Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. září 2012

Evropský den jazyků: kouzlo mnohojazyčnosti. Z jazykového rande zajděte na drink a pak do knihovní lázně

Nikdo se nebude moci vymlouvat, že nemá slov: na rande s učiteli jazyků „speak-dating“ v Praze, v kosmopolitní kavárně v Sofii, na rapovém dýchánku v Åarhusu, v koktejlovém baru evropských jazyků v Budapešti, na večeru cizojazyčné poezie v Cardiffu, ani v „jazykovědné lázni“ v některé ze třiceti berlínských knihoven. A to zmiňujeme jen několik málo akcí pořádaných v rámci Evropského dne jazyků, který se bude zítra, 26. září, slavit na nejrůznějších místech po celé Evropě (viz seznam akcí). Evropská komise si tento den připomene uspořádáním zvláštního setkání v Limassolu na Kypru, na němž si více než 400 účastníků vymění názory na to, jak zlepšit jazykové vzdělávání, a prodiskutuje úlohu jazyků v globalizovaném světě.

„Lidé se mě občas ptají, zda mají jazyky v době globalizace ještě nějaký význam. Odpovídám jednoduše: dnem, kdy se v Evropě přestane mluvit všemi jejími jazyky, skončí její existence jakožto myšlenky či projektu. Jedním ze základních cílů EU je společně vytvářet lepší společnost, ale naprosto přitom zachovat rozdíly, jež mezi námi panují. Jazyk hraje v této věci naprosto zásadní úlohu. Pokud se přestaneme učit jazyky našich sousedů, pravděpodobně přestaneme rozumět jejich problémům. Proto je výuka a studium jazyků jednou z hlavních priorit nového programu Erasmus pro všechny,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Evropský den jazyků, který společně pořádají Evropská komise a Rada Evropy, se slaví každoročně od roku 2001. Rada Evropy rovněž pomáhá s podporou velké řady osvětových iniciativ ve 47 zemích, jež jsou jejími členy. Jedná se o součást kampaně Mluv se mnou!, kterou pořádá Evropské středisko pro moderní jazyky v rakouském Štýrském Hradci. Cílem těchto akcí je podnítit občany všech věkových skupin, studujících či nikoli, aby se začali učit cizím jazykům, a také vzdát hold kulturní a jazykové rozmanitosti.

Nový program Evropské komise zaměřený na vzdělávání, odbornou přípravu a mládež na období 2014–2020, Erasmus pro všechny, poskytne podporu výuce a studiu jazyků. Program předpokládá výrazné navýšení objemu finančních prostředků, které umožní až 5 milionům osob, aby získaly granty EU na studium, odbornou přípravu či dobrovolnickou činnost v zahraničí, což je téměř dvakrát více oproti stávajícím programům na období 2007 až 2013. Jedním z nejdůležitějších cílů těchto studijních zkušeností přímo plynoucích z mobility při studiu je pomoci jednotlivcům zlepšit jejich jazykové schopnosti a podnítit mezikulturní porozumění.

Další kroky

Nyní se o návrhu programu Erasmus pro všechny jedná v Radě a Evropském parlamentu a jeho přijetí se očekává v první polovině roku 2013.

Komisařka Androulla Vassiliou ocení 27. září na konferenci „Mnohojazyčnost v Evropě“ v Limassolu pět projektů, které dosáhly výjimečných výsledků na poli podpory výuky a studia jazyků.

Souvislosti

V Evropské unii se hovoří množstvím jazyků: máme 23 úředních jazyků (po přistoupení Chorvatska příští rok jich bude 24), kolem šedesáti regionálních jazyků a jazyků menšin a více než 175 jazyků migrantů.

EU v současné době ročně investuje přibližně jednu miliardu EUR na podporu jazykových znalostí a jiných dovedností prostřednictvím iniciativ typu Erasmus, které umožňují vysokoškolským studentům absolvovat část studia nebo odborné přípravy prostřednictvím pracovní stáže v jiné zemi. Každoročně těchto grantů EU prostřednictvím programu Erasmus (terciární vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborná příprava) a Mládež v akci (dobrovolnická/mládežnická činnost) využije více než 400 000 převážně mladých lidí k práci, studiu či dobrovolnické činnosti v zahraničí. Kromě toho EU každý rok investuje okolo 50 milionů EUR na podporu činností a projektů souvisejících s jazyky.

Konference „Mnohojazyčnost v Evropě“ se v Limassolu koná u příležitosti desátého výročí zasedání Evropské rady v Barceloně (2002), na němž se hlavy států a vlád dohodly, že od útlého věku se budou děti učit dvěma cizím jazykům a že bude vypracován ukazatel jazykových znalostí, kterým bude možné poměřit pokrok při výuce jazyků. Na této konferenci budou prostřednictvím výstavy představeny vynikající evropské projekty týkající se výuky jazyků a bude možné získat informace o jazykových službách Evropské unie a médiích zaměřených na evropské záležitosti.

Před více než deseti lety byla poprvé udělena Evropská jazyková cena LABEL, jež oceňuje inovativní projekty ve výuce a studiu jazyků. Na konferenci v Limassolu představí komisařka Vassiliou první Evropskou jazykovou cenu z řady ocenění LABEL. Koordinátoři z jednotlivých účastnících se zemí vždy přihlásili jeden jazykový projekt z daného členského státu, jenž má výjimečný význam pro Evropu. Projekty posoudila odborná porota a vybrala pět celkových vítězů.

Evropská komise a Rada Evropy hodlají v roce 2013 podepsat formální dohodu o partnerství, kterou by posílily svou spolupráci ve věci mnohojazyčnosti a jazykového vzdělávání. Jednalo by se především o oblasti, jako je hodnocení, uznávání kvalifikací, výměna zkušeností a dat, nástroje informačních a komunikačních technologií, výuka jazyka hostitelské země pro dospělé migranty a vzdělávání v hlavním jazyce výuky pro děti přistěhovaleckého původu.

Další informace

MEMO/12/703 Často kladené dotazy ohledně mnohojazyčnosti a výuky jazyků

Evropská komise: Stránka o jazycích

Evropská jazyková cena Label

Jazyky pro podnikání a lepší konkurenceschopnost na pracovním trhu

Útvary Evropské komise: Tlumočení a překlad

Evropské středisko pro moderní jazyky

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar