Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Družice Galilea se budou jmenovat podle evropských dětí

V Bruselu, 1. září 2011: V každém členském státě bude vybráno jedno dítě, které namaluje nejhezčí obrázek s tematikou vesmíru nebo astronautiky, a podle něj bude pojmenována jedna družice programu Galileo. První dvě družice, které mají být vypuštěny 20. října, se budou jmenovat Thijs a Natalia podle dětí, které zvítězily v Belgii a v Bulharsku, kde již tato soutěž proběhla na začátku tohoto roku1. Evropská komise dnes zahájila tuto soutěž ve zbývajících 25 členských státech, aby mohly být pojmenovány družice, které budou vypuštěny do roku 2019. Zúčastnit se mohou děti ve věku 9–11 let.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Díky družicové navigaci a průzkumu a pozorování vesmíru získává vesmír pro občany a pro naši ekonomickou budoucnost čím dál větší význam. Rádi bychom podnítili kreativitu dětí a od útlého věku jejich zájem o vesmír a možnosti, které představuje. Tato kreativita bude odměněna jedinečným způsobem – 27 dětem nabízíme šanci, že družice budou pojmenovány podle nich.“

Děti, které žijí v EU a narodily se v letech 2000, 2001 a 2002 (tedy v době, kdy byl program Galileo zahájen), mají v době od 1. září do 15. listopadu namalovat obrázek s tematikou vesmíru nebo astronautiky, naskenovat jej nebo vyfotit digitálním fotoaparátem a nahrát jej na internetové stránky soutěže. V každé zemi porota vybere nejlepší obrázek a podle vítěze bude pojmenována jedna družice Galilea. Družice budou vypouštěny postupně počínaje rokem 2012, dokud nebude dokončena celá konfigurace (kterou by mělo tvořit celkem 30 družic). Pořadí, ve kterém budou jména dětí družicím přidělována, se určí podle abecedního pořadí názvů členských států v národních jazycích.

Soutěž se v každém členském státě vyhlašuje prostřednictvím tiskových zpráv a tiskových konferencí a dopisů školám, sdružením učitelů a portálům zaměřeným na vzdělávání. Tímto způsobem by se také měl vzbudit zájem o toto téma a učitelům by se měl poskytnout materiál pro výuku o vesmíru a družicové navigaci v jejich třídách.

Internetové stránky soutěže: http://www.galileocontest.eu/cz/competition.

Souvislosti

Program Galileo je vlastním příspěvkem Evropy v oblasti družicové navigace. Zavádí celosvětový družicový navigační systém podobný systému GPS. Jelikož aplikace družicové navigace mají stále větší význam pro podniky i občany, zajistí Galileo nezávislost Evropy v této důležité oblasti, protože zaručí jejich dostupnost.

Očekává se, že Galileo přinese evropskému hospodářství během dvaceti let 90 miliard EUR ve formě dodatečných příjmů pro průmysl a v podobě veřejného a společenského přínosu, a to bez vyčíslení přínosu technologické nezávislosti.

V úvodní konfiguraci s minimálně 24 družicemi bude Galileo od roku 2014/2016 poskytovat nejprve tři služby: úvodní otevřenou službu (2014), úvodní veřejnou regulovanou službu (2016) a úvodní vyhledávací a záchrannou službu (2014). Později budou následovat další služby, mezi něž bude patřit komerční služba, která bude kombinovat dva šifrované signály umožňující vyšší datovou propustnost s vyšší přesností ověřených dat.

Další informace:

Další informace o Galileu lze nalézt na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Andrea Maresi (+32 22990403)

1 :

Soutěž v Belgii

Soutěž v Bulharsku


Side Bar