Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 септември 2012 г.

Европейски ден на езиците: От „спийкдейтинг“ и коктейли до езикова „баня“ — многоезичието е навсякъде

На Европейския ден на езиците ще има по нещо за всеки — в Прага организират „спийкдейтинг“, по време на който ще си правят срещи, за да говорят на различни езици, в София канят на кафе в „световно“ кафене, в Орхус провеждат рап конкурс, в Будапеща отварят коктейл бар на европейските езици, в Кардиф има вечер на чуждестранната поезия, а 30 библиотеки в Берлин предлагат на читателите си да ги посетят за ободряваща езикова „баня“. Това са само някои от проявите за Европейския ден на езиците, които се провеждат на различни места в Европа утре, 26 септември (вж. списъка на проявите). Европейската комисия ще отбележи деня със специална проява в Лимасол (Кипър), в която ще участват над 400 делегати. В центъра на обсъжданията ще са начините за подобряване на чуждоезиковото обучение и ролята на езиците в глобализиращия се свят.

„Понякога хората ме питат имат ли наистина значение езиците в ерата на глобализацията. Отговорът ми е кратък: в деня, в който Европа престане да говори на някой от своите многобройни езици, тя ще престане да съществува — като идея и като проект. Една от основните цели на ЕС е всички ние заедно да работим за по-добро общество, като същевременно зачитаме изцяло различията помежду ни. Езиците са от основно значение за осъществяването на тази мисия. Не учим ли езиците на съседите ни, няма вероятно и да разбираме техните проблеми. Именно затова преподаването и ученето на чужди езици е един от първостепенните ни приоритети в новата програма „Еразъм за всички“, заяви Андрула Василиу, европейският комисар за образованието, културата, многоезичието и младежта.

Европейският ден на езиците, който се организира съвместно от Европейската комисия и Съвета на Европа, се отбелязва ежегодно от 2001 г. насам. Съветът на Европа подпомага и популяризирането на многобройни инициативи за повишаване на осведомеността в своите 47 държави членки като част от кампанията „Говори с мен!“, начело на която е Европейският център за съвременни езици в Грац, Австрия. Целта на проявите е хората от всички възрасти, учащи се или не, да бъдат насърчени да се захванат с изучаването на чужди езици, както и да се отдаде дължимото на културното и езиковото многообразие.

„Еразъм за всички“, новата програма в сферата на образованието, обучението и младежта, която Европейската комисия предлага за 2014—2020 г., ще продължи да подкрепя преподаването и изучаването на чужди езици. Програмата предвижда значително увеличаване на отпусканото финансиране, което ще даде възможност до 5 милиона души да получат безвъзмездни средства от ЕС за учене, обучение или доброволческа дейност в чужбина, т.е. почти два пъти повече в сравнение с ползващите се по програмите за 2007—2013 г. Една от основните цели на инициативите за мобилност в обучението е участниците в тях да могат да усъвършенстват езиковите си умения и да се подобри междукултурното разбирателство.

Следващи стъпки

В момента предложението за програмата „Еразъм за всички“ се обсъжда в Съвета и Европейския парламент. Очаква се то да бъде прието през първата половина на 2013 г.

На 27 септември по време на конференцията „Многоезичието в Европа“ в Лимасол комисар Андрула Василиу ще връчи награди на пет проекта, показали отлични резултати в насърчаване на преподаването и изучаването на чужди езици.

Контекст

В Европейския съюз се говорят множество езици: официалните са 23 (с присъединяването на Хърватия от догодина те ще бъдат 24), регионалните и малцинствените езици са около 60, а езиците на мигрантите в ЕС — над 175.

Понастоящем ЕС инвестира приблизително 1 милиард евро годишно за подобряване на езиковите умения и други компетентности чрез инициативи като „Еразъм“, благодарение на които студентите могат да проведат в друга държава част от обучението или подготовката си (чрез професионален стаж). Всяка година повече от 400 000 души — повечето от които млади хора — се възползват от предоставяните от ЕС безвъзмездни средства по програмите „Еразъм“ (висше образование), „Леонардо да Винчи“ (професионално обучение) и „Младежта в действие“ (доброволческа дейност/работа с младежи), за да учат, работят или участват в доброволчески инициативи в чужбина. Освен това ЕС инвестира около 50 милиона евро годишно в подкрепа на дейности и проекти, свързани с езиците.

С конференцията „Многоезичието в Европа“, която ще се проведе в Лимасол, се отбелязват 10 години от Европейския съвет в Барселона през 2002 г., по време на който правителствените и държавните ръководители призоваха за преподаване на два чужди езика от най-ранна възраст и за разработване на показател за езиковите компетенции, по който да се измерва напредъкът в изучаването им. По време на конференцията ще бъде организирана изложба, на която ще бъдат представени най-добрите европейски проекти за изучаване на чужди езици и ще бъде предоставена информация за езиковите служби на Европейския съюз и за медиите, специализирали се в европейска тематика.

Европейският езиков знак е създаден преди повече от десет години. С него се отличават иновативните проекти в преподаването и изучаването на чужди езици. По време на конференцията в Лимасол комисар Василиу ще връчи първите общи награди на Европейския езиков знак. Координаторите на инициативата в държавите участнички номинираха по един национален езиков проект с изключителна европейска добавена стойност. Проектите бяха оценени от европейско жури, което избра петимата крайни победители.

Европейската комисия и Съветът на Европа възнамеряват през 2013 г. да подпишат официално споразумение за партньорство, с което да засилят сътрудничеството си в областта на многоезичието и изучаването на чужди езици в аспекти като оценяването, признаването на квалификации, обменът на опит и данни, инструментите, използващи ИКТ, образованието на езика на страната домакин за пълнолетните мигранти и образованието на основния език, използван за преподаване, за децата от мигрантски произход.

За повече информация

MEMO/12/703 Въпроси и отговори за многоезичието и изучаването на езици

Европейска комисия: Уебсайт за езиците

Европейски езиков знак

Езиците – възможности за бизнес и намиране на работа

Служби на Европейската комисия: Устни преводи; Писмени преводи

Европейски център за съвременни езици

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar