Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalaislapset Galileo-satelliittijärjestelmän nimeäjinä

Bryssel 1. syyskuuta 2011 – Parhaimman ilmailuun tai avaruuteen liittyvän piirroksen tehnyt lapsi kustakin jäsenvaltiosta saa antaa nimensä Galileo-ohjelman satelliitille. Lokakuun 20. päivänä lähetetään Maata kiertävälle radalle Belgian ja Bulgarian voittajien mukaan1. nimetyt kaksi ensimmäistä satelliittia, Thijs ja Natalia. Kilpailu järjestettiin näissä maissa jo vuoden 2011 alkupuolella. Euroopan komissio julistaa tänään kilpailun avatuksi myös muissa 25 jäsenvaltiossa. Kilpailuun satelliittien nimeämisestä saavat osallistua kaikki 9–11-vuotiaat lapset. Lasten mukaan nimettyjä satelliitteja lähetetään avaruuteen aina vuoteen 2019 saakka.

”Satelliittinavigoinnin, avaruustutkimuksen ja kaukokartoituksen myötä avaruuden merkitys kansalaisillemme ja taloudelliselle tulevaisuudellemme on yhä suurempi", toteaa Antonio Tajani, teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja. “Haluamme herätellä lasten luovuutta ja saada heidät innostumaan avaruudesta ja sen suomista mahdollisuuksista jo varhaisella iällä", hän jatkaa. “Luovuus palkitaan ainutkertaisella tavalla – 27 lasta saa antaa nimensä satelliitille.”

Kilpailu on avoin 1. syyskuuta ja 15. marraskuuta välisenä aikana jokaiselle EU:n jäsenvaltiossa asuvalle lapselle, joka on syntynyt joko vuonna 2000, 2001 tai 2002 eli Galileo-ohjelman alkuaikoina. Kilpailuun osallistutaan piirtämällä ilmailuun tai avaruuteen liittyvä kuva, joka ladataan kilpailun sivustolle skannattuna tai digitaalikuvana. Kunkin maan kansallinen raati valitsee oman voittajapiirroksensa, jonka tekijän mukaan nimetään Galileo-järjestelmän satelliitti. Satelliitit lähetetään avaruuteen tasaisin väliajoin vuodesta 2012 alkaen kunnes koko kolmenkymmenen satelliitin järjestelmä on valmis. Lapset saavat nimensä satelliitteihin jäsenvaltioiden aakkostettujen kansalliskielisten nimien mukaisessa järjestyksessä.

Kilpailusta tiedotetaan jäsenvaltioissa lehdistötiedotteilla ja -tilaisuuksilla, postituksilla kouluille sekä opettajien järjestöjen ja kasvatuksellisten portaalien kautta. Kilpailun tarkoituksena on herättää oppilaiden kiinnostus ja antaa opettajille materiaalia käsitellä oppitunneilla avaruutta ja satelliittipaikannusta.

Kilpailuun voi osallistua osoitteessa: http://www.galileocontest.eu/fi/competition.

Tausta

Galileo-ohjelma on pioneerihanke Euroopan satelliittipaikannusalalla. Sillä on tarkoitus luoda GPS:n kaltainen maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä. Samalla kun satelliittipaikannussovelluksista tulee yhä tärkeämpiä sekä yrityksille että yksityishenkilöille, Galileo varmistaa Euroopan riippumattomuuden tällä merkittävällä alalla turvaamalla sovellusten saatavuuden.

Riippumattomuuden lisäksi Galileon uskotaan hyödyttävän Euroopan teollisuutta 20 vuoden kuluessa 90 miljardilla eurolla teollisuuden lisätuloina sekä julkisina ja sosiaalisina etuina.

Galileo tarjoaa alkuvaiheessaan, vuosina 2014–2016, kolme palvelua vähintään 24 satelliitin kautta: alustavan avoimen palvelun (initial Open Service) vuonna 2014, alustavan julkisesti säännellyn palvelun (initial Public Regulated Service) vuonna 2016 ja alustavan etsintä- ja pelastuspalvelun (initial Search-and-Rescue Service) vuonna 2014. Myöhemmin lisättävä kaupallinen palvelu (Commercial Service) tarjoaa kaksi koodattua signaalia, jotka takaavat nopeamman tiedonsiirron ja tarkemmat tiedot.

Lisätietoja:

Lisätietoja Galileosta:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)

1 :

Belgian kilpailu

Bulgarian kilpailu


Side Bar