Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Спътниците от мрежата на „Галилео“ ще носят имената на деца от Европа

Брюксел, 1 септември 2011 г.: Отличилото се с най-добра рисунка на тема Космос или аеронавтика дете от всяка държава-членка ще даде името си на спътник от програмата „Галилео“. Първите два спътника, които ще бъдат изведени в орбита на 20 октомври, ще носят имената на спечелилите деца от Белгия (Тейс) и България (Наталия), където конкурсът вече бе проведен по-рано тази година1. Сега Европейската комисия дава начало на конкурса в останалите 25 държави-членки, за да се дадат имена на спътниците, които ще бъдат изведени в орбита до 2019 г. В него могат да вземат участие деца на възраст от 9 до 11 години.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за политиките в областта на промишлеността и предприемачеството, заяви: Благодарение на спътниковата навигация, както и на изследването и наблюдението на Космоса, космическата тема придобива все по-голямо значение за гражданите и за нашето икономическо бъдеще. Желанието ни е да пробудим творческото начало у децата, така че още от най-ранна възраст те да подхождат с ентусиазъм към Космоса и към възможностите, които той предлага. Ние ще възнаградим тази креативност с уникална възможност — като предоставим на 27 деца шанса да дадат името си на един спътник“.

Децата, живеещи в ЕС и родени през 2000, 2001 и 2002 година, когато бе положено началото на програмата „Галилео“, се приканват да направят рисунка, свързана с Космоса и аеронавтиката, и след като я сканират или заснемат с цифрово устройство, да я качат на уебсайта на конкурса в периода от 1 септември до 15 ноември. Във всяка страна национално жури ще избере най-добрата рисунка, а името на спечелилото дете ще бъде дадено на един от спътниците от мрежата на „Галилео“. Извеждането на спътниците ще става на редовни интервали от 2012 г. до изграждането на цялата спътникова мрежа (която би трябвало да наброява 30 спътника). Редът, в който имената на децата ще бъдат давани на спътниците, се определя по азбучен ред според изписването на имената на държавите-членки на техните национални езици.

Конкурсът се обявява във всяка отделна държава-членка чрез съобщения за медиите и пресконференции, както и чрез поща, адресирана до училищата, сдруженията на преподавателите и образователните портали. В допълнение конкурсът ще събуди интерес към темата и ще даде повод на учителите за обсъждане на Космоса и спътниковата навигация в клас.

Уебсайтът на конкурса е на адрес: http://www.galileocontest.eu/bg/competition.

Контекст на инициативата

Програмата „Галилео“ е европейски проект в областта на спътниковата навигация. Същността му е изграждането на глобална система за спътникова навигация по подобие на GPS. Предвид все по-нарастващото значение за бизнеса и гражданите на приложенията, основани на спътниковата навигация, „Галилео“ ще осигури независимостта на Европа в тази важна област, като гарантира общодостъпността на тези приложения.

Очаква се за период от 20 години ефектът от „Галилео“ за европейската икономика да възлезе на 90 млрд. евро, като се вземат предвид допълнителните приходи на промишлеността, както и положителните обществени и социални последици. Не трябва да се забравя и положителният ефект от придобиването на технологична независимост.

От 2014—2016 г. „Галилео“ ще осигурява три първоначални услуги, базирани на първо време на мрежа от минимум 24 спътника: „отворена услуга“ (2014 г.), „публично регулирана услуга“ (2016 г.) и „услуга по търсене и спасяване“ (2014 г.). По-късно към тях ще се добавят допълнителни услуги, като една от тях ще бъде „търговска услуга“, при която се съчетават два шифровани сигнала с цел постигане на по-висока скорост на пренос на данни и по-голяма точност при удостоверяването на данни.

За повече информация:

Повече информация за „Галилео“ може да бъде намерена на следния адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo.

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Andrea Maresi (+32 2 299 04 03)

1 :

Конкурс за Белгия.

Конкурс за България.


Side Bar