Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Bratislavā, 2012. gada 25. septembrī

Divdesmit ceturtais ES jauno zinātnieku konkurss atklāj nākamos vadošos speciālistus

Eiropas labākie jaunie zinātnieki šodien tiekas Bratislavā 24. gadskārtējās jauno zinātnieku balvas pasniegšanas ceremonijā. Trīs galvenās balvas ieguvušas zinātnieku grupas no Īrijas, Polijas un Austrijas par projektiem fizikā, ķīmijā un inženierijā. Arī turpmāko vietu ieguvēji izpelnījušies atzinību par saviem projektiem tik atšķirīgās jomās kā fizika, datorzinātne, matemātika, sociālās zinātnes un bioloģija. Starptautisko balvu dalībniekiem no valstīm, kas atrodas ārpus ES, šogad ieguvuši jaunie zinātnieki no Kanādas par projektu vides jomā. Šogad konkursā piedalījās 117 dalībnieku vecumā no 14 līdz 21 gadam, kopumā tika iesniegti 79 projekti no 36 valstīm un ES skolām.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni, teica: “Sveicu visus šāgada konkursa dalībniekus! Iesniegtie darbi kā vienmēr ir ļoti augstas kvalitātes, un tas ir iedvesmojoši attiecībā uz Eiropas pētniecības nākotni. Iepriekšējo gadu uzvarētāji ir izveidojuši pievilcīgu pētnieka karjeru, piemēram, Eiropas Kosmosa aģentūrā un Eiropas Kodolpētījumu organizācijā. Eiropai jāturpina lolot tās labākos prātus, ja tā vēlas saglabāt vadošās pozīcijas 21. gadsimtā."

Projektus vērtēja starptautiska žūrija Lisabonas Inženierijas institūta (ISEL) ģeofizikas profesores Marijas Anas Vianas-Batistas (Maria Ana Viana-Baptista) vadībā, un žūrijas darbā piedalījās arī divi iepriekšējie Eiropas jauno zinātnieku konkursa uzvarētāji. Visi iesniegtie darbi jau bija kļuvuši par uzvarētājiem savā jomā attiecīgo valstu zinātnieku konkursos. To tematu loks aptver visplašāko zinātnes jomu spektru: bioloģiju, fiziku, ķīmiju, datorzinātnes, sociālās zinātnes, vidi, matemātiku, materiālu zinātnes, inženieriju un medicīnu.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 1989. gadā iedibināja Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursu, lai veicinātu sadarbību un viedokļu apmaiņu starp jaunajiem zinātniekiem un dotu viņiem iespēju strādāt Eiropas izcilāko pētnieku vadībā.

Ar konkursa palīdzību EK cenšas stiprināt dalībnieku valstu pūles parādīt jaunatnei zinātnieka un pētnieka karjeras pievilcību.

Pilnīgu informāciju par šāgada konkursu var izlasīt vietnē http://www.media.eucys2012.eu/. Katrai pirmo triju vietu ieguvēju grupai tika piešķirti EUR 7000; otrās un trešās vietas ieguvēju grupas saņem attiecīgi EUR 5000 un EUR 3500. Pārējās balvas ir braucieni uz Londonas Starptautisko Jauno zinātnieku forumu un Stokholmas Starptautisko Jauno zinātnieku semināru, balvas no korporatīvajiem sponsoriem, kā arī balvas no Eiropas Komisijas iekšējā zinātnes dienesta, Kopīgā pētniecības centra, Eiropas pētniecības organizāciju grupas Eiroforum un Eiropas Patentu iestādes.

Bez piedalīšanās balvu pasniegšanas ceremonijā jaunie zinātnieki gūst iespēju iepazīstināt ar saviem projektiem četru dienu izstādē un piedalīties vairākās darbnīcās un dalībnieku konferencēs.

Vairāk informācijas par konkursu un tā iepriekšējiem uzvarētājiem skatīt http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm.

Kontaktpersonas :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Annex 1

PRIZE-WINNERS

24th European Union Contest for Young Scientists

FIRST PRIZES (€ 7.000 per Project)

Country

Ireland

Contestant

Mark James Kelly (18) & Eric Doyle (17)

Scientific Field

Physics

Project Title

Simulation accuracy in the gravitational many-body problem

Short Summary

The publication, in 2008, of Dr Diarmuid Ó’Mathúna’s book Integrable Systems in Celestial Mechanics was a very significant event in the long history of Celestial Mechanics. In this book Ó’Mathúna provides formulas for the bound orbits of a light particle moving in the gravitational field of two fixed massive particles, a problem that had remained unsolved for two hundred and fifty years since it was first proposed by Euler about 1760. Ó’Mathúna’s work has an important practical application. We show that the Ó’Mathúna orbits provide very severe tests of the accuracy of the simulation algorithms commonly used in the gravitational many-body problem. We also describe a new class of efficient simulation algorithms specifically tailored for use in gravitational many-body simulations.

Country

Poland

Contestant

Jakub Nagrodzki (16)

Scientific Field

Chemistry

Project Title

Development of molecular patches therapy: trimethylguanosine cap analogues synthesis

Short Summary

The aim of this research was synthetizing a modified molecule of a chemical compound naturally occurring in living organisms – a trimethylguanosine (TMG) cap analogue. Thanks to complicated interactions with different factors, this compound enables various molecules; to which therapeutics belong, to enter the nucleus of the cell. This is where the scientists’ hopes for new treatments for genetic diseases lay. Using TMG cap analogues, it is already possible to treat i.e. Duchenne Muscular Dystrophy – a fatal, sex-linked, genetic disease. The therapy has, however, many imperfections. Modification introduced to the structure of the molecule in this research is believed to help eliminate them. It can thus be described as the announcement of the only and the most promising chance for patients with various genetically inherited diseases.

Country

Austria

Contestant

Philip Huprich (19), Manuel Scheipner (19), Daniel Zindl (19)

Scientific Field

Engineering

Project Title

Cam Guard

Short Summary

Clean, clear images. The special challenge of this project consists of designing a completely new concept of a blow ­off device for the protection of cameras working with compressed air. We had to analyse the existing blow ­off system, study the aerodynamic fundamentals, design a prototype and inspect its flow characteristics with the support of a simulation programme. The next step was to build a functional model and test it under real conditions in its future operation area. In the course of time, we found that one system would be able to meet our high expectations. We improved this concept and were even able to partially manufacture it in the school’s workshop. Furthermore we had to design a system which connects our device to the existing camera case. We had to beware of the extreme precise camera optics and the high temperatures and therefore involved thermal expansions. Because of the fact that our prototype exceeded all our expectations in several tests, we wanted to prove its full functionality at the grounds of the voestalpine. Therefore we tested our system two months under real environmental influences. We used the knowledge we got out of the feedback to improve our construction to design a profitable device. The organisational effort should not be left out of sight because as students we had to get know­how of lots of for us new matter.

SECOND PRIZES (€ 5.000 per project)

Country

Switzerland

Contestant

Nevzet Khasanov (20)

Scientific Field

Physics

Project Title

Diffusion cloud chamber: the visible radioactivity

Short Summary

The present work describes the assembly as well as the experiments conducted by means of air-cooled cloud chamber with peltier elements. The main goal is to visualize the invisible radioactivity as well as to demonstrate this phenomenon to general public. The experimental part includes such experiments as observation of the natural radioactivity (α, β, μ, no source), analysis of the types of charged particles, observation of collisions of charged particles (changing the orbit; "secondary ionization" - δ-electrons), observation of the radioactive decay of different sources (U238, Rn220, Am 241, Sr90), deflection of the β -particles in the magnetic field and determination of their charge, calculation of their speed and energy, calculation of the half-life time of Rn220 (Calculated: t1/2 = 58 sec.; literature: t1/2 Literature value = 58 sec.), observation and the analysis of the “Compton scattering” and observation of the cosmic rays in the higher altitudes (Swiss alps).

Country

Germany

Contestant

Jan Michael Rapp (20) & Timo Schmetzer (18)

Scientific Field

Computing

Project Title

Information technology for a feedback control

Short Summary

Car engines, printers and hard drives: all three involve electronic control systems that, for example, control injection nozzles, paper feeders and reading heads. Jan Rapp and Timo Schmetzer have built a similar electronic control system consisting of a plate that is able to be tilted by motors and computer-controlled so that a ball can be balanced on it. The secret is a 3D camera that monitors how the ball rolls. The two have written a software program to analyse the camera images and control the motors to keep the ball from rolling off the plate. The software system has been designed to be flexible, so that it can be used not only for balancing acts but for other control tasks as well.

Country

Denmark

Contestant

Asbjørn Christian Nordentoft (19)

Scientific Field

Mathematics

Project Title

Applications of Dirichlet series

Short Summary

In my project I compare the analytic and elementary approach to number theoretical problems. It is fascinating that a number theoretical theorem can be proven using both elementary and analytic methods, because number theory and analysis on the surface are two very different branches of mathematics. In the paper I give both elementary and analytic proofs to three number theoretical theorems and compare the different proofs from both a mathematical and intuitive point of view. I also give my own elegant proof of a theorem concerning residues and prime numbers which usually is proved using classical number theory.

THIRD PRIZES (€ 3.500 per Project)

Country

Estonia

Contestant

Anna Maria Punab (20)

Scientific Field

Social Sciences

Project Title

The relationships between academic achievements and happiness among students in secondary education

Short Summary

The aim of the study was to explore the relationships between subjective well-being (happiness), autonomy, social support and school grades among late adolescents. For this purpose a survey was carried out among 211 11th year students. It revealed that neither the average grade, which was based on students’ self-reported grades in Mathematics, native language, History and the first foreign language, nor the average grade in the three most important subjects for the student were in correlation by either happiness or satisfaction with life. However students who had more supporting figures on their lives were happier and received better grades. Interestingly, the support from peers was more strongly associated with the average grade whereas support from parents correlated with the average grade in three most important subjects for the student. Autonomy on the other hand was only related to the grade in the first foreign language.

Country

Poland

Contestant

Anna Julia Kuśnierczak (18)

Scientific Field

Biology

Project Title

Alternative pollination: influence of different ecosystems on the reproduction of red mason bee (Osmia rufa L.) on the example of a meadow, an orchard, a forest and an arboretum

Short Summary

Due to the decreasing number of honeybees, the role of alternative pollinators becomes increasingly important. Red mason bee (Osmia rufa L.) is a solitary bee which was shown to be a successful pollinator. Therefore, the aim of my study was to search for the best environment that provides the most intense reproduction of red mason bee. Four ecosystems: the meadow, the forest, the orchard and the arboretum were tested. A total of 3600 red mason bee cocoons were placed near 48 artificial nests made of reed tubes. Weekly observations were then carried out. The meadow turned out to be the most favourable environment, as the increase of the population size was almost 4 times higher in the next generation. The second favourable location was the orchard. Lower increase of the population size was observed in the forest and surprisingly, the lowest in arboretum.

Country

Belarus

Contestant

Pavel Litvinka (17)

Scientific Field

Computing

Project Title

Development of hardware and software complex for the formation of three-dimensional image

Short Summary

The hardware and software complex "IMPOSSIBLE Box" is based on the original, developed by the author, technique that allows you to get a three-dimensional image from a flat drawing by adding special markers. It does not require the use of additional species. The technique combines the processes of drawing and modelling, which allows to fully automating the process of constructing the facility. Bright presentation of information, opportunities embodiment of spatial forms, make the developed complex demand for all types of design, advertising, training, film making industry, simulation.

INTERNATIONAL PRIZE (€ 5.000 per project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Canada

Adam Joel Noble

18

Environment

Euglena: the solution to nanosilver pollution

HONORARY AWARDS

Stockholm International Youth Science Seminar 2012

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

AT

Philip Huprich

Manuel Scheipner

Daniel Zindl 

19

19

19

Engineering

Cam Guard

London International Youth Science Forum 2012

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

IE

Mark James Kelly

Eric Doyle

18

17

Physics

Simulation accuracy in the gravitational many-body problem

PL

Jakub Nagrodzki

16

Chemistry

Development of molecular patches therapy: trimethylguanosine cap analogues synthesis

SPECIAL DONATED PRIZES

There are 19 special donated prizes: a five-day visit of a technical and cultural nature to the

European Patent Office in Munich and a one-week stay at each of the eight members of

EIROforum:

• CERN: The European Laboratory for Particle Physics

• EFDA: The European Fusion Development Agreement

• EMBL: The European Molecular Biology Laboratory

• ESA: The European Space Agency

• ESO: The European Southern Observatory

• ESRF: The European Synchrotron Radiation Facility

• ILL: The Institut Laue-Langevin

European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH

The European Patent Office, Munich, Germany

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

PT

Armindo Picão Fernandes

17

Mariana Azevedo dos Santos

18

Ricardo Picão Fernandes

17

Biology

Flies on the phone

TK

Adem Noktaci

17

Sevcan Altundal

16

Physics

Determining the thickness of transparent thin layers in digital media by means of double slit method

CZ

Adam Heinrich

20

Engineering

Visually programmable mobile controller for personal automation

EIROForum Prizes

CERN: The European Laboratory for Particle Physics

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

FR

Céline Lay

17

Fanny Mathilde Risbourg

18

Ophelia Maryse Elisa Bolmin

18

Engineering

Hexapedal Robot

EFDA-JET

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

DE

Timm Piper

16

Physics

Darkfield contrast microscope

ESA

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

SV

Nils Wilhelm Ygge

19

Engineering

Project Millenium Falcon

EMBL

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

SL

Tim Prezelj

18

Biology

A novel tyrosinase - TLR4 protein as a potential vaccine for melanoma

ESO

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

UK

Thomas Glenn Myers

18

Physics

Gravitational lensing

ILL

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

AT

Lucas Noel Sulzberger

19

Robert Gautsch 

19

Biology

ICA-Method

European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

IL

Alfarook Abu Alhassan

18

Physics

Water crystallization kinetics in porous media

ESRF

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

UK

Helen Mary Sheehan

18

Materials

Processing and characterisation of SHS 7574 Nanosteel by Selective Laser Melting

The Joint Research Centre (JRC) Prizes

Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

IT

Ilaria Furlan

19

Sebastian Gregoricchio

19

Anastasia Moravskaya

20

Biology

A new protocol for the diagnosis of GastroIntestinal Stromal Tumours (GISTs) and non GISTs

Institute for Protection and Security of the Citizen (IPSC)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

UKR

Oleksandr Guryanov

16

Mathematics

Digital signature systems on elliptic curves in the Edwards form

Institute for Environment and Sustainability (IES)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

NO

Elise Marguerite Damstra

18

Biology

How forest degradation affects reptiles in a Madagascan spiny forest

Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

CZ

Eliška Zlámalová

19

Chemistry

Monitoring of the molecular basis of drug abuse

The Intel ISEF 2012 Prizes

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

BY

Raman Birulia

16

Mathematics

The probability of generating the symmetric group with a commutator condition

IT

Luca Passerini

20

20

Michele Simoncelli

Engineering

CNC milling machine

SK

Peter Horváth

19

Chemistry

Synthesis of triazene compounds and their application in spectrophotometric determination of cadmium

EuCheMS special donated prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

SK

Peter Horváth

19

Chemistry

Synthesis of triazene compounds and their application in spectrophotometric determination of cadmium

Host Organisation Special Donated Prizes

Prize of Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

DE

Alexander Emhart

19

Chemistry

Electrolytic raffination of hydrogen

Volkswagen Slovakia Special Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

EL

Charalampos Ioannou

17

Engineering

Device which enhances and supports the movement of the human palm

The Industrial Property Office of the Slovak Republic Special Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

HU

Gergely Papp

19

Engineering

Resonantial-cone loudspeaker with neodym magnet


Side Bar