Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Satelity konštelácie Galileo budú niesť mená európskych detí

V Bruseli 1. septembra 2011: Menami detí, ktoré v každom členskom štáte vytvoria najkrajšiu kresbu na tému vesmír alebo aeronautika, budú pomenované satelity programu Galileo. Prvé dva satelity, ktoré budú vypustené na obežnú dráhu 20. októbra, budú niesť mená detských výhercov z Belgicka (Thijs) a Bulharska (Natalia), kde sa súťaž už (tento rok) uskutočnila1. Dnes Európska komisia ohlásila súťaž v ďalších 25 členských štátoch a menami jej výhercov budú pomenované satelity, ktoré budú vypúšťané postupne až do roku 2019. Zúčastniť sa môžu deti vo veku 9 až 11 rokov.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za podnikanie a priemysel, v tejto súvislosti uviedol: „V ére satelitnej navigácie, skúmania a pozorovania vesmíru naberá tematika vesmíru čoraz viac na význame pre občanov a našu hospodársku budúcnosť. Naším cieľom je podporovať tvorivosť detí a už od útleho veku vzbudzovať u nich entuziazmus vo vzťahu k vesmíru a jeho možnostiam. Ako odmenu za tvorivosť chceme 27 deťom poskytnúť jedinečnú príležitosť – prepožičať svoje vlastné meno vesmírnemu satelitu.“

V období od 1. septembra do 15. novembra sú deti žijúce v EÚ, narodené v roku 2000, 2001 alebo 2002, kedy bol odštartovaný program Galileo, vyzvané nakresliť obrázok týkajúci sa vesmíru a aeronautiky, naskenovať ho alebo odfotiť digitálnym fotoaparátom a nahrať ho na webovú stránku súťaže. V každej krajine zasadne národná porota, ktorá vyberie najlepšiu kresbu, a menom dieťaťa, ktorého kresba zvíťazí, bude pomenovaný jeden zo satelitov konštelácie Galileo. Satelity budú vypúšťané pravidelne počnúc rokom 2012, až kým nebude konštelácia kompletná (30 satelitov). Poradie, v akom budú satelitom prideľované mená detí, je určené abecedným poradím členských štátov v znení v ich národnom jazyku.

Súťaž sa vyhlasuje v každom členskom štáte prostredníctvom tlačových správ a tlačových konferencií, oznámení školám, učiteľským asociáciám a vzdelávacím portálom. Cieľom by malo byť vzbudenie záujmu a poskytnutie materiálu pre učiteľov pre spracovanie tematiky vesmíru a satelitnej navigácie v triedach.

Do súťaže je možné prihlásiť sa cez http://www.galileocontest.eu/sk/competition.

Kontext

Program Galileo je počinom Európy ako takej v oblasti satelitnej navigácie. Zavádza sa ním celosvetový satelitný navigačný systém podobný GPS. Pri stále rastúcom význame aplikácií pre satelitnú navigáciu tak pre podniky ako aj pre občanov zabezpečí Galileo nezávislosť Európy v tejto dôležitej oblasti a zabezpečí dostupnosť uvedených aplikácií.

Očakáva sa, že Galileo, okrem výhody nezávislosti, prinesie do európskeho hospodárstva za obdobie 20 rokov 90 miliárd EUR v zmysle dodatočných príjmov pre priemysel a v podobe verejného a sociálneho prínosu.

Galileo poskytne tri počiatočné služby v rokoch 2014/2016 na základe počiatočnej konštelácie 24 satelitov: počiatočnú službu Open Service (verejne prístupná služba, 2014), počiatočnú službu Public Regulated Service (verejná regulovaná služba, 2016) a počiatočnú službu Search-and-Rescue Service (pátracia a záchranná služba, 2014). Neskôr budú nasledovať ďalšie služby, medzi ktoré bude patriť Commercial Service (komerčná služba), ktorá bude kombinovať dva šifrované signály umožňujúce vyššiu dátovú priepustnosť s vyššou presnosťou overených dát.

Ďalšie informácie:

Viac informácii o programe Galileo možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)

1 :

Súťaž pre Belgicko

Súťaž pre Bulharsko


Side Bar