Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Evaluarea finală a celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu arată că s-au înregistrat progrese în politica de mediu, deși implementarea acesteia rămâne deficitară

Bruxelles, 31 august 2011 – În ultimul deceniu, grație celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (PAM), legislația din domeniu a putut aborda aproape toate domeniile protecției mediului. Acest lucru reiese clar din evaluarea finală a celui de-al șaselea PAM (2002‑2012), adoptată astăzi. În ultimii zece ani, realizările majore din domeniul mediului au fost extinderea rețelei Natura 2000 pentru a acoperi aproape 18% din suprafața terestră a UE, introducerea unei politici ample în domeniul substanțelor chimice și întreprinderea unor acțiuni strategice în materie de schimbări climatice. Cu toate acestea, rămân încă multe de făcut în ceea ce privește implementarea obiectivelor și normelor stabilite de comun acord la nivelul UE, precum și în ceea ce privește îmbunătățirea protecției biodiversității și a calității solului și apei. Disocierea utilizării resurselor de creșterea economică nu a condus la o scădere a consumului total de resurse.

Comisarul Janez Potočnik a declarat în acest sens: „Am obținut rezultate bune – dar nu întotdeauna la fel de bune precum sperasem. Este necesar ca statele membre să implementeze mai bine normele UE pentru a reduce decalajul dintre ambițiile legislative ale celui de-al șaselea PAM și rezultatele sale finale. Obiectivul nostru actual este să deplasăm accentul, în ceea ce privește degradarea mediului, de pe remediere pe prevenire. Evaluarea finală a programului va permite lansarea unei ample dezbateri publice cu scopul de a trasa direcțiile politicii UE în domeniul mediului pentru anii următori.”

Evaluarea finală a celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu arată că marea majoritate a acțiunilor prevăzute în program au fost sau sunt pe cale de a fi finalizate. Cele șapte strategii tematice identificate în cel de-al șaselea PAM – aerul, pesticidele, prevenirea și reciclarea deșeurilor, resursele naturale, solul, mediul marin și mediul urban – au fost dezvoltate în vederea consolidării politicii. Unele strategii au generat politici noi, în timp ce alte s-au axat mai mult pe revizuirea măsurilor existente, în scopul îmbunătățirii coerenței și al remedierii anumitor lacune.

Succesul programului a constat în faptul că a creat un cadru global pentru politica de mediu. Programul a servit statelor membre și autorităților locale drept punct de referință pentru apărarea politicii de mediu împotriva unor exigențe strategice divergente, pentru asigurarea unei finanțări corespunzătoare și pentru a conferi previzibilitate întreprinderilor. De asemenea, programul a contribuit la cristalizarea voinței politice necesare pentru adoptarea unor obiective și calendare eficace și al implementării lor ulterioare.

Nu s-a putut demonstra că cel de-al șaselea PAM a jucat un rol esențial în adoptarea legislației de mediu în cursul ultimilor zece ani. Aceasta se explică, în parte, prin modul în care a fost conceput programul; acesta conținea un număr excesiv de acțiuni cu domenii de aplicare și efecte diferite. Părțile interesate au considerat totuși că aprobarea programului de către Consiliu și Parlamentul European în 2002 prin procedura de codecizie i-a conferit acestuia o mai mare legitimitate și a contribuit la crearea unui sentiment mai larg al responsabilității pentru propunerile de politică ulterioare. Implementarea și aplicarea inadecvate de către statele membre a legislației UE în domeniul mediului au constituit un alt factor limitativ, după cum reiese clar din evaluare.

Etapele următoare

Cu toate că cel de-al șaselea PAM se află în ultimul său an, Comisia continuă să aplice o politică de mediu ambițioasă, care face în prezent parte integrantă din Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii. În acest context, Comisia va prezenta în curând o Foaie de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor, care propune o cale de urmat pentru ca Europa să devină eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor până în 2050.

Evaluarea prezentată astăzi pune bazele aprofundării dialogului între Comisie, Consiliu, Parlament, societatea civilă și întreprinderi, cu scopul de a se ajunge la un consens în privința orientărilor strategice ale politicii de mediu, de a garanta asumarea acestora la scară largă și de a asigura mobilizarea în vederea acțiunii. În acest context, Comisia va analiza modul optim în care un nou program de acțiune pentru mediu ar putea aduce valoare adăugată politicii de mediu în condițiile unei evoluții rapide.

Context

Cel de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu a fost adoptat la 22 iulie 2002 printr-o decizie a Parlamentului European și a Consiliului și stabilește cadrul strategic pentru elaborarea politicilor de mediu în Uniunea Europeană în perioada 2002 – 2012. Programele de acțiune pentru mediu au orientat dezvoltarea politicii de mediu a UE începând cu anii '70; prin urmare, cel de-al șaselea PAM ar trebui văzut ca parte integrantă a unui proces mai larg, care a durat aproape 40 de ani. Cel de‑al șaselea PAM a fost primul program de acțiune pentru mediu adoptat de Consiliu și de Parlamentul European prin procedura de codecizie.

Pentru informații complete privind conținutul comunicării și procesul de evaluare finală, a se vedea: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar