Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 september 2012

Sammanfattning av Eurobarometerenkäten: 71 % av européerna är för ökad konkurrens inom den nationella och regionala järnvägstrafiken

71% av EU-medborgarna är positiva till att öppna sina nationella och regionala järnvägssystem för konkurrens. Det totala stödet för detta överstiger 60 % i alla utom två medlemsstater (Nederländerna och Luxemburg). Av EU-medborgarna anser 78 % att ökad konkurrens kommer att gagna resenärerna.

Enligt en särskild Eurobarometerenkät är färre än häften av européerna nöjda med sina järnvägssystem (46 %) – samtidigt som andelen nöjda har ökat sedan 1997 (41 %). Andelen nöjda varierar från 67 % i Finland till 18 % i Bulgarien. Andelen nöjda är generellt sett mycket låg i medlemsstaterna i Central- och Sydösteuropa (Tjeckien, Ungern, Slovenien, Slovakien, Polen, Rumänien, Bulgarien och Grekland).

För flertalet européer har öppnandet för konkurrens haft en positiv inverkan på biljettpriserna (72 %), servicekvalitén (71 %), komfort och renlighet på tågen (70 %), turtäthet (68 %), punktlighet (66 %), styrningen av tågbolagen (63 %) samt för antalet stationer eller linjer som betjänas (62 %).

Det absoluta flertalet européer förväntar sig att ökad konkurrens på järnvägsmarknaden kommer att vara bra för enskilda intressenter, som exempelvis resenärerna (78 %), de privata järnvägsoperatörerna (68 %) och järnvägstransportföretagens anställda (55 %).

Slutligen önskar 70 % av EU-medborgarna att ökad konkurrens ska leda till att man utvecklar enkla, billiga tågtjänster liknande lågprisflygbolagens tjänster, medan 43 % önskar sig ett extrautbud av kvalitetstjänster (måltider, filmer, tidningar osv.). Närmare två tredjedelar (65 %) av européerna önskar även fler sätt att köpa biljetter på (t. ex. på nätet, via smarta mobiler eller ombord på tågen).

Vad händer nu?

Europeiska kommissionen avser att inom de närmaste månaderna anta ett nytt åtgärdspaket, det så kallade fjärde järnvägspaketet, för att öppna de inhemska marknaderna för pssagerartågtransporter för konkurrens, minska den s. k. time to market för rullande materiel (genom att stärka Europeiska Järnvägsbyråns roll) samt förbättra styrningen av järnvägsinfrastrukturen (i syfte att effektivisera järnvägsdriften och stärka konkurrensen).

Bakgrund

Mer än hälften av européerna (55 %) använder nationella eller regionala tågtransporter med följande regelbundenhet: Minst en gång i veckan (6 %), flera gånger i månaden (4 %), flera gånger om året (19 %) eller högst en gång om året (26 %). Mer än fyra av tio européer har aldrig använt sådana tågtransporter (45 %).

Drygt fyra av tio européer (41 %) använder förortståg med följande regelbundenhet: Minst en gång i veckan (7 %), flera gånger i månaden (5%), flera gånger om året (13%) eller högst en gång om året (15 %). Nästan sex av tio européer har aldrig använt sådana tågtransporter (59 %).

Fritidsresor utgör det främsta skälet till att tågpassagerare reser med nationella eller regionala tåg (70 %). Bara ett fåtal tågresenärer anger att det rör sig om resor till arbete eller skola (10 %) eller affärsresor (10 %).

När man frågar de européer som aldrig eller högst en gång om året reser med tåg vad som skulle få dem att resa oftare med tåg anger mer än fyra av tio lägre priser (43 %). Bland andra förbättringar som nämns mera sällan ingår följande: Bättre järnvägsnät med fler linjer eller stationer (20 %), snabbare resor (17 %), mer tillförlitlig service (16 %), mer bekväma och rena tåg (16 %) samt mer frekventa avgångar (14 %). Närmare tre av tio tillfrågade som uppgav att de aldrig eller sällan reser med tåg nämnde spontant att ingenting skulle kunna uppmuntra dem att resa oftare med tåg (28 %).

Närmare hälften av alla européer (46 %) är nöjda med sina länders nuvarande nationella och regionala järnvägssystem. En väsentlig andel svarar dock att de är missnöjda (36 %).

Flertalet européer (71 %) är positiva till att nationella och regionala järnvägssystem öppnas för konkurrens förutsatt att samtliga aktörer uppfyller samma säkerhetsnormer.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#388

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar