Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. septembra 2012

Raziskava Eurobarometra: 71 % Evropejcev je naklonjenih večji konkurenci v nacionalnem in regionalnem železniškem prometu

71 % državljanov EU podpira odpiranje svojih nacionalnih in regionalnih železniških sistemov konkurenci. Skupna podpora je nad 60 % v vseh državah članicah razen v dveh (Nizozemska in Luksemburg). 78 % državljanov EU meni, da bo večja konkurenca koristna za potnike.

V skladu s posebno raziskavo Eurobarometra je manj kot polovica Evropejcev zadovoljnih s svojimi železniškimi sistemi (46 %), čeprav se je zadovoljstvo povečalo glede na leto 1997 (41 %). Raven zadovoljstva se giblje med 67 % na Finskem in 18 % v Bolgariji. Zadovoljstvo je na splošno zelo majhno v državah članicah srednje in jugovzhodne Evrope (Češka republika, Madžarska, Slovenija, Slovaška, Poljska, Romunija, Bolgarija in Grčija).

Večina Evropejcev meni, da bo odprtje konkurenci pozitivno vplivalo na cene vozovnic (72 %), kakovost storitev za potnike na vlakih (71 %), udobje in čistočo vlakov (70 %), pogostnost vlakov (68 %), točnost vlakov (66 %), način upravljanja železniških podjetij (63 %) in število postaj oziroma prog, na katerih se bodo opravljale storitve (62 %).

Absolutna večina Evropejcev pričakuje, da bo večja konkurenca na železniškem trgu koristna za posamezne zainteresirane strani, kot so potniki (78 %), zasebni prevozniki v železniškem prometu (68 %) in zaposleni pri prevoznikih v železniškem prometu (55 %).

70 % državljanov EU želi, da konkurenca prinese „minimalne“ železniške storitve, podobne tistim, ki jih ponujajo nizkocenovne letalske družbe, 43 % pa jih želi razvoj premijskih storitev (z obroki hrane, filmi, časopisi itd.). Poleg tega si skoraj dve tretjini (65 %) Evropejcev želi več načinov nakupa vozovnic (npr. prek spleta, prek pametnih telefonov ali na samem vlaku).

Naslednji koraki

V naslednjih mesecih namerava Evropska komisija sprejeti nov sveženj ukrepov, tako imenovani četrti železniški paket, za odprtje notranjih trgov železniškega potniškega prometa konkurenci, za zmanjšanje časa začetka trženja voznega parka (z okrepitvijo vloge Evropske železniške agencije) in za izboljšanje upravljanja železniške infrastrukture (za krepitev učinkovitosti železniškega prometa in izboljšanje konkurence).

Ozadje

Več kot polovica Evropejcev (55 %) uporablja nacionalne ali regionalne vlake: vsaj enkrat tedensko (6 %), večkrat na mesec (4 %), večkrat na leto (19 %) ali največ enkrat na leto (26 %). Več kot štirje od desetih Evropejcev jih niso še nikoli uporabljali (45 %).

Malce več kot štirje od desetih Evropejcev (41 %) uporabljajo primestne vlake: vsaj enkrat tedensko (7 %), večkrat na mesec (5 %), večkrat na leto (13 %) ali največ enkrat na leto (15 %). Skoraj šest Evropejcev od desetih jih ni še nikoli uporabljalo (59 %).

Glavni razlog, da potniki v železniškem prometu potujejo z nacionalnimi ali regionalnimi vlaki, so potovanja v prostem času (70 %); le malo železniških potnikov navaja, da potujejo na delo ali k pouku (10 %) ali da gredo na poslovna potovanja (10 %).

Ko Evropejce, ki potujejo z vlakom največ enkrat letno ali nikoli, vprašamo, katere izboljšave bi jih spodbudile k pogostejšemu potovanju, več kot štirje od desetih odgovorijo, da bi bile to nižje cene (43 %). Druge izboljšave se navajajo precej manj pogosto: boljše omrežje z več progami oziroma postajami (20 %), hitrejša potovanja (17 %), zanesljivejše storitve (16 %), udobnejši in čistejši vlaki (16 %) ter pogostejše storitve (14 %). Skoraj trije vprašanci, ki potujejo z vlakom redko ali nikoli, so spontano navedli, da jih nič ne bi moglo spodbuditi k pogostejšemu potovanju (28 %).

Skoraj polovica Evropejcev (46 %) je zadovoljna z obstoječim nacionalnim in regionalnim železniškim sistemom v svoji državi. Vseeno je velik delež odgovoril, da niso zadovoljni (36 %).

Večina Evropejcev (71 %) podpira odpiranje nacionalnega in regionalnega železniškega sistema konkurenci pod pogojem, da vsi nosilci dejavnosti izpolnjujejo enake varnostne standarde.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#388

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar