Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. syyskuuta 2012

Eurobarometri-kyselyn mukaan 71 prosenttia eurooppalaisista kannattaa kilpailun lisäämistä kansallisessa ja alueellisessa rautatieliikenteessä

71 prosenttia EU:n kansalaisista kannattaa kansallisen ja alueellisen rautatieliikenteen avaamista kilpailulle. Kokonaiskannatus on yli 60 prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa kahta lukuun ottamatta (Alankomaat ja Luxemburg). 78 prosenttia EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että kilpailun lisääntyminen hyödyttäisi matkustajia.

Rautatieliikenteestä tehdyn Eurobarometri-kyselyn mukaan alle puolet eurooppalaisista on tyytyväisiä maansa rautatiejärjestelmään (46 %), joskin tyytyväisyys on parantunut vuoden 1997 tasosta (41 %). Tyytyväisyystaso vaihtelee Suomen 67 prosentista Bulgarian 18 prosenttiin. Tyytyväisyys on kaiken kaikkiaan melko alhaisella tasolla Keski- ja Kaakkois-Euroopan jäsenvaltioissa (Tšekki, Unkari, Slovenia, Slovakia, Puola, Romania, Bulgaria ja Kreikka).

Useimpien eurooppalaisten mielestä rautatieliikenteen avaaminen kilpailulle vaikuttaisi myönteisesti lippujen hintaan (72 %), matkustajille junissa tarjottavien palvelujen laatuun (71 %), junien mukavuuteen ja siisteyteen (70 %), junavuorojen tiheyteen (68 %), junien täsmällisyyteen (66 %), rautatieyritysten hallintotapaan (63 %) sekä liikennöitävien asemien tai reittien määrään (62 %).

Enemmistö eurooppalaisista katsoo, että kilpailun lisääntyminen rautatieliikennemarkkinoilla hyödyttää yksittäisiä sidosryhmiä, kuten matkustajia (78 %), yksityisiä liikenteenharjoittajia (68 %) ja rautatieyritysten työntekijöitä (55 %).

70 prosenttia EU:n kansalaisista haluaa, että kilpailu johtaa halpalentojen kaltaisiin palveluihin myös rautatieliikenteessä, ja 43 prosenttia haluaa parempia lisäpalveluja (ateriat, elokuvat, sanomalehdet jne.). Lisäksi lähes kaksi kolmasosaa (65 %) eurooppalaisista haluaa monipuolisempia tapoja ostaa lippuja (esim. verkossa, älypuhelimella tai junassa).

Jatkotoimet

Euroopan komissio aikoo esitellä lähikuukausina uuden toimenpidekokonaisuuden eli ns. neljännen rautatiepaketin, jonka tarkoituksena on avata kilpailulle rautateiden kotimainen matkustajaliikenne, lyhentää liikkuvan kaluston markkinoilletuontiaikaa (vahvistamalla Euroopan rautatieviraston roolia) sekä parantaa rautatieinfrastruktuurin hallinnointia (rautatieliikenteen tehostamiseksi ja kilpailun lisäämiseksi).

Tausta

Yli puolet eurooppalaisista (55 %) käyttää kansallisia tai alueellisia junayhteyksiä vähintään viikoittain (6 %), useita kertoja kuukaudessa (4 %), useita kertoja vuodessa (19 %) tai enintään kerran vuodessa (26 %). 45 prosenttia eurooppalaisista ei ole koskaan matkustanut kaukojunalla.

Paikallisjunaa käyttää 41 prosenttia eurooppalaisista, joko vähintään viikoittain (7 %), useita kertoja kuukaudessa (5 %), useita kertoja vuodessa (13 %) tai enintään kerran vuodessa (15 %). 59 prosenttia eurooppalaisista ei ole koskaan matkustanut paikallisjunalla.

Tärkein syy kansallisiin tai alueellisiin junamatkoihin ovat vapaa-ajan matkat (70 %); vain pieni osa matkustajista kertoo syyksi työn tai opiskelun (10 %) tai liikematkat (10 %).

Kun niiltä eurooppalaisilta, jotka eivät käytä junaa koskaan tai käyttävät sitä enintään kerran vuodessa, kysyttiin, minkälaiset parannukset kannustaisivat heitä käyttämään junaa, 43 prosenttia mainitsi alhaisemmat hinnat. Muunlaisia parannuksia mainitaan paljon harvemmin: parempi verkosto, jolla on enemmän reittejä tai asemia (20 %), nopeammat matkat (17 %), luotettavammat palvelut (16 %), viihtyisämmät ja puhtaammat junat (16 %) ja tiheämmät yhteydet (14 %). Lähes kolmasosa vastaajista (28 %), jotka eivät käytä junaa koskaan tai käyttävät sitä ainoastaan harvoin, vastasi spontaanisti, ettei mikään saisi heitä matkustamaan junalla.

Lähes puolet eurooppalaisista (46 %) on tyytyväisiä maansa nykyiseen kansalliseen ja alueelliseen rautatiejärjestelmään. Merkittävä osa vastaajista sanoo kuitenkin olevansa tyytymättömiä (36 %).

Suurin osa eurooppalaisista (71 %) kannattaa kansallisen ja alueellisen rautatiejärjestelmän avaamista kilpailulle edellyttäen, että kaikkien liikenteenharjoittajien on täytettävä samat turvallisuusvaatimukset.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#388

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar