Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Eirobarometra apsekojums: 71 % eiropiešu atbalsta konkurences paplašināšanu valsts un reģionālajos dzelzceļos

71 % ES iedzīvotāju atbalsta valsts un reģionālo dzelzceļu sistēmu atvēršanu konkurencei. Kopumā atbalsts pārsniedz 60 %, tikai divās dalībvalstīs (Nīderlande un Luksemburga) tas ir mazāks. 78 % ES iedzīvotāju uzskata, ka plašāka konkurence nāks par labu pasažieriem.

Īpašā Eirobarometra apsekojumā konstatēts, ka mazāk nekā puse eiropiešu ir apmierināti ar dzelzceļa sistēmu darbību (46 %), lai gan šis rādītājs ir uzlabojies kopš 1997. gada (41 %). Atzinīga vērtējuma pakāpe ir no 67 % Somijā līdz 18 % Bulgārijā. Kopumā visai zemu apmierinātību pauž iedzīvotāji dalībvalstīs Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā (Čehija, Ungārija, Slovēnija, Slovākija, Polija, Rumānija, Bulgārija un Grieķija).

Vairums eiropiešu uzskata, ka tirgus atvēršana konkurencei labvēlīgi ietekmēs biļešu cenas (72 %), pasažieru apkalpošanas kvalitāti vilcienos (71 %), vilcienu ērtumu un tīrību (70 %), vilcienu kustības biežumu (68 %) un precizitāti (66 %), dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vadības metodes (63 %) un apkalpojamo staciju vai maršrutu skaitu (62 %).

Lielākais vairums eiropiešu pauž viedokli, ka plašāka konkurence dzelzceļa tirgū nāks par labu konkrētām ieinteresētajām aprindām, piemēram, pasažieriem (78 %), privātajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem (68 %) un dzelzceļa satiksmes uzņēmumu darbiniekiem (55 %).

Visbeidzot, 70 % ES iedzīvotāju vēlas, lai konkurences rezultātā tiktu piedāvāti dzelzceļa pakalpojumi "bez liekiem izpušķojumiem", līdzīgi tiem, ko piedāvā zemo cenu aviosabiedrības, un 43 % vēlas, lai tiktu attīstīti augstas klases pakalpojumi (ēdināšana, filmas, laikraksti u. c.). Turklāt gandrīz divas trešdaļas (65 %) eiropiešu pauž vēlmi iegādāties biļetes dažādos veidos (piemēram, tiešsaistē, ar viedtālruņa palīdzību vai tieši vilcienā).

Turpmākie pasākumi

Tuvākajos mēnešos Eiropas Komisija plāno pieņemt jaunu pasākumu kopumu, tā dēvēto ceturto dzelzceļa pasākumu kopumu, ar ko paredzēts iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvērt konkurencei, saīsināt laiku līdz ritošā sastāva laišanai tirgū (nostiprinot Eiropas Dzelzceļa aģentūras lomu) un uzlabot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību (nolūkā uzlabot dzelzceļa pārvadājumu efektivitāti un veicināt konkurenci).

Vispārīga informācija

Vairāk nekā puse eiropiešu (55 %) izmanto valsts vai reģionālos vilcienus vismaz reizi nedēļā (6 %), vairākas reizes mēnesī (4 %), vairākas reizes gadā (19 %) vai ne vairāk kā reizi gadā (26 %). Vairāk nekā četri no desmit eiropiešiem nekad tos nav izmantojuši (45 %).

Nedaudz vairāk kā četri no desmit eiropiešiem (41 %) izmanto piepilsētas vilcienus vismaz reizi nedēļā (7 %), vairākas reizes mēnesī (5 %), vairākas reizes gadā (13 %) vai ne vairāk kā reizi gadā (15 %). Gandrīz seši no desmit eiropiešiem nekad tos nav izmantojuši (59 %).

Galvenais iemesls, kāpēc dzelzceļa pasažieri brauc ar valsts vai reģionālo vilcienu, ir došanās atpūtas ceļojumā (70 %); tikai nedaudzi dzelzceļa pasažieri min došanos uz darbu vai mācībām (10 %), vai komandējumos (10 %).

Kad eiropiešiem, kuri nekad nebrauc ar vilcienu vai to izmanto ne vairāk kā reizi gadā, tika jautāts, kādi uzlabojumi tos pamudinātu izmantot vilcienus, vairāk nekā četri no desmit minēja zemākas cenas (43 %). Citi uzlabojumi minēti daudz retāk: plašāks tīkls, kurā būtu vairāk maršrutu vai staciju (20 %), ātrāks brauciens (17 %), pakalpojums, uz kuru varētu labāk paļauties (16 %), ērtāki un tīrāki vilcieni (16 %) un biežāka satiksme (14 %). Gandrīz trīs no desmit aptaujātajiem, kuri nekad nebrauc ar vilcienu vai to izmanto reti, neapdomājoties atbildēja, ka nekas tos nevarētu pamudināt uz braucienu vilcienā (28 %).

Gandrīz puse eiropiešu (46 %) ir apmierināti ar pašreizējo valsts un reģionālo dzelzceļu sistēmu to valstī. Tomēr būtiska daļa atbildēja, ka nav apmierināti (36 %).

Vairums eiropiešu (71 %) atbalsta valsts un reģionālo dzelzceļu sistēmu atvēršanu konkurencei, ar nosacījumu, ka visiem pārvadātājiem jāievēro vienādi drošības standarti.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#388

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar