Navigation path

Left navigation

Additional tools

euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. september 2012

Euroopa keeltepäeva keelemaagia: keelekohtingud, kokteilid, keelekümblus

Keegi ei jää keeletuks: mitmekeelsed keelekohtingud Prahas, maailmakohvik Sofias, võisturäppimine Århusis, Euroopa keelte kokteilibaar Budapestis, võõrkeelse luule õhtu Cardiffis ning keelekümblus 30 Berliini raamatukogus – need on ainult mõned näited üritustest, mida homme, 26. septembril kõikjal Euroopas keeltepäeva tähistamiseks korraldatakse (vt ürituste nimekirja). Euroopa Komisjon korraldab sellele sündmusele tähelepanu pööramiseks Limassolis Küprosel spetsiaalse ürituse, kus üle 400 delegaadi otsivad võimalusi keeleõppe parandamiseks ja arutlevad keelte rolli üle globaliseerunud maailmas.

Mõnikord küsivad inimesed minult, kas praegusel üleilmastumisajastul on keeltel üldse mingit tähtsust. Minu vastus on lihtne: kui Euroopas enam oma keeli ei räägita, lakkab olemast ka Euroopa kui idee või projekt. Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke on töötada koos parema ühiskonna saavutamise nimel, samal ajal austades üksteise erinevusi. Keel on selle ülesande täitmisel ülioluline. Kui me enam ei vaevu oma naabrite keeli õppima, ei mõista me tõenäoliselt ka nende muresid. Seepärast on keelte õpetamine ja õppimine ka üks kõige tähtsamaid eesmärke uues programmis „Erasmus kõigile”,” ütles Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Euroopa keeltepäeva, mida Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu üheskoos korraldavad, on peetud igal aastal 2001. aastast peale. Euroopa Nõukogu aitab ka oma 47 liikmesriigis edendada mitmesuguseid teadlikkust tõstvaid algatusi. See on osa kampaaniast „Räägi minuga!”, mida juhib Austrias Grazis asuv Euroopa Nüüdiskeelte Keskus. Ürituste põhieesmärk on julgustada igas vanuses inimesi tegelema keeleõppega nii koolis kui ka väljaspool seda ning rõõmu tundma kultuuri- ja keelerikkusest.

Komisjoni poolt ette pandud uus haridus-, koolitus- ja noorteprogramm „Erasmus kõigile” aastateks 2014-2020 suurendab toetust keeleõpetusele ja -õppele. Programmiga nähakse ette märkimisväärne rahastamise suurenemine, mis võimaldab kuni viiel miljonil inimesel saada ELi toetust välismaal õppimiseks, koolitumiseks või seal vabatahtlikuna tegutsemiseks. Osaleda saab peaaegu poole rohkem inimesi kui aastate 2007–2013 programmide raames. Selliste liikuvusega seotud õppimiskogemuste üks esmaseid eesmärke on aidata inimestel parandada keeleoskusi ja suurendada kultuuridevahelist mõistmist.

Järgmised sammud

Programmi „Erasmus kõigile” ettepanek on praegu arutlusel Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Programmi vastuvõtmist võib oodata 2013. aasta esimeses pooles.

27. septembril annab volinik Androulla Vassiliou Limassolis konverentsil „Mitmekeelsus Euroopas” üle auhinnad viiele projektile, mis on saavutanud silmapaistvaid tulemusi keelte õpetamise ja õppimise edendamisel.

Taust

Euroopa Liidus räägitakse väga palju keeli: seal on 23 ametlikku keelt (kui Horvaatia järgmisel aastal Euroopa Liiduga ühineb, on neid 24), sellele lisaks 60 piirkondlikku ja vähemuskeelt ning üle 175 sisserändajate keele.

EL investeerib praegu ligikaudu üks miljard eurot aastas keeleoskuse ja muude oskuste suurendamise kavadele selliste algatuste kaudu nagu Erasmus, mis võimaldab üliõpilastel veeta osa õppe- või praktikaajast muus riigis. 400 000 inimest (peamiselt noored) kasutab igal aastal Erasmuse (kõrgharidus), Leonardo da Vinci (kutseõpe) ja programmi „Euroopa noored” (vabatahtlik töö/noorsootöö) kaudu antavaid ELi toetusi, et välismaal töötada, õppida või vabatahtlikuks olla. Peale selle investeerib EL umbes 50 miljonit eurot aastas keelepõhiste meetmete ja projektide toetamisse.

Limassolis toimuva konverentsiga „Mitmekeelsus Euroopas” tähistatakse kümne aasta möödumist 2002. aasta Barcelona Euroopa Ülemkogust, kus riigi- ja valitsusjuhid esitasid üleskutse alustada kahe võõrkeele õpetamist väga varasest east alates ja töötada välja keeleoskuse näitaja, et mõõta edasijõudmist keeleõppes. Konverentsil on näitus, kus on välja pandud Euroopa kõige silmapaistvamad keeleõppeprojektid ja pakutakse teavet Euroopa Liidu keeletalituste ning Euroopa asjadele spetsialiseerunud meedia kohta.

Rohkem kui kümme aastat tagasi asutati Euroopa keeleõppe tunnuskiri, et tunnustada innovatiivseid keeleõppe- ja ‑õpetuse projekte. Limassolis annab volinik Vassiliou kätte Euroopa keeleõppe tunnuskirjad. Iga osaleva riigi koordinaator nimetas oma riigist ühe keeleprojekti, millel on suur Euroopa lisandväärtus. Euroopa žürii hindas projekte ja valis välja viis parimat.

Euroopa Komisjonil ja Euroopa Nõukogul on kavas 2013. aastal alla kirjutada ametlik partnerlusleping, millega tugevdatakse nendevahelist mitmekeelsuse ja keeleõppe alast koostööd sellistes valdkondades nagu hindamine, kvalifikatsiooni tunnustamine, kogemuste ja andmete vahetamine, IKT-põhised töövahendid, täisealistele sisserändajatele sihtkoha keele õpetamine ja sisserändajate lastele peamise õppekeele õpetamine.

Lisateave

MEMO/12/703 Korduma kippuvad küsimused mitmekeelsuse ja keeleõppe kohta

Euroopa Komisjon: Keelte veebisait

Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri

Keelte tähtsus ettevõtluses ja tööhõives

Euroopa Komisjoni talitused: suuline tõlge ja kirjalik tõlge

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar