Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. september 2012

Den europæiske sprogdag: flersproglig magi fra snakke-dating og cocktails til halløj i biblioteksbadet

Der er ingen risiko for at blive mundlam: flersproglig snakke-dating i Prag, en verdenscafé i Sofia, en rapkonkurrence i Århus, en cocktailbar for europæiske sprog i Budapest, poesioplæsning på fremmedsprog i Cardiff og et sprogbad på 30 biblioteker i Berlin – dette er blot nogle af højdepunkterne på den europæiske sprogdag, som løber af stabelen forskellige steder i Europa i morgen den 26. september (se listen over arrangementer). I denne anledning er Europa-Kommissionen vært for et særligt arrangement i Limassol (Cypern), hvor mere end 400 deltagere vil undersøge, hvordan man kan fremme sprogindlæring, og drøfte sprogenes betydning i en globaliseret verden.

"Folk spørger mig af og til, om sprog virkelig er vigtige i globaliseringens tidsalder. Mit svar er enkelt: Den dag de mange europæiske sprog ikke længere bliver talt i Europa, ophører idéen om Europa som projekt samtidig med at eksistere. Et af EU's grundlæggende mål er at arbejde sammen for at skabe et bedre samfund, samtidig med at vore forskelle fuldt ud respekteres. Sprog er afgørende for dette mål. Hvis vi ikke længere gider at lære vore naboers sprog, så har vi også mindre chance for at forstå dem, og hvad der optager dem. Derfor er sprogundervisning og -indlæring en af de vigtigste prioriteter i det nye program Erasmus for Alle," udtaler Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Den europæiske sprogdag, som arrangeres i fællesskab af Europa-Kommissionen og Europarådet, er blevet afholdt hvert år siden 2001. Europarådet bidrager desuden med fremme af en lang række opmærksomhedsskabende initiativer i sine 47 medlemslande som led i kampagnen "Tal til mig!" under ledelse af det europæiske center for moderne sprog i Graz, Østrig. Arrangementerne har til formål at tilskynde mennesker i alle aldersgrupper såvel i som uden for skolen til at deltage i sprogindlæring og fejre den kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Erasmus for Alle, Europa-Kommissionens forslag til et nyt program for uddannelse og ungdom for perioden 2014-2020, vil fremme støtte til sprogundervisning og -indlæring. I dette program er der afsat betydeligt flere midler, som giver op til 5 millioner mennesker mulighed for at få EU-støtte til at uddanne sig eller deltage i frivilligt arbejde i udlandet, dvs. næsten dobbelt så mange som i dag under programmerne for perioden 2007-2013. Et af de vigtigste mål med denne "mobile" læringserfaring er at hjælpe den enkelte med at forbedre sine sprogfærdigheder og øge den interkulturelle forståelse.

Næste skridt

Forslaget om Erasmus for Alle behandles i øjeblikket i Rådet og Europa-Parlamentet og forventes vedtaget i første halvdel af 2013.

Den 27. september vil EU-kommissær Androulla Vassiliou på konferencen "Flersprogethed i Europa" i Limassol uddele priser til fem projekter, som har opnået fremragende resultater med hensyn til fremme af sprogundervisning og ‑indlæring.

Baggrund

Der tales mange forskellige sprog i EU. Der er 23 officielle sprog i EU (med Kroatiens tiltrædelse vil der fra næste år være 24) samt omtrent 60 regionale sprog og mindretalssprog og mere end 175 migrantsprog.

EU investerer hvert år 1 mia. EUR i fremme af sprogfærdigheder og andre kompetencer gennem initiativer såsom Erasmusprogrammet, der giver studerende på videregående uddannelser mulighed for at tage en del af deres uddannelse eller en praktikplads i et andet medlemsland. Mere end 400 000 fortrinsvist unge modtager hvert år EU-støtte gennem Erasmusprogrammet (videregående uddannelse), Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse) og Aktive unge (frivilligt arbejde/ungdomsarbejde) til at arbejde, studere eller deltage i frivilligt arbejde i udlandet. EU investerer derudover hvert år omkring 50 mio. EUR i støtte til sprogorienterede aktiviteter og projekter.

Konferencen "Flersprogethed i Europa" i Limassol markerer 10-årsdagen for Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002, hvor stats- og regeringscheferne opfordrede til at indføre undervisning i to fremmedsprog fra en meget tidlig alder og til udvikling af en indikator for sprogfærdigheder med henblik på at måle fremskridt i sprogindlæringen. Som en del af konferencen vil en udstilling præsentere fremragende europæiske projekter vedrørende sprogindlæring og information om EU's sprogtjenester og medier med særligt fokus på europæiske forhold.

Det europæiske kvalitetsmærke for sprogundervisning blev oprettet for over ti år siden med henblik på at anerkende projekter vedrørende sprogindlæring og ‑undervisning. Det bedste af de europæiske kvalitetsmærker for sprogundervisning vil blive præsenteret af EU-kommissær Androulla Vassiliou under arrangementet i Limassol. Koordinatorer i de deltagende lande har udpeget ét nationalt sprogprojekt, som har en fremragende europæisk merværdi. Projekterne er blevet evalueret af en europæisk jury, som har udpeget fem overordnede vinderprojekter.

Europa-Kommissionen og Europarådet vil i 2013 undertegne en formel partnerskabsaftale, som skal forstærke deres samarbejde om flersprogethed og sprogindlæring bl.a. på områderne evaluering, anerkendelse af kvalifikationer, udveksling af erfaringer og oplysninger, ikt-værktøjer, undervisning af voksne indvandrere i værtslandets sprog og undervisning af børn med indvandrerbaggrund i værtslandets undervisningssprog.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/703 Ofte stillede spørgsmål om flersprogethed og sprogindlæring

Europa-Kommissionen: websted om sprog

Det europæiske kvalitetsmærke for sprogundervisning

Sprogs rolle i erhvervslivet og deres betydning for beskæftigelsesmuligheder

Europa-Kommissionens tjenestegrene: tolkning og oversættelse

Det europæiske center for moderne sprog

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar