Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Lapsed kogu Euroopast annavad oma nime Galileo programmi satelliitidele

Brüssel, 1. september 2011. Igast liikmesriigist üks laps, kelle joonistus teemal „Kosmos või kosmoselend” osutub parimaks, annab oma nime Galileo programmi satelliidile. Kaks esimest, 20. oktoobril lähetatavat satelliiti kannavad Belgiast ja Bulgaariast pärit laste nimesid Thijs ja Natalia. Neis riikides toimus joonistusvõistlus selle aasta algupooles1. Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja võistluse ülejäänud 25 liikmesriigis, et leida nimed satelliitidele, millest viimane lähetatakse orbiidile 2019. aastal. Osaleda võivad lapsed vanuses 9–11 aastat.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis:Satelliitnavigatsioon, kosmoseuuringud ja -vaatlused, kogu kosmose temaatika on rahva ja meie majanduse tuleviku seisukohast järjest olulisem. Meie soov on arendada lastes loovust ning panna nad kosmose temaatikasse ja kosmose võimalustesse õhinaga suhtuma juba väikesest peale. Loovust premeeritakse ainulaadse võimalusega, 27 lapsel õnnestub anda satelliidile oma nimi.”

ELis elavaid lapsi, kes on sündinud aastatel 2000, 2001 ja 2002, mil käivitati Galileo programm, kutsutakse 1. septembrist kuni 15. novembrini osalema kosmose või kosmoselennu teemalisel joonistusvõistlusel, pilt tuleb kas skaneerida või tuleb pildist teha digifoto ning laadida see üles võistluse veebisaidil. Igas riigis on oma žürii, kes valib välja parima pildi ja võitnud lapse nimi antakse ühele Galileo satelliidisüsteemi satelliidile. Satelliitide lähetamine hakkab toimuma regulaarselt alates 2012. aastast, kuni kogu süsteem, mis peaks koosnema 30 satelliidist, on kosmosesse lähetatud. Satelliitidele laste nimede andmise järjekord on tähestikuline, aluseks võetakse liikmesriigi nimi selle liikmesriigi keeles.

Võistlusest antakse liikmesriikides teada pressiteate ja pressikonverentsidega, koolidele, õpetajate kutseühingutele ja haridusportaalidele saadetakse e-kirjad. Joonistusvõistlus peaks äratama huvi kosmose vastu ja aitama õpetajatel tutvustada kosmose ja satelliitnavigatsiooni temaatikat õppetundides.

Võistluse koduleht on http://www.galileocontest.eu.

Taust

Galileo programm on Euroopas algatatud satelliitnavigatsiooni alane ettevõtmine. Sellega luuakse GPSi sarnane ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem. Satelliitnavigatsiooniseadmete tähtsus nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks järjest suureneb ning Galileo süsteem tagab Euroopa sõltumatuse selles olulises valdkonnas ja kindlustab sedalaadi rakenduste kättesaadavuse.

Galileo süsteem peaks 20 aastaga tooma Euroopa majandusele tulu 90 miljardit eurot (mille moodustavad tööstuse lisasissetulekud), tagama ühiskondliku-avaliku kasu ja pakkuma sõltumatusest tulenevaid eeliseid.

Aastatel 2014 ja 2016 pakub esialgu 24 satelliidist koosnev Galileo süsteem kolme teenust: esialgne avatud teenus (2014), avalik reguleeritud teenus (Public Regulated Service) (2016) ning otsingu- ja päästeteenus (2014). Edaspidi on kavas pakkuda ka kommertsteenust, mis hõlmab kaht krüpteeritud signaali, mis võimaldavad suurendada andmete edastamiskiirust ja täpsust.

Täiendav teave:

Lisateavet Galileo kohta saab aadressil:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)

1 :

Joonistusvõistlus Belgias

Joonistusvõistlus Bulgaarias


Side Bar