokouksesta, jossa valtioiden ja hallitusten päämiehet suosittivat kahden vieraan kielen opettamista jo pienestä pitäen, ja kehottivat kehittämään kielitaitoindikaattorin, jonka avulla voidaan mitata edistymistä kieltenopiskelussa. Konferenssin oheen pystytetään näyttely, jossa on esillä ansiokkaita eurooppalaista kieltenopiskeluhankkeita. Näyttelyssä esitellään myös Euroopan unionin kielipalveluja ja EU-aiheisiin erikoistuneita tiedotusvälineitä.

Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima luotiin yli kymmenen vuotta sitten innovatiivisten kieltenopiskelun ja -opetuksen hankkeiden esiin nostamiseksi. Komissaari Vassiliou jakaa Limassolissa järjestettävässä konferenssissa eurooppalaisen laatuleiman saaneille kielihankkeille palkinnot, jotka myönnetään nyt ensimmäistä kertaa. Koordinaattorit osallistujamaissa nimesivät kukin yhden kansallisen kielihankkeen, jolla on poikkeuksellista eurooppalaista lisäarvoa. EU-raati arvioi hankkeet ja valitsi niistä viisi voittajaa.

Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto aikovat allekirjoittaa vuonna 2013 virallisen kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä monikielisyyden ja kieltenopetuksen eri aloilla, joita ovat muun muassa arviointi, tutkintojen tunnustaminen, kokemusten ja tietojen vaihto, tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvat välineet, vastaanottavan maan kielellä annettava aikuisten maahanmuuttajien koulutus sekä pääasiallisella opetuksen kielellä annettava maahanmuuttajien lasten koulutus.

Lisätietoja

MEMO/12/703 Usein kysyttyjä kysymyksiä monikielisyydestä ja kielten opiskelusta

Euroopan komissio: ”Kielet” -sivusto

Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima

Kielet ja työllistyminen

Euroopan komission pääosastot: Tulkkaus ja kääntäminen

Euroopan nykykielten keskus

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteystiedot:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar